صنایع بسته بندي

نازي_مو

عضو جدید
کاربر ممتاز
روش هاي نوين بسته بندي

بررسي ماندگاري فرآورده ها در بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده (MAP)

هدف از اين مقاله آناليز تغييرات پارامترهاي كيفي فرآورده هاي بسته بندي شده در اتمسفر اصلاح شده وابسته به تركيب اصلي مخلوط گازها در بسته بندي است. بادام زميني هاي بسته بندي شده در كيسه هاي ورقه ورقه فلزي به عنوان ماده اي اوليه براي آزمايش استفاده مي شدند. سه نسخه از تركيب اوليه مخلوط گازها كه استفاده​
مي شود عبارت است از: % 1 – 0 O2 (N2% 100 – 99)، O2 % 3 – 1 (N2% 99 – 97) و O2 % 6 – 3
(N2% 99 – 97). آزمون ها طي 13 ماه انبارداري در دوره هاي يك ماهه (4 هفته اي) انجام مي شود. در اين مدت تغييرات پارامترهاي كيفي فرآورده مثل شاخص كل كيفيت حسي (ITSQ)، مقدار اسيد (AV)، مقدار پراكسيد (PV) و محتواي آب تجزيه و تحليل مي شود. آزمون ها مشخص مي كند كه تركيب اوليه مخلوط گازها در بسته بندي يك فاكتور مهم است كه روي تغييرات در پارامترهاي كيفي، به ويژه شاخص كل كيفيت حسي، مقدار اسيد و محتواي آب اثر مي گذارد.

معرفي MAP:
مفهوم استمسفر اصلاح شده براي كالاهاي بسته بندي شده شامل محدوده اتمسفر اصلاح شده يك فرآورده غذايي توسط خلا، فشار گاز يا تراوايي كنترل شده بسته است كه بدينگونه فعاليت هاي شيميايي، آنزيمي و ميكروبي كنترل مي شود به طوري كه از كاستي هاي مهمي كه ممكن است اتفاق بيفتد اجتناب و يا كاسته
مي شود. اين روش نگهداري كيفيت تازه فراورده هاي غذايي را بدون عمليات حرارتي و شيميايي به كار رفته توسط تكنيك هاي نگهداري قابل رقابت مانند كنسرو كردن، فريز كردن، خشك كردن و فرايندهاي ديگر ميسر مي كند.
تكنيكهاي MAP در حال حاضر در محدوده وسيعي از غذاهاي تازه يا سرد شده شامل غذاهاي نيم پخته، ماكيان و ماهي، پاستاي تازه، ميوه و سبزيجات و اخيرا قهوه، چاي، غذاهاي آماده و فرآورده هاي نانوايي استفاده مي شود. به نظر مي رسد مطالعه مواد اوليه در دسترس به عنوان اطلاعاتي در زمينه برآورد وسيعي از كيفيت فراورده هاي بسته بندي شده در مخلوط گازها كه پيش بيني ماندگاري فراورده بسته بندي شده را تسهيل كند كافي نيست.
ماهيت تحقيق كه باتوجه به عوامل تعيين كننده ی تغييرات كيفي در فراورده هاي بسته بندي شده در اتمسفر اصلاح شده، نسبتا انتخابي بود تا تا تاريخ معيني هدايت شد. براي نمونه C.jager تحيقيق را جهت تاثير مخلوط گازهاي استفاده شده در بسته بندي ميوه ها (مانند توت فرنگي) روي درجات كيفيت حسي هدايت كرد. او خود را به آناليز فراورده هاي موجود در بازار محدود كرد و هيچ تلاشي در زمينه در نظر گرفتن تغييرات رخ داده طي انبارداري نكرد.
كار تحقيق به وسيله M.washuttl، B.wepner و M.Tacker درباره گوشت، ماهي و فراورده هاي نانوايي نيز در مسيري مشابه انجام شد. كار آزمايشگاهيC.Cardelli، T.Labuga به تعيين دوره هاي تئوري مشخص ماندگاري فراورده هاي انتخاب شده (به عنوان مثال قهوه) منجر شد. بهرحال اين مواد به عنوان
فراورده هاي بسته بندي شده با اتمسفر اصلاح شده به كار نرفتند. از تحقيقات بالا اين نتيجه حاصل شد كه ماندگاري فراورده ها اگر بسته بندي با مخلوطي از گازها پر شود مي تواند گسترش يابد. هدف از اين تحقيق، آناليز كردن تغييرات در پارامترهاي كيفي انتخاب شده ی فراورده هاي بسته بندي شده با MAP و محتواي اكسيژن در بسته بندي وابسته به تركيب اصلي مخلوط گازها در بسته بندي است.

مواد و روشها:
بادام زميني نمك زده و بوداده شده تجاري كه به وسيله يك شركت محبوب در بازار لهستان توليد و با روغن بادام زميني به روش MAP بسته بندي شده به عنوان نمونه استفاده شد. اين فراورده در
كيسه هاي 100گرمي بسته بندي شد. براي مواد اوليه بسته بندي، ورقه هاي فلزي
(PET/EVOH-LDPE) استفاده شد.
بادام زميني در مخلوطي از گازهاي بدست آمده از محصولي كه مستقيما در نيتروژن طي فرايند بسته بندي در سيستم V.F.F.S (Vertical Form – Fill - Seal) شسته شد به صورت بسته بندي درآمد. به منظور تعيين تاثير تركيب اصلي مخلوط گاز در بسته بندي، روي تغييرات پارامترهاي كيفي فراورده هاي بسته بندي شده و محتواي اكسيژن در بسته بندي، 3 تركيب اصلي اتمسفر اصلاح شده در بسته بندي به كار رفت:
(O2% 1-10) (N2% 100-99)، (O2% 3-1) (N2% 99-97) (O2% 6-3) (N2% 97-95)

نتيجه گيري:
نتيجه ی آناليزهاي ارائه شده مي تواند اين مطلب را كه درجه تغييرات پارامترهاي كيفي ويژه بادام زميني هاي بسته بندي شده به روش MAP به ويژه ITSQ، PV و AV در فراورده هاي وابسته به تركيب اصلي مخلوط گاز در بسته بندي است توضيح دهد. اثر گفته شده در مورد تغيير در محتواي آب (X) كمتر است. تركيب اصلي مخلوط گاز داخل بسته بندي يك اثر عمده روي تغييرات محتواي اكسيژن در بسته بندي در مدت انبارداري دارد. بادام زميني هاي بسته بندي شده در كيسه هاي كوچك ساخته شده ازفویل ورقه اي فلزي با محتواي كمتر اكسيژن در بسته بندي، توليد كننده را قادر مي سازد درجه مناسبي از پارامترهاي كيفي در طول دوره انبارداري را حفظ كند. به اين دليل با استفاده از اتمسفر اصلاح شده ی مناسب داخل بسته بندي، ماندگاري
فراورده هاي بسته بندي شده گسترش مي يابد.
به دست آوردن محتواي كمتر اكسيژن در مخلوط اصلي گاز هاي داخل بسته بندي منجر به كارآيي كمتر بخشي از ماشين هاي بسته بندي و در نتيجه بهاي بيشتر بسته بندي مي شود. براساس معادله هاي حساب شده، مي توانيم منظور از پارامترهاي كيفي ويژه فراورده و محتواي اكسيژن در بسته بندي را بسته به ميزان عمده تركيب اصلي مخلوط گاز در بسته بندي بيان كنيم. يافته هاي ارائه شده در اينجا فقط يك بخش انتخاب شده از تحقيق جامع روي عوامل موثر روي كيفيت فراورده ها در بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده است.

مجله بهکام/تير 1385/شماره 61/
 

farzad-s

عضو جدید
 

farzad-s

عضو جدید
دوستان به نظر شما،کشور ما تو صنعت بسته بندی کجا دست و پا میزنه!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا زعفران ایران باید با بسته بندی کشور اسپانیا و بنام اسپانیا وارد بازار جهاننی بشه!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

عليرضا فرخي فريد

عضو جدید
کاربر ممتاز
خيلي موضوع خوبيه
راستي چرا بسته بندي هاي خارجي اينقدر داراي تنوع رنگ و مدل است اما مال ما ساده تكراري و خيلي كپي برداري شده است مگر ما امكانات و تكنولوژي نداريم ؟؟؟
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
خیلی موضوع جالبی هست. امیدوارم همیشه به روز باشه.... دقیقا این همین چیزی هست که دوستای من که مدیریت بازرگانی خوندن به من دارن میگن. ...... خوب شما که لطف میکنی و این عکس ها رو میزارین بگین از کجا شروع کنیم ؟
 

اولدوز-ف

عضو جدید
تنبلیم بابا. تنبل. منتظریم یکی ابتکار به خرج بده ما هم کپی کنیم. تازه اگه زیاد ولخرجی کنیم. خیلی ها کپی برداری هم نمیکنن!
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
سلام .. بله شما درست میگین... خوب این کار نیاز به پیشرفت در سایر رشته ها هم داره تا بروز پیدا کنه... حالا از کجا میشه شروع کرد... صنعت چاپ یا ... از کجا شروع کنیم ؟
 

farzad-s

عضو جدید
به نظر من بزرگترین دلیلش اینکه هنوز تو کشور ما رقابت بالا نگرفته!برند های بزرگ محصولشونو با هر بسته بندی ای میتونن بفروشن!شرکت های کوچیک هم که توان صرف هزینه تو این مبحث ندارن...
حالا اگه چند تا برند معتبر بخوان با هم رقابت کنن تازه میشه به شروع این جریان امید وار بود...
در ضمن شروع این حرکت باید با مطالعات روان شناسی همراه باشه و شناختن روحیات قشری که از محصول استفاده میکنن...
مثلا اگه تو بسته بندی محصولات کم کالری به جای اینکه بیشتر از سفید و ابی کم رنگ استفاده کنین قرمز به کار بردین کار خوتنون ورشکسته میشه،به همین سادگی...
 

Nooshin-M

عضو جدید
بسته بندی مواد غذایی و ظرف 1بار مصرف

بسته بندی مواد غذایی و ظرف 1بار مصرف

قسمتهای بنفش رو واسه اونایی که حوصله خوندن تاپیکه طولانی ندارن بنفش گذاشتم...
بسته بندي جزئي از ماده غذايي اhttp://www.sepehrhamid.com/ست بنابراين اگر مواد تشكيل دهنده ظروف مناسب نباشد مي تواند بر غذا تاثير نامطلوبي بگذارد.
بايد توجه كنيم كه هر نوع غذايي به يك نوع بسته بندي نياز دارد تا مواد موجود در آن حفظ شود.
امروزه با افزايش جمعيت و نياز گروه هاي مختلف سني و افزايش مصرف غذا در خارج از منزل ٬ نياز به استفاده از ظروف يكبار مصرف افزايش يافته است.ظروف يكبار مصرفي كه امروزه استفاده از آنها بسيار متداول است از جنس پلاستيك ميباشند.
بطور كلي پلاستيك ها پليمرهايي هستند كه از سنتز مواد اوليه اي به نام مونومر تهيه مي شوند. مونومرها موادي سمي و براي سلامت انسان مضر هستند. در حالي كه پليمرها خنثي هستند و مشكلي ندارند اما اشكال كاراينجاست كه معمولا"در فرآيند تهيه پليمرها مقداري مونومر باقي مي ماند براي همين در استفاده از پلاستيك ها به عنوان ظروف غذا بايد بسيار محتاط بود .استفاده نابجا از ظروف پلي اتيلن (پلاستيك ي)موجب آزاد شدن مواد آلي و تركيبات شيميايي موجود در ديواره ظروف و ورود آنها به داخل مواد غذايي مي شود كه مصرف آنها براي سلامتي مضر است و ممكن است مشكلات گوارشي و حتي بروز برخي بدخيمي ها در افراد را به دنبال داشته باشد. استفاده روز افزون از ظروف يكبار مصرف در جامعه يك تهديد بزرگ براي تخريب محيط زيست و از بين بردن سلامت جامعه است چرا كه اين ظروف علاوه بر انتقال بيماري به افراد مصرف كننده در روند تجزيه نيز مدت طولاني لازم دارد. تحقيقات صورت گرفته بيانگر اين موضوع بوده كه حداقل زمان تجزيه ظروف يكبار مصرف در زمين بيش از 340 سال است.
با توجه به موارد پيشگفت ضروري است بخاطر داشته باشيم:
-بسياري از واحدهاي توليدكننده ظروف يكبار مصرف پروانه ساخت از وزارت بهداشت نداشته ٬ بنابراين هيچ نظارتي برمواد اوليه مصرفي ٬ مراحل توليد ٬ محل توليد و ....توسط ارگان هاي مسئول وجود ندارد.
- جنس بطري هاي آب معدني يا آب آشاميدني PVC ميباشد كه مشكلي هم براي سلامت انسان بوجود نمي آورد اما استفاده بيش از 6 ماه از اين بطري ها توصيه نمي گردد.
بنابراين خانواده ها هر چند وقت يكبار بايستي بطري ها را تعويض نمايند.
همچنين استفاده طولاني مدت از اين بطري ها براي نگهداري مواد اسيدي مثل آب ليمو , آب غوره و سركه براي سلامتي مضر ميباشد.
- در هنگام استفاده از اين ظروف به علامت اختصاري كه در كف ظرف حك شده نيز توجه كنيد ظروفي كه با علامت PE , PP , PS نشان داده مي شوند و سفيد رنگ هستند ميتوانند براي بسته بندي مواد غذايي گرم و مرطوب مورد استفاده قرار گيرند
ولي براي نگهداري غذاهاي داغ مانند آش , شله زرد و .... مناسب نيستند.
- ظروف يكبار مصرف با رنگ شفاف , روشن و شيشه اي رنگ بايد براي مواد غذايي سرد استفاده شوند و تحت هيچ شرايطي نبايد براي توزيع مواد غذايي داغ از آنها استفاده كرد و از آنها فقط براي مايعات و مواد غذايي خنك مثل شربت , شيرسرد , آبميوه و آب استفاده مي شود.
- ظروف يكبار مصرف سفيدرنگ و فوم داربراي مواد غذايي سرد ٬ گرم و مرطوب مناسب هستند ٬ ولي براي مواد غذايي داغ نبايد استفاده شوند . استفاده از اين ظروف مثلا" براي پيتزايي كه در دماي 140 درجه سانتيگراد طبخ مي شود توصيه نمي گردد.
- استفاده ازاين ظروف براي مواد غذايي و آشاميدني با دماي بالاي 65 درجه سانتيگراد و مواد غذايي چرب ممنوع است چرا كه باعث آزاد شدن مونومرها مي شود و اين مونومرهاي شيميايي سلامت انسان ها را به مخاطره مي اندازد و سرطان زا هستند.
- در ساخت ظروف يكبار مصرف به منظور جلوگيري از شكنندگي ظروف از مواد پلاستيك ي لايزر استفاده مي شود . بنابراين اگر در درون اين ظروف آب جوش يا غذاي داغ مانند آش ريخته شود ٬ اين مواد حل شده وارد بدن ميشودو بدليل داشتن تركيبات خاص منجر به بروز سرطان هاي مختلف مي شود. اين خاصيت به خصوص در مورد ظروف يكبار مصرف شفاف كه درصد بالاتري از مواد سرطان زا را دارا هستند و در جامعه كاربرد بيشتري هم دارند بسيار حائز اهميت است.
- نكته مهم ديگر در استفاده از ظروف يك بار مصرف به نوع رنگي اين ظروف مربوط مي شود كه استفاده از آنها احتياط بيشتري را مي طلبد چرا كه اصولا" جنس يكبار مصرف ها به گونه اي است كه توانايي نگهداري رنگ را ندارند و هنگام تماس با چاي يا غذاي داغ ٬ رنگ حل مي شود ويك لايه از آن همراه غذا يا چاي وارد بدن مي شود.
- هنگام استفاده از ظروف يكبار مصرف مراقب باشيد كه اين ظروف از مواد پلاستيك ي بازيافتي تهيه نشده باشند. معمولا" ظروف يكبار مصرف باز يافتي كدر و تيره هستند و شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت ندارند.
- استفاده از ظروف پلاستيك ي و يكبار مصرف براي مواد غذايي خشك زيان چنداني ندارد اما براي مواد غذايي مرطوب امكان انتقال منومر آزاد به داخل مواد غذايي و سپس بدن وجود دارد.
- براي آشاميدن چاي و نوشيدني هاي داغ ليوان هاي مقوايي و كاغذي مناسب تر هستند.
- به منظور پيشگيري از خطرات ناشي از ظروف يكبار مصرف , افراد بايد هنگام استفاده از اين ظروف نكاتي را رعايت نمايند از جمله اينكه ظروف پلاستيك ي يكبار مصرف حاوي غذا را داخل ماكروفر قرار ندهند و بطريهاي يكبار مصرف حاوي آب آشاميدني را داخل فريزر نگذارند.
- جهت جلوگيري از عوارض ظروف يكبار مصرف بايد از ظروف شيشه اي پيركس و سراميك براي حرارت دادن به غذاها استفاده كرد. جهت حرارت دادن به غذا داخل ماكروفر بهتر است از حوله هاي كاغذي به جاي پوشش هاي شفاف نايلوني يا پلاستيك ي استفاده شود.
- بهترين ظروف يكبار مصرف براي استفاده , ظروف يكبار مصرف گياهي است كه به لحاظ بهداشتي و هم زيست محيطي كاملا" مناسب است و در كشورما به توليد انبوه نيز رسيده است. ظروف يكبار مصرف گياهي منشاء نشاسته داشته و عيوب و مضرات ظروف يكبار مصرف عادي را ندارد.
http://www.sepehrhamid.com/
منبع :http://www.zums.ac.ir/find.php?item=21.2230.1855.fa
 

مهندس شکوفه

عضو جدید
تصاویری جالب از بسته بندی های جالب

تصاویری جالب از بسته بندی های جالب

بسته بندی علم، هنر و فناوری قرار دادن محصولات در بسته‌ها برای توزیع، نگهداری و فروش محصولات است.
تا کنون چقدر به این موضوع فکر کردید که یک طراحی زیبا برای محصول خود انجام دهید ؟
امروزه به هر کالایی که نگاه میکنید نمای خاصی از نمایش در اون رده رو مشاهده میکنید . از انجایی که بیشتر مردم در انتخاب نوع کالای خود به دلیل رقابت سخت شرکت های تولید کننده در نوعی سردرگمی نسبی بسر میبرند و توان ارزیابی محصولات در زمینه هایی مانند لوازم شوینده , آرایشی , غذایی ، پوشاک و…. به دلیل هم سطح بودن شرکت های تولید کننده اصلی و یا خود ماهیت محصول , را دارا نیستند , اینجاست که یک ایده نو برای نمایش محصول شرکت خاصی گوی سبقت رو از دیگران ربوده و در بازه زمانی مشخص , منجر به سود هنگفت از فروش محصول مورد نظر برای آن شرکت خواهد شد در اینجا بسته بندی های جالبی را از مواد غذایی برای شما به نمایش گذاشته ایم.

 
آخرین ویرایش:

Food science eng

عضو جدید
طراحی از " فیزی پائو " :

بسته قهوه :
آب معدنی بسیار زیبای " فرارل " :شکلات " آسکینوسی " :
استفاده از طراحی بومی محلی و تاریخی و معتبر :

نوشیدنی آبمیوه " فول سوفی " :آب موز ! بسته به شکل موز :


و نیز ، توت فرنگی :


تصویری خلاقانه از " پارکر ویلیامز " :این بسته بندی به درد ایران نمیخوره چون ما با گونی میریم میوه فروشی !! :

بسته بندی میوه ! :


این هم وین باکس آفریقایی :شکلات کافه های زیبا :اسم کشورهای مختلف روی اون حک شده که حاوی 56 نوع مختلف شکلات ، پنیر و فلفل است ! اینها شامل : نوشیدنی شکلاتی ، کیک شکلاتی ، بستنی شکلاتی و حتی ساندویچ شکلات هستند.
حدس بزنید این محصول جالب مال کدوم کشوره ؟ بله درست حدس زدید این در توکیو تولید میشه ! حالا درست هم حدس نزدید مشکلی نیست !این هم نون کپک زده ! ببر به فروشنده پس بده ! خیت !نوشیدنی گلوجی ، الان که تشنمه هوس این خمر را در سر دارم !


یک را برای اینکه نوشیدنی شیرینی که مینوشید تبدیل به بافت چربی نشه اینه :

قبل از نوشیدن مقداری انرژی مصرف کنید !بسته بندی جالب آب نارگیل :و تصویری از بسته شیر . این یکی کاملا فانتزیه و نمیدونم تولید انبوه میشه یا نه ؟1
و نمیدونم جقدر به صرفه خواهد بود تولید چنین بسته ای در مقیاس انبوه ؟!

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

مهندس شکوفه

عضو جدید
نه چیزی که من میخاستم نبود////البته چندتا مربوط به مواد غذایی بود///
بسته بندی در شیشه بود خوب میشد//////

باور کن همش درباره مواد غذایی بود حالا درسته به قیافشون نمی خورد ولی بود باور کن:surprised::surprised:
شفارش میدیم براتون اونم بذارن حتما:D
 

مهندس شکوفه

عضو جدید
قهوه آماده نوشيدن silky black در يك بطري شيشه اي با درب آلومينيومي بسته بندي شده است.محصول ژاپن
 

مهندس شکوفه

عضو جدید
هنرنمايي شركت عظيم كوكاكولا در توليد نوشابه هاي جديد اين شركت در بازي هاي المپيك Beijing چين، اين برند را صاحب دومين جايزه در رقابت سال 2009 نمود. شركت Anthem Wordwide در ايالات متحده با طراحي بطري نوشابه هاي كوكاكولا جايزه نقره اي بخش نوشيدني ها در توليد محدود و مقطعي را از آن خود نمود. با توجه به آن كه بيش از 150 كشور در بازي هاي المپيك در چين حاضر بودند و كوكاكولا يكي از اسپانسرهاي اين رويداد بود، طراحي بسته بندي جديدي از نوشابه هاي گازدار خود را كه معرف حضور كوكاكولا در المپيك Beijing باشد به شركت Anthem سفارش داد. بطري هاي شيشه اي كه Anthem ارائه كرد، به طور كامل با شرينك اسليو پوشيده شد و رنگ قرمز به عنوان رنگ زمينه و رنگ اصلي كوكاكولا در اين محصولات نيز به كار گرفته شد. با توجه به 5 حلقه المپيك، اين نوشابه در 5 طرح مختلف توليد شد. استفاده از نمادهاي شرقي، طرح هاي ornamental، حلقه هاي المپيك و نمادهاي هر رقابت ورزشي، از نقاط برجسته و ممتاز طراحي هاي Anthem به شمار مي رود كه به خوبي توانست ارتباط ميان مصرف كنندگان كوكاكولا و برگزاري المپيك تابستاني در كشور چين را برقرار نمايد. در كنار برند coca cola نشان بازي هاي المپيك Beijing نيز قرار گرفت تا همكاري كوكاكولا در برگزاري اين رويداد را به تصوير كشد.
 

مهندس شکوفه

عضو جدید
در بخش توزيع كنندگان نوشيدني و خرده فروشان صاحب برند نوشيدني، شركت pemberton & white food از انگلستان با برند fresh& easy range صاحب لوح نقره اي شد. فروشگاه هاي زنجيره اي tecso در بريتانيا بي ترديد نزد تمامي علاقه مندان به بسته بندي و صنايع غذايي نامي شناخته شده است. اين شركت پس از تحقيق فراوان دريافت كه نياز به تحولي جديد در عرضه محصولات خود دارد. در اولين گام اين شركت تصميم گرفت بسته بندي برخي محصولات خود را مجددا طراحي نمايد. حاصل اين تغيير چنان شگف انگيز بود كه tecso در كمتر از 7 ماه بيش از 600 بسته بندي جديد در فروشگاه هاي خود ارائه نمود. در اين ميان برند جديدي با نام fresh&easy در فروشگاه هاي tecso محبوبيتي فوق العاده يافت و محصولات گوناگوني از جمله آب ميوه، سوپ آماده، مارمالاد، مربا، چيپس و اسنك و سبزيجات تحت اين برند به بازار عرضه شد. طراحي بطري هاي آب ميوه fresh&easy در نوع خود بي نظير و جالب توجه است. اين آب ميوه ها در حجم 350 و 500 ميلي ليتري و در بطري هاي PET بسته بندي شده است. ليبل آب ميوه fresh&easy شامل تصاويري از فرو افتادن ميوه ها در آب و پاشيده شدن آب است. اين ليبل چشم هر بيننده اي را خيره مي سازد و تازگي و طراوت محتوي را توسط تصاوير با كيفيت ميوه القا مي كند. اگر چه به نظر مي رسد لزومي بر استفاده از نام ميوه ها درج شده است. درب بطري ها از جنس PP و نقره اي رنگ است. نام برند در قسمت پاييني ليبل به چشم مي خورد.
 

Samand112000

عضو جدید
کاربرد اولترا سونیک در صنایع غذایی و بسته بندی مواد غذایی 2

کاربرد اولترا سونیک در صنایع غذایی و بسته بندی مواد غذایی 2

کاربرد اولترا سونیک در صنایع غذایی و بسته بندی مواد غذایی 2

● بسته بندی به روش MAP در صنایع غذایی


در استاندارد بریتانیا واژه بسته بندی به عنوان عملیات مورد استفاده در آماده سازی کالا برای حمل و نگه داری و یا تحویل به مشتری تعریف شده است . لیکن بهترین تعریف برای بسته بندی در سال ۱۹۶۲ م داده شده است که امروز به عنوان کاملترین تعریف بسته بندی است :

۱) یک سیستم که زمان تحویل کالا را جهت انتقال ، توزیع ، ذخیره و فروش کاهش می دهد.

۲) یک مفهوم تضمین کننده برای تحویل مطمئن کالا به آخرین مصرف کننده در شرایط مطلوب و با حداقل هزینه است.

۳) یک عمل فنی اقتصادی است که هزینه تحویل کالا را به حداقل می رساند و از طرف دیگر فروش را در نتیجه سود حاصله به بالاترین حد افزایش می دهد. براساس یک تعریف ساده تر پوششی از یک سیستم که اصطلاحا کالا نامیده می شود.

بنابراین محصولات تولید شده برای حمل ونقل آسانتر، ایجاد امنیت و جلوگیری آلودگی محصول در هنگام توزیع و فروش و در نهایت افزایش مدت نگهداری محصول با حفظ کیفیت مطلوب نیازبه بسته بندی مناسبی دارند . و با توجه به اهمیت موضوع نیاز هر چه بیشتر به این صنعت و پیشرفت در آن احساس می شود . برای بسته بندی محصولات از مواد و وسایل مختلف نظیر قوطی های فلزی ، فویل ها ، موادکاغذی ، مقوایی و مواد پلاستیکی ممکن است استفاده شود . به طور کلی مواد مورد استفاده باید از استحکام و انعطاف کافی برخودار باشند . و مسلمانوع بسته بندی رابطه مستقیم با مذدت زمان نگه داری محصول دارد . در این مقاله بیشتر سعی شده است در مورد بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده (Modify Atmospher Packaging ) که به اختصار MAP نامیده می شود و اثرات آن بر روی مدت زمان ماندگاری محصول ( Shelf Life ) بحث شود . که امروزه پیشرفت های زیادی در این مورد صورت گرفته است.


● بازارپسندی محصول

امروزه به دلیل تنوع محصول بازار فروش به عرصه رقابت تبدیل شده است و درست است که کیفیت محصول بسیار مهم است اما نوع بسته بندی هم در جلب نظر مشتری حائز اهمیت است .رنگ و تازگی محصول نیز می تواند نشانه کیفیت آن باشد .همچنین بسته بندی های قابل حمل تر بیشتر مورد توجه هستند . معولا رنگ وطرح بسته بندی با توجه به نوع محصول و رنج سنی مصرف کننده و ذوق وسلبقه عمومی طراحی می شود درخشندگی پوشش بسته بندی باعث جلب توجه بیشتر است مثلا سلوفان ماده ای است شفاف که برای بسته بندی شیرینی ، آبنبات و۰۰۰ به کار می رود که در واقع سلولز اصلاح شده است . سلوفان پوشانده شده با پلی مرساران درخشانتر از سلوفان پوشانده شده با نیترو سلولز است. برای اتخاب رنگ و طرح بسته بندی بهتر است مواردی رعایت شود.
بدانیم چه تاثیری را می خواهیم منتقل کنیم و چه رنگ و طرحی این تاثیر را بهتر منتقل می کند و رنگ های انتخابی کلیشه ا ی و تکراری نیست و اگر هست چه جایگزین های بهتری وجود دارد ؟ آیا رنگها وطرحهای انتخابی جذابیت تبلیقاتی دارد ؟
بیش از همه رنگ پس زمینه مهم است .هر چند طرح خط ،رنگ و نام محصول بسیار قدرتمند باشد ولی بدون یک زمینه مناسب قادر نیستید این قدرت را باموفقیت نمایش دهید . هنگام انتخاب زمینه باید توجه کرد که رنگ های روشن بهتر از تیره و رنگهای گرم بهتر از سرد که البته بستگی به نوع محصول و و یژیگی های آن نیز دارد .
رنگهای انتخابی سایه های بیشتری بپذیرند و از یک طیف رنگی استفاده شود استفاده از سایه ها به کار حرکت ونیرو می دهد مثلا برای این که بخواهیم قرمز و آبی را کنار هم بگذاریم ایجاد حد فاصلی مثل بنفش می تواند مانند پل ارتباطی عمل کند .
در رنگ پوشش بیشتر از سه رنگ استفاده نشود چون ایجاد همنشینی کامل در بیش از سه رنگ مشکل است همیشه باید یک رنگ اصلی و تعیین کننده باشد وبهتر است از کاربرد بیش از حد رنگهای زنده امساک کنیم این گونه رنگ ها فقط برای تاکید و اعلام نام و خصوصیت یک کالا به کار می رود در این گونه موارد باید حتما رنگهای روشن و مرده زمینه فر صت را برای درخشش این رنگهای تاکیدی فراهم کند اگر شما یک رنگ زنده را در زمینه بگذارید فرصت برجستگی را از نام کالا گر فته اید ام اگر به علل تبلیغاتی مجبور به این کار شدید برای اعلام نام کالا به رنگ مشکی ، نقره ای و یا حتی سفید متصل شوید زیرا راه دیگری برای اعلام مو جودیت دو رنگ زنده نیست.
مبتکر نیز باشید ابتکار و نو آوری در بسته بندی در جهت جلب نظر مشتری وسهولت استفاده از کالا بسیار موثر است.
سیستم MAP تنها سیستمی است که علاوه بر کارایی بالا بازار پسندی و جذابیت خود را نیز حفظ کرده است.


● استفاده از MAP برای محصولات تازه

MAP برای محصولات تازه مراحل سخت تری دارد زیرا بسته بندی های محدود جلوی اکسیژن اتمسفری می گیرنذ . اما سبزیجات و میوه جات تازه هنوز زنده هستند و نیاز به اکسیژن برای متابولیسم خود دارند .بسته بندی های انعطاف پذیر هم برای این منظور مناسب نیستند و نیاز به بسته بندی هایی است که که تبادل گازی در آنها مطابق نیا ز محصول باشد. در واقع برای آنها در MAP باید از ایجاد شرایط بی هوازی جلوگیری شود. همچنان باید ظاهر جذابی داشته باشند و دارای درزهای قابل باز و بست شدن و پوشاننده های ضد مه و بافت سفت و محکم باشد
برای تازه ماندن محصول و افزایش طول عمر نگه داری و اطمینان از ایمن بودن محصولات دو فاکتور مهم وجود دارند ؛
۱) درجه حرارت
۲ ) استفاده از MAP

که باید از هر دو آن ها به صورت توام استفاده کرد . کاهش دما و استفاده از بسته بندی تحت اتمسفر تغیییر یافته باعث کند شدن متابولیسم ورسیدن محصولات است بنابراین مدت زمان بیشتری محصولات تازه می مانند. بافت محصولات تازه زنده است بنابراین تنفس می کند واز اکسیژن اتمسفری استفاده می کند . باید توجه کرد که میوهای مختلف وسبزی جات
سرعت تنفسی منفاوتی دارند. برخی سرعت تنفسی بالاتری دارند مانند ( قارچ و بروکسلی ) که احتمال فساد پذیری بیشتری دارند ولی محصولاتی که سرعت تنفس پایین تری دارند کمتر فساد پذیرند ( مانند پیاز وسیب زمینی .
در میوه هاوسبزی های خرد شده سرعت تنفس بالاتر است زیرا سطح آن ها افزایش پیدا می کند در نتیجه بعد از خرد کردن اکسیژن با سرعت بیشتری به سلول های داخلی نفوذ می کند . همچنین تنفس در سلول های صدمه دیده بیشتر است. بهترین کار برای کاهش متابولیسم و حفظ ذخیره کر بو هیدراتی و رطوبت کاهش دما است . معمولا بهترین کیفیت برای محصولات در دمای نزدیک ۰ درجه به دست می آید مگر محصولات مناطق حاره که معمولا در ۱۰ تا ۱۳ درجه نگه داری می شوند.
استفاده از MAP می تواند باعث کاهش ، تنفس ، از دست رفتن رطوبت ، قهوه ای شدن ، فاسد شدن وحساسیت به اتیلن شود .
اکسیژن در اتمسفر ۲۱ % است . اما غلظت اکسیژن در داخل بسته بندی کمتر از ۱۰ % است بنابراین تنفس شروع به کند شدن می کند . این کاهش اکسیژن ادامه دارد تا به ۴ ۲ % برای اکثر محصولات برسد . اگر میزان اکسیژن به کمتر از ۲ % برسد متابولیسم هوازی جای خود را به متابولیسم تخمیری می دهد و باعث ایجاد بد طعمی و بوی بد در محصول می شود . غلظت دی اکسید کربن افزایش پیدا می کند اما برخی از محصولات به غلظت بالای دی اکسید کربن حساسند وسبب افزایش حساسیت آنها به اتیلن می شود . ( اتیلن هورمونی است که در زود رس کردن محصول موثر است . ) البته باید توجه کرد که امکان رشد باکتری ها و قارچ ها درغلظت کمتر از ۱۰ % CO۲ وجود دارد .
کاهش O۲ و افزایش CO۲ تا میزان مورد نیاز محصول به صورت همزمان صورت می گیرد . بنابراین هدف MAP این است که اتمسفر متعادلی در بسته بندی ایجاد کند .که برای این مقصود روابطی وجود دارد:

PO۲ = RRO۲ * t * W/A *( O۲ atm O۲ pkg)
PCO۲ = RR CO۲ * t * W/A * ( CO۲pkg CO۲ atm )​
۲
PO۲= مقدار نفوذ O۲ در فیلم day atm ml mil / m​
۲
PCO۲ = مقدار نفوذ CO۲ در فیلم day atm ml mil / m
RRO۲ = سرعت تنفس محصولات از نظر مصرف O۲ ml / kg hr
RRCO۲ = سرعت تنفس محصولات از نظر تولید CO۲ ml / kg hr
t = ضخامت فیلم
W = وزن محصول Kg
A = مساحت سطح فیلم
O۲ atm O۲ pkg =اکسیژن مورد نیاز بین بیرون و داخل بسته بندی
CO۲pkg CO۲ atm = CO۲ مورد نیاز بین داخل وبیرون بسته بندی

صنعت بسته بندی روز به روز پیشرفت می کند و تکنولوژی های جدید تری جهت ارتقا این صنعت به وجود آمده است در ذیل تعداد معدودی از آن ها نامبرده می شود :


● سرعت تبادل اکسیژن مناسب(OTR)

صنعت بسته بندی نیاز به گازهای به خصوصی برای محصولات تازه دارد و نیاز به فیلم های جدیدی برای محصولات با سرعت تنفس کم ، متوسط و زیاد است.
بنابراین محصولات تازه مختلفی را میتوان بسته بندی کرد . محصولاتی باسرعت تنفس بالا مشکلات بیشتری برای بسته بندی شدن دارند . تکنولوژی جدیدی وجود دارد که در آن فیلم های به کار می روند که دارای OTR بالایی هستند . ( بیشتر از ۱۵۰۰ میلی لیتر / متر مربع


● تکنولوژی متالوسن ( Metallocene) :

تکنولوژی جدیدی است که در آن کاتالیست های و.جود دارند که می توانند سازنده رزین های پلی مری باشند که زنجیره های پلیمری به وجود می آورند که دارای وزن مولکولی ودانسیته به خصوصی هستند و نتیجه آن فیلم های پلاستیکی انعطاف پذیری هستند که OTR بالایی دارند .همچنین از رطوبت کم ، استحکام بالا وشفافیت زیادی برخوردارند .واین فیلم ها محکم تر می شوند وقتی برای بسته بندی محصولات به کار می روند.


● فیلم هایی با سوراخ ها وحفره های ریز :
این فیلم ها OTR بالایی را فراهم می کنند و در واقع فیلم هایی هستند که دارای حفره و سوراخ هستند . این فیلم بااعث افزایش سرعت تبادل گازی نسبت به فیلم های پلاستیکی معمولی می شوند البته این فیلم ها محدودیت های فیزیکی هم دارند مثلا CO۲ ۶ ۲ بار سریعتر از اکسیژن نفوذ می کند بنابراین در این اتمسفر تعادلی اکسیژن کمتری نسبت به CO۲ وجود دارد در این سیستم CO۲ و اکسیژن به یک نسبت تنظیم می شوند بنابراین سرعت نفوذ O۲ /CO۲ رنج محدودی دارد بنابراین می توان بدون ذخیره مقدارزیادی CO۲ به کاهش اکسیژن مناسبی (۵ ۱ % ) رسید که این امر برای محصولاتی که به غلظت بالای CO۲ حساسند مفید است . اما برخی از محصولات مثل توت فرنگی نیاز به CO۲ بالیی برای جلوگیری از رشد کپک ها دارند .


● عوامل ضد مه
یککسری از فروشنده ها و مشتری ها دارند که محصولات تازه را بیبیند بنابراین نیاز به پلاستبک هایی است که شفاف باشند وبتوان محصولات داخل آن را دید .کندانس شدن آب جلوی دید محصول را می گیرد بنابراین از یکسری از ترکیبات ضد مه استفاده می شود که در خارج فیلم قرار دارند که به داخل فیلم نفوذ می کنند وجلوی تجمع قطرات آب را روی سطح می گیرند.


● تجهیزات و دستگاه ها
مراحل وطرز کارMAP و مزایای استفاده از CO۲ وN۲:
برخی از مزایای CO۲
۱) CO۲ باعث حفظ ویتامین E در محصولات گوشتی در پروسه کاهش رنگ قرمز گوشت است
۲) باعث جذب آب از اطراف وهیدراته شدن غشای سلولها میشود و درنتیجه از خشک شدن سلول جلوگیری می کند
۳) به عنوان یک ماده ضد میکروبی موثر رفتار می کند و سبب کاهش سرعت رشد میکرو ارگانیسم ها می شود.


▪ مراحل

در هنگام آماده سازی محصول ممکن است میکرو ارگانیسمها متعددی وارد آن بشوند بنابراین نیاز به یک سطحی از پاکسازی احساس می شود .
بنابراین تاخیری قبل از بسته بندی داریم .سپس دما کنترل می گردد و تا میزان مناسب کاهش پیدا می کند. ومواد مورد نیاز برای بسته بندی آماده می شوند
سپس حجم گازی مورد نیاز تزریق می شود و گازها با هم مخلوط می گردند ودر نهایت میزان اکسیژن باقی مانده اندازه گیری می شود .
این سیستم از سه قسمت ماشین های بسته بندی ، مخزن فیلم ها و مخزن گاز یا مخلوطی از گازها تشکیل شده است
محصولات MAP غیر از این که مدت زمان نگه داری بیشتری دارند به دلیل ظاهر جذابی که دارند باعث جلب توجه مشتری می شوند .

▪ برخی از مزایای ۲N
نیتروژن گازی به طور معمول در این بسته بندی به کار می رود زیرا نیتروژن ماده ای کاملا خنثی ،بدون بو و بدون رنگ است . نیتروژن سبب جلوگیری از رشد آلودگی در محصول می شود.
اکسیداسیون و رانسیدیته شدن چربی هامی تواند در مواد غذایی چرب صورت بگیرد و باعث ایجاد طعم ناخواسته ، تغییر رنگ وبو و ایجاد ترکیبات سمی شود در غلظت اکسیژن کمتر از ۱% کاهش کمی یابد .
نیتروژن یا ترکیبی از نیتروژن / دی اکسید کربن می تواند از غالب شدن کپک ها در محصولات نانوایی جلوگیری کند . نیتروژن یا ترکیبی از نیتروژن / دی اکسید کربن می تواند باعث متوقف کردن و کندی رشد باکتری ها شود .
غلظت اکسیژن کمتر از ۲% می تواند باعث کاهش آسیبهایی شود که توسط حشرات ایجاد می شود.


● بسته بندی گوشت به روش MAP

هما ن طور که گفته شد برای افزایش مدت نگه داری محصول از آن استفاده می شود . ترکیبات گازی متنوعی از جمله (۸۰ % O۲ / ۲۰ % CO۲) ، ( ۵۰ % N۲ / ۵۰ % CO۲) یا ۱۰۰ % CO۲ و در دمای ۵ ۰ درجه نگه داری می شود . نوع تر کیبات بستگی به عوامل مختلفی دارد از جمله : رنگ بافت و چربی ، PH سطحی و داخلی و ...
بیشترین T.C در شرایط هوازی وجود دارد . اما در شرایط غنی از CO۲ بی هوازی کاهش می یابد . از جمله باکتری ها می توان از باسیلوس ترموسفکتا ، سودوموناس و انتروباکتریاسه ها نام برد که رشد آنها باعث بدطعمی وگسترش بوی بد و کاهش مدت زمان نگهداری می شود یکسری باکتری های بیماری زا هم وجود دارند مثل یرسینیا انتروکولیتیکا ، لوکونوستوک مونو سیتوژنس و آسپرژیلوس هیدروفیلا که ممکن است در سطح قطعات گوشت رشد کنند در آزمایشی که در دمای ۵ ۰ در PH بالا صورت گرفت نشان داد که PH نقش مهمی در کنترل رشد پاتوژن ها دارد.
گرد آورندگان : ساغر عرفانی – اکرم نودهی نژاد
ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی ( persiapack.ir )
 

tino25

عضو جدید
آشنایی با فرآیند بسته بندی وکیوم MAP

آشنایی با فرآیند بسته بندی وکیوم MAP

اغلب سبزيهاي که بدون انجام فرايند خاص , نگهداري مي شوند به سرعت خنک شده ( سرد کردن مقدماتي) و درجه حرارت سرد بلافاصله پس از برداشت و قبل از حمل آن به بازار کارگاه فراوري با نگهداري در انبار انجام مي پذيرد. هر نوع سبزي , درجه حرارت و ر طوبت نسبي مطلوبي براي نگهداري در سرد خانه نياز دارد. به علت اينکه سبزي و ميوه هايس از برداشت بر فعاليت فيزيولوزيکي خود ادامه مي دهند جهت افزايش عصر نگهداري اين گونه محصولات مبادرت به ايجاد سردخانه هائي با اتمسفر کنترل شده نموده اند, به تجربه ثابت شده است که اگر از اکسيزن هواي انبار کاسته و به ميزان ايندريک کربنيک افزوده گردد, واکنش هاي تنفسي کمتر صورت مي گيرند. که در جدول زیر تاثير نوع سرد کردن بر زمان نگهداري محصول بيان شده است.
انجماد
انجماد هرگز کيفيت اصلي و اوليه ماده غذايي را بهتر نمي کند.بنابرين سبزي هايي که براي انجماد انتخاب مي شوند. هر چه جوان تر و تازه تر , لطيف , ترد شکنده تر باشند بهتر است. زيرا انواع سبزي هنگامي که به اوج عصر خود مي رسند حالت ترو تازگي و شکستگي خود را هر چه بيشتر از دست مي دهند و حالت پزمردگي و پلاسيده تري مي يابند و سرانجام خشک و کم آب خواهند شد.
مراحل انجماد در ابتدا آماده کردن محصول اوليه است براي اين منظور اعمال تمييز کردن شستشو , حذف ناخالص ها به وسيله جريان هوا , و دست چين کردن و بلانچينگ صورت مي گيرد. بلافاصله پس از آنزيم بري و سرد نمودن عمل انجماد بايستي سريعا صورت بگيرد سبزي را معمولا بدون اضافه کردن مواد ديگري منجمد مي کنند و بايستي به روش انجماد سريع منجمد گردد. زيرا در غير اين صورت در بافت آن تغييرات نامطلوبي صورت مي گيرد.
روش انجماد شامل shrp freezing جريان سريع هوا سرد , بستر مايع , غوطه وري و استفاده از منجمد هاي صفحه اي مي باشد. سبزي ها از درجه حرارت 14- تا 3/1- شروع به يخ زدن کرده ودر دماي 30 درجه سانتي گراد انجماد کامل مي گردد.

اتمسفر کنترل شده(Amosphere-C.A cintrilled):
نگهداري در شرايط کنترل شده, به اصطلاح گازهاي مختلف در غلظت هاي طبيعي , هواي محيط اطلاق مي گردد. معمولا اين عمل از طريق غلظت گاز کربونيک و کاهش ميزان اکسيزن صورت مي گيرد. در جدول شماره 2 شرايط نگهداري چند نوع ميوه و بسته بندي در اتمسفر کنترل شده ذکر گرديده است. غلظت و ميزان مناسب گازهاي دي اکسيد کربن و اکسيزن بر حسب نحوه ميوه و حتي واريته هاي يک نوع ميوه متفاوت مي باشد.
استفاده از اتمسفر کنترل شده براي نگهداري ميوه و سبزي هاي تازه در اغلب تحقيقات قرن بيستم مورد توجه بوده است. نشان داده شده است که در افزايش عمر و کيفيت پس از برداشت محدوده وسيعي از ميوه ها و سبزي هاي تازه موثر مي باشد.انبار با اتمسفر کنترل شده , زماني موثر خواهد بود که با کنترل دما همراه باشد و در تمام دماها موثر نخواهد بود. بنابرين مقادير گازو درجه حرارت در اين تکنولوزي از اهميت زيادي بر خوردار است اگر از انبار با اتمسفر کنترل شده به طور صحيح استفاده نشود , زيان آور خواهد بود , افزايش استفاده تجاري اين تکنولوزي در سالهاي اخير , به علت پاسخ به نياز مشتريان براير انواع ميوه و سبزي هاي در طول سال مي باشد. و علت ديگر استفاده از اين تکنولوزي , عدم استفاده از مواد شيميايي در مواد غذائي مورد مصرف است.

تاثير سرد کردن بر روي بسته بندي ميوه و سبزي
بسته بندي مواد غذايي يکي از روش هاي مهم در نگهداري آن است. که بايد در انتخاب نوع پوشش و نوع آن دقت شود. در غير اين صورت بسته بندي يا پوشش هاي نامناسب تغييراتي را در ماده غذائي بو جود مي آورد. پوشش بر اساس ماهيت محصول و همچنين متناسب بودن آن با ميزان درجه حرارت , چيدماني , حمل و نقل و ..... انتخاب مي شود.
بسته بندي ميوه و سبزيجات در جعبه ها و کيسه هاي توري و پلي اتيلني و کارتن و ... صورت مي پذيرد. با استفاده از يک مانع فيزيکي در اطراف محصول , مي توان راه خروج رطوبت را مسدود و از تبخير آب محصول جلوگيري کرد. اين روش ساده با بستن محصول در يک ورقه غير قابل نفوذ نسبت به آب يا گذاشتن آن در کارتن يا جعبه انجام مي شود. نحوه چيدن ميوه سبزي و ميوه ها در جعبه يا کارتن در کنار هم , راه نفوذ و جريان هوا , را در بين آنها مسدود مي کند و سرعت تبخير را کاهش مي دهد. راه تبادل گازها و جلوگيري از انباشتن دي اکسيد کربن در داخل بسته , بايد جعبه يا کيسه پلاستيکي داراي سوراخ هايي باشد و گرنه جمع شدن CO2 و کاهش O2 باعث تبخير و فساد محصول مي شود.

انجماد
ظروف مورد استفاده در بسته بندي سبزي ها و ميوه ها براي انجماد لازم نيست که کاملا غير قابل نفوذ باشند ولي بهتر است که نسبت به بخار آب نفوذ پذيري کمتري داشته باشند تا از انتقال به صورت بخار به خارج جلوگيري کنند. و همچنين نسبت به O2 نيز بايد نفوذ ناپذيري کمتري داشته باشند تا فساد ناشي از اکسيد اسيون محصول را در کاهش دهند.جعبه هاي مقوائي مکعب مستطيل به طور رايج براي بسته بندي ميوه و سبزي هاي منجمد به منظور خرده فروشي مورد استفاده قرار مي گيرند. که مقواي مورد استفاده داراي پوشش از موم و لايه پلاستيکي شامل ( سلوفان ,پلي اتيلن , پلي مري وينيل, پلي استرها , پلي آميد و.).مي باشند.

تغييرات در محصول بسته بندي به نوع سرد کردن
تغييرات محصول در سردخانه

در هنگام نگهداري مواد غذائي در سرد خانه , تغييرات فيزيکي و شيميايي در آنها صورت مي گيرد. اگر چه به علت درجه برورت پايين سرعت آن خيلي کند و آهسته مي باشند. به عنوان يک قاعده کلي هر جه برودت کمتر باشد سرعت تغييرات کمتر است. اين تغييرات پيش رونده سبب انهدا م تدريجي بيشتر ويتامين هاي ناپايدار و کاهش کيفيت محصول شده که در ظاهر و طعم آن اثر مي گذارد. بسته بندي يک عامل مهم است زيرا مي توان مانع از نفوذ هوا و O2 گردد.

اثر انبار اتمسفر کنترل شده بر روي طعم , کيفيت , و فيزيولوزي محصولات
در ميوه هاي نگهداري شده , طعم به مدت طولاني در مقايسه با انبار عادي حفظ شده است. همچنين ممکن است در بهبود طعم نيز موثر باشد. اما مرحله رسيدگي ميوه زمان شروع انبار داري , اثرات عمدهاي بر روي طعم , شيريني , اسيديته و بافت آنها دارد.انبار اتمسفر کنترل شده اتلاف اسکوربيک اسيد نسبت به هوا سرعت مي بخشد. کورکي(1979) نشان داد که در صورت نگهداري در شرايط اتمسفر کنترل شده ميزان افت اسيد اسکوربيک در مقايسه بات نگهداري ذر هوا بيشتر است اما اتمسفر کنترل شده در حفظ ويتامين A موثر از هوا است.
ثابت شده است روش نگهداري , شدت تنفسي ميوه ها و سبزي ها را در بعضي موارد کاهش مي دهد. براي بعضي گياهان در شرايط خاص CO2 بالايا O2 پايين مي تواند اثر افزايش روي شدت تنفسي داشته باشد و يا بدون اثر باشد. به طور کلي گياهاني که در اتمسفرهاي کنترل شده نگهداري شده باشند به دليل اين که سرعت فرايندهاي متابوليکي آنها کمتر است عصر ماندگاري بالاتري دارند.

تاريخچه بسته بندی MAP
در دهه 1930 ميلادي وقتي سبزيجات و ميوه ها توسط کشتي جابجا مي شد از گاز غليظ 2CO براي بالا بردن زمان ماندگاري استفاده گرديد. کشور انگلستان به عنوان اولين کشور از سيستم اتمسفر اصلاح شده (Modified atmosphere) براي محافظت از گوشت خوک و ماهي استفاده کرد. از آن زمان به بعد استفاده از اين روش با توجه به افزايش نياز، گسترش يافت.


معرفي اتمسفر اصلاح شده MAP
مفهوم اتمسفر اصلاح شده ( Modified atmosphere packaging ) براي كالاهاي بسته بندي شده، شامل فضاي اتمسفر اصلاح شده يك فرآورده غذايي توسط خلا، فشار گاز يا تراوايي كنترل شده بسته است كه بدي وسيله فعاليت هاي شيميايي، آنزيمي و ميكروبي كنترل مي شود به طوري كه از خطرات مهمي كه ممكن است اتفاق بيافتد، اجتناب و يا كاسته مي شود.
به عبارت ديگر بسته بندي به روش MAP به معني وارد كردن اتمسفر در يك پاكت (يا بسته) ماده غذايي با تركيب خاص دي اكسيد كربن، نيتروژن و اكسيژن مي باشد.
اين روش نگهداري كيفيت تازه فراورده هاي غذايي را بدون عمليات حرارتي و شيميايي به كار رفته توسط تكنيك هاي نگهداري قابل رقابت مانند كنسرو كردن، فريز كردن، خشك كردن و فرايندهاي ديگر ميسر مي كند.
تكنيكهاي MAP در حال حاضر در محدوده وسيعي از غذاهاي تازه يا سرد شده شامل غذاهاي نيم پخته، ماكيان و ماهي، پاستاي تازه، ميوه و سبزيجات و اخيرا قهوه، چاي، غذاهاي آماده و فرآورده هاي نانوايي استفاده مي شود.
مزاياي بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده
سيستم بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده دارا مزاياي ذيل است :
1. طولاني كردن ماندگاري با حفظ خواص كيفي مطلوب
2. پايين آوردن ميزان ضايعات و فساد
3. تازه نگه داشتن محصول بدون استفاده از مواد نگه دارنده يا پرتو دهي
4. برداشت محصول تازه در سطوح رسيدگي مورد نظر براي مصرف كننده
5. كاهش هزينه هاي حمل و نقل از طريق فراهم كردن زمان انبارداري افزوده
6. فراهم نمودن محصولات برش خورده آماده مصرف
7. صرفه جويي در مصرف انرژي (مانند عدم استفاده از فرآيندهاي حرارتي و برودتي)

چگونگي استفاده از روش MAP
در ابتدا لازم است گاز مورد نظر با ترکيب مورد نظر ساخته شود. براي اين منظور مي توان اتمسفر با ترکيب مورد نظر را به طور آماده از کارخانجات تفکيک کننده هوا در کپسول هاي تحت فشار خريد. اما براي صرفه جويي در هزينه مي توان گازهاي سه گانه ازت، اکسيژن و دي اکسيد را به صورت خالص تهيه کرد و به وسيله يک دستگاه ميکسر گاز با نسبت مورد نظر مخلوط نمود. در اين روش نياز به ذخيره اتمسفر اصلاح شده در مخزن جداگانه نيست و مي توان از گاز مخلوط بدست آمده به طور مستقيم در بسته بندي تزريق کرد.

معمولاًدر بسته بندي با اصلاح اتمسفر، هوا را از درون بسته خارج كرده و با گازهايي كه مخلوط آنها مشخص است مجدداً پر مي كنند و درب آن را مي دوزند. دراين روش پيوسته فضاي اطراف ماده غذايي از گاز پر مي شود.
 

mustafa3

کاربر فعال صنایع غذایی ,
بسته بندی هوشمند مواد غذایی

بسته بندی هوشمند مواد غذایی

پیشرفت در بسته بندی هوشمند برای افزایش عمر مفید محصولات غذایی، هدف بسیاری از شرکت‌هاست. این سیستم‌های بسته‌بندی قادر خواهند بود پارگی‌ها و سوراخ‌های کوچک را با توجه به شرایط محیطی (مانند تغییرات دما و رطوبت) ترمیم و مصرف کننده را از فساد ماده غذایی آگاه سازند. فناوری‌نانو می‌تواند در مواردی مانند افزایش مقاومت به نفوذ در پوشش‌ها، افزایش ویژگی‌های دیواره (مکانیکی، حرارتی، شیمیایی ومیکروبی)، افزایش مقاومت در برابر گرما، گسترش ضد میکروب‌های فعال و سطوح ضد قارچ کارساز باشد.

بسته بندی هوشمند مواد غذایی

پیشرفت در بسته بندی هوشمند برای افزایش عمر مفید محصولات غذایی، هدف بسیاری از شرکت‌هاست. این سیستم‌های بسته‌بندی قادر خواهند بود پارگی‌ها و سوراخ‌های کوچک را با توجه به شرایط محیطی (مانند تغییرات دما و رطوبت) ترمیم و مصرف کننده را از فساد ماده غذایی آگاه سازند. فناوری‌نانو می‌تواند در مواردی مانند افزایش مقاومت به نفوذ در پوشش‌ها، افزایش ویژگی‌های دیواره (مکانیکی، حرارتی، شیمیایی ومیکروبی)، افزایش مقاومت در برابر گرما، گسترش ضد میکروب‌های فعال و سطوح ضد قارچ کارساز باشد. چشم اندازهای مالی فناوری‌نانو، صنایع بسته‌بندی را پررونق نشان می‌دهد. سهم بازار این صنعت در حال حاضر حدود 1.1 میلیارد دلار است و پیش‌بینی‌ می‌شود تا سال 2010 به 7.3 میلیارد دلار آمریکا برسد. با این وجود، صنعت بسته‌بندی هوشمند از آنچه پیش‌بینی شده بود جلوتر رفته و نشانه‌های تکامل آن به خوبی پیداست. تحقیقات سازمان مالی Frost and Sullivan نشان داد که علاقه مشتریان به مواد غذایی سالم و تازه در بسته‌بندی‌های مناسب، موجب پیشرفت این صنعت شده است. سازمان های زیادی وجود دارند که در زمینه سیستم‌های بسته‌بندی هوشمند فعالیت می‌کنند، ازجمله شرکت تولیدکننده مواد غذایی Kraft که با همکاری دانشگاه راتگرز در حال فعالیت روی پروژه زبان الکترونیکی (electronic tongue) است تا آن را به بسته‌بندی‌ها اضافه کند. این نوع بسته‌بندی شامل رشته‌ای از نانوحسگرهاست که نسبت به گازهایی که از مواد غذایی آزاد و موجب فساد آنها می‌شوند، به شدت حساس بوده و تغییر رنگ می‌دهند که این تغییر رنگ، علامت واضحی از سلامت یا فساد ماده غذایی است. شرکت Bayer Polymer کیسه‌ای پلاستیکی با نام Durethan KU2-2601 تولید کرده است که از محصولات موجود در بازار سبک تر و محکم تر است، همچنین مقاومت بیشتری در برابر گرما از خود نشان می‌دهد. هدف اولیه از تولید پلاستیک‌های بسته‌بندی مواد غذایی، جلوگیری از خشک شدن محتویات آنها و محافظت در مقابل رطوبت و اکسیژن است. پوشش جدید غنی از نانوذرات سیلیکات است. این نانوذرات تا حد زیادی از نفوذ اکسیژن، گازهای دیگر و رطوبت جلوگیری می‌کنند و فساد مواد غذایی را به تعویق ‌می اندازند. سازمان‌های دیگر به کمک فناوری‌نانو در حال یافتن راهی برای تشخیص فساد مواد غذایی هستند. به عنوان مثال شرکت AgroMicron، افشانه تشخیص دهنده نانوبیولومینسانس را ساخته که شامل پروتئین لومینسانت است. در این طرح، افشانه سطح میکروب‌هایی مانند Salmonella و E.coli را ‌پوشانده، و از خود نوری ساطع می‌کند و به این روش فساد مواد غذایی تشخیص داده می‌شود. این شرکت امیدوار است بتواند محصول مورد نظر را با نام BioMark وارد بازار کند. در حال حاضر این شرکت در حال ساخت افشانه‌‌هایی با روش‌‌های جدید است تا بتواند از آنها در حمل و نقل دریایی استفاده کند. در راهبرد مشابه، برای اطمینان از سلامت مواد غذایی، محققان اتحادیه اروپا در پروژه Good Food از نانوحسگرهای قابل حمل برای یافتن مواد شیمیایی مضر، پاتوژن‌ها و سم‌‌ها در مواد غذایی استفاده می‌کنند. با این کار، دیگر نیازی به فرستادن نمونه‌های مواد غذایی به آزمایشگاه برای تشخیص سلامت و کیفیت محصولات در کشتزارها و کشتارگاه‌ها نیست. همچنین این پروژه، در حال توسعه به کارگیری زیست تراشه‌های DNA برای کشف پاتوژن‌هاست. این روش می‌تواند در تشخیص باکتری‌های مضر و متفاوت موجود در گوشت یا ماهی و یا قارچ‌های میوه مؤثر باشد. این پروژه در نظر دارد با گسترش میکروحسگرهای رشته‌ا‌ی، بتواند آفت‌کش‌های میوه و سبزیجات را به همان خوبی که شرایط محیطی کشتزارها را کنترل می‌کند تشخیص دهد. این نوآوری به نام حسگرهای Good Food نامیده می‌شود.پروژه سرمایه‌گذاری شده اتحادیه اروپا به نام BioFinger که هدف آن، ساخت ابزارهای ارزان با توان تشخیص آسان در سلامت محیط زیست است، فعالیت دیگری در زمینه آنالیز مواد غذایی دارد. در ابزارهایی که از حامل (cantilever) استفاده می‌کنند، روش بدین صورت است که تیرک (Tip) با ماده شیمیایی پوشانده شده و در برخورد با مولکول‌های خاصی، سیگنال ایجاد می‌کنند. BioFinger با استفاده از این حامل‌ها که به یک میکروتراشه متصل است کوچک‌تر و قابل حمل می‌شود. ارتش آمریکا در حال ساخت حسگرهای فوق‌العاده‌ای‌ است که از آنها در مقابل حمله‌کننده‌ها به مواد غذایی استفاده می‌شود. در سیستم های کنونی چندین روز طول می‌کشد تا وجود پاتوژن‌ها در مواد غذایی تشخیص داده شود. تشخیص سریع پاتوژن‌ها به وسیله این حسگرها به زودی باعث فراگیر شدن این فناوری در صنعت مواد غذایی خواهد شد. محققان دانشگاه بُن در حال ساخت پوشش‌های دفع کننده آلودگی برای بسته‌بندی‌ها با استفاده از اثر لوتوس (نیلوفر آبی) (قطره آب از سطح برگ‌های نیلوفر آبی می‌لغزد و در نتیجه هرم‌های موم مانند نانومقیاس، سطح برگ را می‌پوشاند) هستند. کشتارگاه‌ها و محل‌های فرآوری گوشت نیز می‌توانند از این فناوری استفاده کنند. گروه تحقیقاتی دانشگاه انگلیسی لیدز دریافتند که نانوذرات اکسید منیزیم و اکسید روی باعث از بین بردن میکروارگانیزم‌ها می‌شوند. استفاده از این مواد بسیار ارزان‌تر از نانوذرات نقره است و می‌توانند کاربرد زیادی در بسته‌بندی مواد غذایی داشته باشند. فناوری شناخت فرکانس‌های رادیویی (RFID) در بیش از 50 سال پیش توسعه یافت، ولی امروزه این فناوری راه خود را برای کنترل مواد غذایی در مغازه‌ها پیدا کرده است. در این فناوری با استفاده از میکروپردازشگر‌ها می‌توان داده‌ها را به گیرنده‌های بی‌سیم ارسال کرد. امروزه می‌توان از این روش برای کنترل اقلام غذایی از انبار تا دست مصرف‌کننده بهره گرفت. برخلاف بارکدها که نیاز به اسکن دستی و خواندن یک به یک دارند، برچسب‌های RFID نیازی به خوانده شدن خطی نداشته و امکان خواندن تعداد زیادی از آنها در یک ثانیه وجود دارد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند Wal Mart، Home Depot گروه Metro و Tsco در حال آزمایش این فناوری هستند. ضعف اصلی این روش، افزایش هزینه تولید است که نتیجه ساخت سیلیکونی آن می‌باشد. با ترکیب فناوری‌نانو و الکترونیک (نانوترونیک) این برچسب‌ها ارزان‌تر و کاراتر شده، همچنین پیاده‌سازی آنها آسان‌تر می‌شود. گروهی از دانشمندان شمال اروپا، کنسرسیوم نانوغذایی را با هدف توسعه کاربردهای فناوری‌نانو دراین صنعت و با تأکید بر مواد غذایی سالم و مطمئن تشکیل داده‌اند. این مجمع، متشکل از شرکت‌های Arla Foods, Danisco A/S, Ar hus United A/S, Danish Crown amba و مرکز میان رشته‌ای نانوعلوم است. با تأکید بر فراهم آوردن مواد غذایی سالم برای مشتریان، اولویت‌های این کنسرسیوم عبارت از توسعه حسگرهایی که قادر به تشخیص سریع سم در ترکیبات و یا باکتری‌های مضر در نمونه‌های غذایی باشند، گسترش سطوح ضد باکتری برای ماشین‌هایی که در تولید مواد غذایی به‌کار می‌روند، گسترش ساخت پوشش‌های محکم‌تر و ارزان‌تر، تولید مواد غذایی با ترکیبات خوراکی سالم‌تر می‌باشد. تحقیقات مرکز دانمارک در بخش پژوهش‌های پیشرفته غذایی (LMC) که از همبستگی مؤسسات دانمارکی فعال در زمینه علوم غذایی تشکیل شده‌اند، برنامه‌های خود را در چارچوب هفتمین برنامه خود به صورت زیر اعلام می‌دارد:

درک پایه‌ای از مواد غذایی و تغذیه حیوانات برای نوآوری هوشمند؛ سیستم‌های زیست‌شناسی در تحقیقات غذایی؛ بازنگری زیستی در بخش محصولات غذایی؛پیشرفت‌های فناوری؛علم مواد خوراکی؛نوآوری‌هایی بر اساس نیاز مشتری و ارتباطات غذایی.آنها معتقدند تمرکز روی این برنامه‌ها می‌تواند موجب دستیابی کامل و چند جانبه در تحقیقات و توسعه مواد غذایی در اروپا شود. همچنین امیدوارند از نانوموادی با ویژگی‌های کاربردی به منظور استفاده در نانوحسگرها و فناوری ‌نانوسیالات در صنایع غذایی استفاده کنند. پیشرفت در مواد بسته‌بندی هوشمند، امکان کنترل شرایط محصولات در طول حمل و نقل و استفاده از روش‌های بسته‌بندی مبتنی بر زیست‌شناسی را برای ما مهیا می‌سازد. 2. فراوری مواد غذاییفناوری‌نانو علاوه بر بسته‌بندی، تأثیر زیادی روی گسترش مواد غذایی کاربردی و تعاملی دارد؛ موادی که به نیازهای بدن پاسخ داده، می‌توانند در رسانش مواد غذایی مؤثر باشند. گروه‌های تحقیقاتی مختلفی در حال کار روی ساخت مواد غذایی جدید بر اساس تقاضا هستند. این مواد به صورت غیر فعال در بدن باقی می‌مانند و مواد غذایی را در صورت نیاز به سلول‌ها می‌رسانند. عنصر کلیدی این بخش، توسعه نانوکپسول‌هایی است که با استفاده از آنها در مواد غذایی می‌توان کار رسانش را به خوبی انجام داد. از پیشرفت‌های دیگر در فرآوری مواد غذایی، افزودن نانوذرات به مواد خوراکی برای افزایش جذب آنها در بدن است. یکی از بهترین نانوایی‌ها در غرب استرالیا در استفاده از نانوکپسول‌هایی که شامل روغن ماهی تن (منبع غنی از اسیدهای چرب امگا 3) بوده‌اند؛ موفق بوده است. این مرکز از نانوکپسول‌ها در پرفروش‌ترین نوع نان خود به نامtip-top استفاده می‌کند و این ذرات فقط هنگامی باز و شکسته می‌شوند که وارد معده شوند، به این ترتیب از مزه ناخوشایند روغن ماهی جلوگیری می‌شود. شرکت Nutralease در رژیم اشغالگر قدس، از فناوری ساختارهای مایع خودآرای نانومقیاس (NSSL) برای رسانش مواد غذایی استفاده می‌کند. این ذرات به شکل مایسل (کره‌های توخالی که از چربی ساخته شده و درون آن آب است) با قطر حدود 30 نانومتر هستند. مواد خوراکی یا nutraceuticals دارای آب درونی هستند و می‌توانند برای حمل موادی مانند لیکوپن، بتا-کاروتن، لوتین، فیتوسترول ها، CoQ10 و DHA/EPA مورد استفاده قرار بگیرند. این ذرات به ترکیبات اجازه می‌دهند که به راحتی از طریق معده وارد رگ‌های خونی شوند. بنابراین دسترسی زیستی آنها افزایش می‌یابد. این فناوری را در حال حاضر کارخانجات Shemen برای رسانش روغن فعال Canola وارد بازار کرده‌اند. این شرکت ادعا می‌کند می‌تواند جذب کلسترول را در کیسه صفرا تا 14 درصد کاهش ‌دهد. تعدادی از شرکت‌های شیمیایی در حال تحقیق روی افزودنی‌هایی هستند که بدن به راحتی قادر به جذب آنهاست و می‌توانند عمر مفید محصولات را افزایش دهند. سازمان بین‌المللی علوم رسانش زیستی در حال توسعه نانوحلزون‌هایی با ذرات پیچشی 50 نانومتری است که می‌تواند در رسانش موادی مانند ویتامین‌ها، لیکوپن و اسیدهای چرب امگا3 به سلول‌ها به کار گرفته شود، بدون اینکه در مزه و رنگ مواد غذایی تأثیر داشته باشد. صنایع غذایی Kraft، گروهی محقق از 15 دانشگاه مختلف را تشکیل داده است تا با کمک فناوری‌نانو در مورد غذاها تحقیق کند. این مورد به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا بین رنگ‌ها و طعم‌های مختلف انتخاب کنند. این مجمع همچنین روی توسعه مواد غذایی هوشمند با کمک نانوحسگرها، که باعث آزاد سازی تدریجی موادغذایی می‌شود فعالیت می‌کند. این نانوکپسول‌ها با مواد غذایی ترکیب می‌شوند ولی تا زمان مناسب، غیر فعال باقی می‌مانند. تمامی پیشرفت‌های جدید موجب می‌شود مفهوم موادغذایی کامل به واقعیت نزدیک شود و انتظار می‌رود تا فواید دیگری در زمینه انرژی، عملکردهای تشخیصی، کاربردهای ایمنی بهتر و توسعه محصولات ضد پیری برای مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد. امروزه از فناوری‌نانو در صنایع آرایشی مانند ساخت کرم‌های شفاف استفاده می‌شود. شرکت Royal BodyCare، که از فناوری‌نانو علوم غذایی استفاده می‌کند محصول جدیدی با نام NanoCeuticals را وارد بازار کرده، که امولسیونی از ذرات با قطر کمتر از 5 نانومتر است. این شرکت ادعا می‌کند این محصول، رادیکال‌های آزاد را جمع آوری کرده، آب رسانی را بالا برده و pH بدن را تنظیم می‌کند. این شرکت همچنین در حال توسعه نانوخوشه‌‌ها و پودرهای نانومقیاسی است که با مکمل‌های غذایی ترکیب می‌شوند و هنگام مصرف، قدرت جذب مواد غذایی را در بدن افزایش می‌دهند. شرکت‌های مواد غذایی و آرایشی در همکاری با یکدیگر به دنبال سازوکاری جدید برای رسانش ویتامین‌ها و جذب مستقیم آنها از پوست هستند. به عنوان مثال شرکت Nestle که 49 درصد از سهام شرکت LOreal را داراست در حال ساخت کرم ضدآفتاب شفافی است که ویتامین E را مستقیم به پوست می‌رساند. هدف، ساخت کرمی است که به وسیله پوست جذب شده و ویتامین E را به آرامی آزاد کند، به‌علاوه دارای ماده محافظ UV نیز باشد. در حال حاضرکرم‌های شفاف ضد UV در بازار موجود است و LOreal انتظار دارد این کرم با کاربردهای بیشتری بازار را در برگیرد. رقیبان دیگر مانند Estee Lauder در حال ساخت فرمول‌های ضد پیری هستند که از نانوذرات تشکیل شده‌است. شرکت آمریکایی Oilfresh محصول نانوسرامیکی جدیدی وارد بازار کرده که مصرف روغن را در رستوران‌ها و غذاهای آماده به نصف کاهش می‌دهد. در نتیجه این تغییر بزرگ، از اکسید شدن محصولات به دلیل چربی‌های درون روغن جلوگیری می‌شود. مورد دیگر این است که روغن سریع‌تر داغ شده و انرژی مورد نیاز برای پخت کاهش می‌یابد. اخیراً دانشگاه واخنینگن در هلند مرکز تحقیقاتی را تأسیس کرده که در حال کار روی کاربرد فناوری‌نانو در صنایع غذایی است. مرکز بیوفناوری واخنینگن روی موضوعات مختلفی ازجمله تشخیص کیفیت و سلامت غذا، پوشش‌دار کردن و رسانش مواد غذایی، میکرو و نانو ابزارهایی برای پردازش‌های شیمیایی و فیزیکی، زیست شناسی شیمیایی، نانو سم شناسی؛ بررسی فناوری و علم مشتری متمرکز شده است. شرکت آلمانی Aquanova در حال توسعه فناوری جدیدی است که در آن دو ماده فعال را با هم ترکیب کرده و در کاهش چربی از طریق نانوحامل‌ها (کره‌های تو خالی با قطر 30 نانومتر) استفاده می‌کند. این نوآوری می‌تواند دستیابی جدیدی در کنترل وزن باشد. شرکت NovaSOL Sustain از CoQ10 برای کاهش چربی اسیدهای alpha-lipoic برای رفع گرسنگی استفاده می‌کند. همچنین این فناوری برای تولید ویتامین‌هایی مانند SoluE که از دسته ویتامین‌های E است و همچنین SoluC که از دسته ویتامین‌های C است استفاده می‌شود. در یک راهبرد متفاوت، شرکت Unilever در حال تولید بستنی‌های کم چرب با کاهش ذرات امولسیون است. با این عمل امید است که استفاده از این ذرات، میزان چربی را تا 16 درصد کاهش دهد. مرکز بین‌المللی Woodrow Wilson، مؤسسه بورس تحصیلی در آمریکا، پایگاه داده‌ای از مشتریان بازار فناوری‌نانو تشکیل داده و به‌زودی 15 مورد را که ارتباط مستقیم با صنایع غذایی دارند اعلام می‌کند. این فهرست شامل nanocetical های تولیدی شرکت RBC، Life Science و روغن فعال Canola ی صنایع Shemen و نانوذرات نقره استفاده شده در یخچال‌های شرکتLG می باشد.3. جمع بندیامروزه بسیاری از کشورهای جهان به توانایی فناوری‌نانو در صنایع غذایی پی برده‌اند‌‌و در حال سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این راه هستند. مؤسسه استاندارد مواد‌غذایی انگلستان (FSA) تحقیقاتی برای دستیابی به توانایی استفاده از فناوری‌نانو در غذا و مشخصاً بسته‌بندی موادغذایی ترتیب داده‌است. همزمان دولت این کشور نیز بودجه بیشتری برای تحقیق و توسعه در زمینه غذاهای کاربردی، سیستم‌های رسانش موادغذایی و شیوه‌های بهینه‌سازی ظاهر غذا مانند رنگ، مزه و غلظت در نظرگرفته است. با افزایش تأثیرات فناوری‌نانو بر صنایع‌غذایی و ورود این محصولات به بازار مصرف، اهمیت سلامت این دسته از مواد‌غذایی بیشتر مطرح می‌شود. این نیاز، پذیرش فناوری‌نانو را در کاربردهای حسی، قوی‌تر خواهد کرد، و از همین راه می‌توان به سلامت مواد‌غذایی پی برد. مانند نوعی فناوری که نزدیک بودن تاریخ انقضای مواد‌غذایی را به خریداران و فروشندگان هشدار می‌دهد. پوشش‌های ضد‌میکروبی جدید و کیف‌های پلاستیکی دفع‌کننده آلودگی، پیشرفت‌ چشمگیری در اطمینان از سلامت و امنیت غذاهای بسته‌بندی داشته‌اند. اگرچه توجه زیادی به کاربرد فناوری‌نانو در صنایع‌غذایی و محصولات موجود در بازار شده‌است، اما هنوز هم توانایی‌های استخراج نشده بسیاری مانند آنچه قبلاً در بحث دستکاری ژنتیکی عنوان شد وجود دارد. مؤسسه علوم و فناوری غذایی انگلستان، در گزارشی نشان داده است که داده‌های مطمئن بیشتری مورد نیاز است تا بتوان نانوذرات را به مواد غذایی اضافه کرد. این گزارش اشاره می‌کند که قوانین جاری، شرکت‌ها را برای برچسب‌زدن روی اقلامی که شامل نانوذرات است مجبور نمی‌کند، بنابراین بعید است مشتریان بتوانند از وجود این مواد در اقلام غذایی مطلع شوند. گفته می‌شود برای ارزیابی سلامت این دسته از مواد غذایی باید به تأثیرات اندازه ذرات در کنار نوع ترکیبات توجه شود. گروه ETC همچنین برخی شرکت‌های مهم و دانشگاه‌های فعال را به تلاش برای به انحصار درآوردن غذاهای جدید (از طریق ثبت اختراع) متهم کرده است؛ زیرا این کار می‌تواند برای بسیاری از شرکت‌های مبتکر در کشورهای در حال توسعه، مانع ایجاد کند. سرانجام روزی خواهد رسید که موادغذایی را از ترکیبات اتمی و مولکولی بسازیم که در اصطلاح به آن تولید مواد غذایی مولکولی گفته می‌شود. امروزه برخی گروه‌های تحقیقاتی در حال بررسی این زمینه هستند، ولی هنوز با روش بالا به پایین، استفاده از سلول‌ها بیش از مولکول‌هاست. اگر‌چه استفاده کاربردی از این فناوری در آینده دور امکان‌پذیر است، اما انتظار می‌رود این پیشرفت بتواند راه را برای گسترش پردازش محصولات غذایی مؤثرتر و ماندگارتر باز کند که در این صورت مواد خام کمتری مصرف شده و غذاهایی با کیفیت بالاتر به دست می‌آید.

منبع:
www.irandisheh.com
 
بالا