[ طراحی شهری ]سنگفرش هاي خورنده ي دود؛ كاهش آلودگي شهرهاي بزرگ و مبارزه با افزايش گرمايش زمين

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار[FONT=&quot]آيا ممكن است كه سنگفرش هاي خورنده ي دود، آلودگي هواي شهرها را كاهش دهند و در مبارزه با گرمايش هواي جهان، به كمك شهرها بشتابند؟ گروهي از دانشمندان هلندي مي گويند كه ممكن است اين سنگفرش ها راه حلي علمي و معقول باشد.[/FONT]​
[FONT=&quot]مقامات شهر شيكاگو، خيابان بلو آيلند را به دليل استفاده از اين سنگفرشهاي خوردنده ي دود در مسير مخصوص دوچرخه، به عنوان سبزترين خيابان امريكا معرفي نموده اند.اين محق مي تواند گامي بزرگ در رسيدن به برنامه ريزي شهري ِ سبز باشد.[/FONT]​
[FONT=&quot]بر اساس يك مطالعه ي جديد، دانشمندان دانشگاه فناوري آيندهوون بر روي يك بلوك شهري در شهر هنگلو در هلند از بتن خورنده ي دود استفاده نموده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه اين عمل، در آب و هواي ايده آل مي تواند تا 45 درصد از آلودگي هوا را بكاهد.[/FONT]​
[FONT=&quot]در تحقيق ديگري در شهر نيويورك، محققان، سنگفرش هاي يك سمت خيابان را با تيتانيوم اكسيد كه ماده اي شناخته شده جهت تصفيه هواست، پوشش داده اند و در سمت ديگر به عنوان " نمونه ي كنترل آزمايش " از سنگفرش هاي معمولي استفاده نموده اند. پارامترهايي كه در اين تحقيق اندازه گيري و كنترل شده اند، نيتريك اكسيد، نيتروژن اكسيد، غلظت ازن و البته شدت ترافيك خيابان بوده است.[/FONT]​
[FONT=&quot]اين مطالعه نشان داده است كه در طول يك روز كامل، ميزان نيتروژن اكسيد هوا تا 19 درصد كاهش يافته است.[/FONT]​
[FONT=&quot]اين يافته ها به طور كامل منتشر گشته اند و نويسندگان اين تحقيق بر اين باورند كه بتن هاي تصفيه كننده ي هوا در مبارزه با آلودگي روز افزون هوا به كمك شهرهاي بزرگي چون پكن خواهند آمد كه سطح آلودگي هواي آن به مراحل خطرناك رسيده است.[/FONT]​
[FONT=&quot]پروفسور جوز برُورز از دپارتمان معماري، ساختمان و برنامه ريزي شهري در آيندهوون در مصاحبه با سي ان ان پيرامون اين تحقيقات جديد گفته است: " اين بتن ها مي توانند راه حلي بسيار علمي و تاثيرگذار در مناطق داخلي شهرهايي باشند كه مشكلات زيادي با آلودگي هوا دارند. "[/FONT]​
[FONT=&quot]بر اساس گزارشي از سي ان ان گفته مي شود كه سنگفرش هاي پوشش داده شده با تيتانيوم اكسيد، 50 درصد گران تر از بتن معمولي مي باشند؛ اما برُورز با اطمينان مي گويد " هنگامي كه كل هزينه هاي نصب و اتصالات محاسبه گردند، تنها 10 درصد در هزينه ساخت يك پياده رو افزايش خواهيم داشت. "[/FONT]​
[FONT=&quot]در ايالات متحده، شيكاگو در حال حاضر، سنگفرش هاي خورنده دود را امتحان مي نمايد. از نظر مقامات اين شهر، خيابان بلو آيلند و جاده كرماك، عنوان سبزترين خيابان هاي ايالات متحده را كسب مي نمايند. اين خيابان ها علاوه بر استفاده از اين سنگفرش هاي كاهش دهنده ي آلودگي هوا، از چراغ هايي استفاده مي كنند كه به وسيله ي انرژي خورشيدي و باد روشن مي گردند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​

خيابان بلو اونيو ؛ پياده روهاي مخصوص عبور دوچرخه با سنگفرش هاي خورنده ي دود

مـنـــــــبـع : news.msn.com
 
بالا