شروط يک پسر ایرونی براي ازدواج (طنز)

fatima memar

عضو جدید
از کليه دوشيزگان قدبلند زيبارو، واجد شرايط زير تقاضا داريم تقاضانامه‌ها و رزومه خود را جهت ربودن دل بنده به صورت پيغام در قسمت نظرات يا به وسيله ايميل به نشاني بنده بفرستند.بديهي است پس از انجام بررسي‌هاي کامل، نام افراد داراي صلاحيت به وسيله همين تريبون اعلام خواهد شد
نکته: ما تو کارمون پارتي بازي نداريم، يعني لطفا از قرار دادن پول نقد در نامه يا پيغام خود بپرهيزيد و هي نگيد ما فاميل فلاني هستيم
شرايط پذيرش
1. سن بالاتر از 18سال و کمتر از 22سال باشد
.2. قد کمتر 165سانتيمتر و بالاتر از 175سانتيمتر نباشد.
3. افراد خيلي ترکه‌‌اي و زيادي چاق قابل پذيرش نيستند. (چون من حوصله رژيم چاقي و کلاس لاغري ندارم)
4. هر وقت من خواستم مي‌ريم هر رستوراني که من گفتم. آبگوشت، کوفته، کله‌پاچه و ميرزاقاسمي با کلي سيرترشي دوست دارم.
5
. اهل کادو خريدن و هر روز لاو ترکوندن نيستم
6.اگر خداي نکرده، زبانم لال، خدا اون روز زو نياره که ازدواج کردم و وبال گردنم شدي، مامانم اينا و مامانت اينا نداريم. خوشم نمياد.
7. عمراً نفقه بدم. چهارده‌تا هم بيشتر مهر نمي‌کنم.8. بايد يک جايي کار کني، يک کاري هم واسه عصر من گير مياري چون حوصله مسافرکشي و رانندگي ندارم9
. بابات بايد پولدار باشه تا من در صورت لزوم بتونم بتيغمش
.10. پول اضافي ندارم براي پوشک کامل بچه بدم. مي‌ري کهنه و لاستيک مي‌خري، خودت مي‌شوري
.11. به مامانت مي‌گي سيسموني خوب بياره1
2. بايد خوشگل باشي چون پول واسه لوازم آرايش نمي‌دم.
13. موهاي وزوزي نبايد داشته باشي، چون نرم‌کننده ايراني الآن شيشه‌اي دوهزار تومن شده.
14. موهاي خرمايي و مشکي رو ترجيه مي‌دم
.15. نبايد ورزشکار باشي چون قدرتت خيلي زياد مي شه !
.16. اگه سر کار بري يا کاري داشته باشي نبايد ديرتر از 5 خونه باشي.1
7. از الان بايد کلاس آيروبيک بري تا چندسال ديگه بد هيکل نشي، پولشم از بابات بگير. من 10سال ديگه زن شکم گنده نمي‌خوام18. بايد فال قهوه بلد باشي بگيري، چون من دوست دارم.19. مانتوي تنگ نمي‌پوشي.20. دوستات رو هم هر روز نمياري خونه. فهميدي.21. يک ماشين ظرف‌شويي هم قاطي جاهازت بذار. دوست ندارم پوستم خراب بشه.22. لازم نيست واسه يک خونه 50متري، جاهاز خونه 200متري بخري.23. من مبل تختخواب شو دوست دارمحالا در خدمتيم
.
.
.
.
.
.
.
.

به نظر شما شرطي مونده ؟
 

"ALIREZA & M"

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
از کليه دوشيزگان قدبلند زيبارو، واجد شرايط زير تقاضا داريم تقاضانامه‌ها و رزومه خود را جهت ربودن دل بنده به صورت پيغام در قسمت نظرات يا به وسيله ايميل به نشاني بنده بفرستند.بديهي است پس از انجام بررسي‌هاي کامل، نام افراد داراي صلاحيت به وسيله همين تريبون اعلام خواهد شد
نکته: ما تو کارمون پارتي بازي نداريم، يعني لطفا از قرار دادن پول نقد در نامه يا پيغام خود بپرهيزيد و هي نگيد ما فاميل فلاني هستيم
شرايط پذيرش
1. سن بالاتر از 18سال و کمتر از 22سال باشد
.2. قد کمتر 165سانتيمتر و بالاتر از 175سانتيمتر نباشد.
3. افراد خيلي ترکه‌‌اي و زيادي چاق قابل پذيرش نيستند. (چون من حوصله رژيم چاقي و کلاس لاغري ندارم)
4. هر وقت من خواستم مي‌ريم هر رستوراني که من گفتم. آبگوشت، کوفته، کله‌پاچه و ميرزاقاسمي با کلي سيرترشي دوست دارم.
5
. اهل کادو خريدن و هر روز لاو ترکوندن نيستم
6.اگر خداي نکرده، زبانم لال، خدا اون روز زو نياره که ازدواج کردم و وبال گردنم شدي، مامانم اينا و مامانت اينا نداريم. خوشم نمياد.
7. عمراً نفقه بدم. چهارده‌تا هم بيشتر مهر نمي‌کنم.8. بايد يک جايي کار کني، يک کاري هم واسه عصر من گير مياري چون حوصله مسافرکشي و رانندگي ندارم9
. بابات بايد پولدار باشه تا من در صورت لزوم بتونم بتيغمش
.10. پول اضافي ندارم براي پوشک کامل بچه بدم. مي‌ري کهنه و لاستيک مي‌خري، خودت مي‌شوري
.11. به مامانت مي‌گي سيسموني خوب بياره1
2. بايد خوشگل باشي چون پول واسه لوازم آرايش نمي‌دم.
13. موهاي وزوزي نبايد داشته باشي، چون نرم‌کننده ايراني الآن شيشه‌اي دوهزار تومن شده.
14. موهاي خرمايي و مشکي رو ترجيه مي‌دم
.15. نبايد ورزشکار باشي چون قدرتت خيلي زياد مي شه !
.16. اگه سر کار بري يا کاري داشته باشي نبايد ديرتر از 5 خونه باشي.1
7. از الان بايد کلاس آيروبيک بري تا چندسال ديگه بد هيکل نشي، پولشم از بابات بگير. من 10سال ديگه زن شکم گنده نمي‌خوام18. بايد فال قهوه بلد باشي بگيري، چون من دوست دارم.19. مانتوي تنگ نمي‌پوشي.20. دوستات رو هم هر روز نمياري خونه. فهميدي.21. يک ماشين ظرف‌شويي هم قاطي جاهازت بذار. دوست ندارم پوستم خراب بشه.22. لازم نيست واسه يک خونه 50متري، جاهاز خونه 200متري بخري.23. من مبل تختخواب شو دوست دارمحالا در خدمتيم
.
.
.
.
.
.
.
.
به نظر شما شرطي مونده ؟

مرسی:gol:جالب بود...:D
والا بنده قصد ازدواج ندارم...از دوستان واجد شرایط باید سوال کرد...آنها بهتر پاسخگو خواهند بود....:D
 

imah

عضو جدید
کاربر ممتاز
از کليه دوشيزگان قدبلند زيبارو، واجد شرايط زير تقاضا داريم تقاضانامه‌ها و رزومه خود را جهت ربودن دل بنده به صورت پيغام در قسمت نظرات يا به وسيله ايميل به نشاني بنده بفرستند.بديهي است پس از انجام بررسي‌هاي کامل، نام افراد داراي صلاحيت به وسيله همين تريبون اعلام خواهد شد
نکته: ما تو کارمون پارتي بازي نداريم، يعني لطفا از قرار دادن پول نقد در نامه يا پيغام خود بپرهيزيد و هي نگيد ما فاميل فلاني هستيم
شرايط پذيرش
1. سن بالاتر از 18سال و کمتر از 22سال باشد
.2. قد کمتر 165سانتيمتر و بالاتر از 175سانتيمتر نباشد.
3. افراد خيلي ترکه‌‌اي و زيادي چاق قابل پذيرش نيستند. (چون من حوصله رژيم چاقي و کلاس لاغري ندارم)
4. هر وقت من خواستم مي‌ريم هر رستوراني که من گفتم. آبگوشت، کوفته، کله‌پاچه و ميرزاقاسمي با کلي سيرترشي دوست دارم.
5
. اهل کادو خريدن و هر روز لاو ترکوندن نيستم
6.اگر خداي نکرده، زبانم لال، خدا اون روز زو نياره که ازدواج کردم و وبال گردنم شدي، مامانم اينا و مامانت اينا نداريم. خوشم نمياد.
7. عمراً نفقه بدم. چهارده‌تا هم بيشتر مهر نمي‌کنم.8. بايد يک جايي کار کني، يک کاري هم واسه عصر من گير مياري چون حوصله مسافرکشي و رانندگي ندارم9
. بابات بايد پولدار باشه تا من در صورت لزوم بتونم بتيغمش
.10. پول اضافي ندارم براي پوشک کامل بچه بدم. مي‌ري کهنه و لاستيک مي‌خري، خودت مي‌شوري
.11. به مامانت مي‌گي سيسموني خوب بياره1
2. بايد خوشگل باشي چون پول واسه لوازم آرايش نمي‌دم.
13. موهاي وزوزي نبايد داشته باشي، چون نرم‌کننده ايراني الآن شيشه‌اي دوهزار تومن شده.
14. موهاي خرمايي و مشکي رو ترجيه مي‌دم
.15. نبايد ورزشکار باشي چون قدرتت خيلي زياد مي شه !
.16. اگه سر کار بري يا کاري داشته باشي نبايد ديرتر از 5 خونه باشي.1
7. از الان بايد کلاس آيروبيک بري تا چندسال ديگه بد هيکل نشي، پولشم از بابات بگير. من 10سال ديگه زن شکم گنده نمي‌خوام18. بايد فال قهوه بلد باشي بگيري، چون من دوست دارم.19. مانتوي تنگ نمي‌پوشي.20. دوستات رو هم هر روز نمياري خونه. فهميدي.21. يک ماشين ظرف‌شويي هم قاطي جاهازت بذار. دوست ندارم پوستم خراب بشه.22. لازم نيست واسه يک خونه 50متري، جاهاز خونه 200متري بخري.23. من مبل تختخواب شو دوست دارمحالا در خدمتيم
.
.
.
.
.
.
.
.
به نظر شما شرطي مونده ؟
:surprised::eek:
 

Mohsen89

عضو جدید
من فقط شرط 2، اونم چون من قدم بلنده اون کوتاه باشه ضایع به نظر میاد. البته الزامی هم نیست. چاق هم نباشه. بقیه ی موارد رو میشه کنار اومد :smile:
یادداشت کن: 0912...
 

Sima

مدیر تالار مهندسی هسته ای همکار مدیر تالار زبان
مدیر تالار
کاربر ممتاز
من فقط شرط 2، اونم چون من قدم بلنده اون کوتاه باشه ضایع به نظر میاد. البته الزامی هم نیست. چاق هم نباشه. بقیه ی موارد رو میشه کنار اومد:smile:
یادداشت کن: 0912...

سفارش دیگه؟؟؟؟؟؟
هس بگو ها یه وقت تو دلت نمونه بعدا..........
 

dreng

عضو جدید
هنوز هم مردای کم توقع پیدا میشه! زنده باد همه مردای کم توقع و اهل زندگی! کیه که قدر بدونه فاطیما!
 

fati24

کاربر فعال تالار هنر ,
کاربر ممتاز
دیگه چیز دیگه ام میخواد فراهم کنیم واسش..:D
 

fatima memar

عضو جدید
چرا شروط مهم هر کی جز فیسه که جذام نداره من مثلا خخودم بشخصه عضو هستم ولی استفاده درست و معماری ازش میکنم
 

negar62

عضو جدید
خطاب همه آقایونی که این شرط نامه رو قبول دارن:
باشید تا صبح دولتتان بدمد
 

"ALIREZA & M"

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
چرا شروط مهم هر کی جز فیسه که جذام نداره من مثلا خخودم بشخصه عضو هستم ولی استفاده درست و معماری ازش میکنم

شما نمونه بارز یک انسان موفق هستید... حالا این(ف ب )کی یا چیست؟؟؟که دوستان اینقد حساس شده اند...:D
 

"ALIREZA & M"

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
یعنی تو نمیدونی مهرداد تو الان خودت 10 تا پیج داری تو فیس واسه ما کیه چیه میکنی:biggrin:

والا ما نمیدانیم به کی بگیم تا باورش بشه از این حاشیه ها به دوریم...:(اونوقت یه سوال؟این آمار دقیق را از کجا آوردید که خودم هم ازشون بی اطلاع بودم...:D
 

natanaeal

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
از کليه دوشيزگان قدبلند زيبارو، واجد شرايط زير تقاضا داريم تقاضانامه‌ها و رزومه خود را جهت ربودن دل بنده به صورت پيغام در قسمت نظرات يا به وسيله ايميل به نشاني بنده بفرستند.بديهي است پس از انجام بررسي‌هاي کامل، نام افراد داراي صلاحيت به وسيله همين تريبون اعلام خواهد شد
نکته: ما تو کارمون پارتي بازي نداريم، يعني لطفا از قرار دادن پول نقد در نامه يا پيغام خود بپرهيزيد و هي نگيد ما فاميل فلاني هستيم
شرايط پذيرش
1. سن بالاتر از 18سال و کمتر از 22سال باشد
.2. قد کمتر 165سانتيمتر و بالاتر از 175سانتيمتر نباشد.
3. افراد خيلي ترکه‌‌اي و زيادي چاق قابل پذيرش نيستند. (چون من حوصله رژيم چاقي و کلاس لاغري ندارم)
4. هر وقت من خواستم مي‌ريم هر رستوراني که من گفتم. آبگوشت، کوفته، کله‌پاچه و ميرزاقاسمي با کلي سيرترشي دوست دارم.
5
. اهل کادو خريدن و هر روز لاو ترکوندن نيستم
6.اگر خداي نکرده، زبانم لال، خدا اون روز زو نياره که ازدواج کردم و وبال گردنم شدي، مامانم اينا و مامانت اينا نداريم. خوشم نمياد.
7. عمراً نفقه بدم. چهارده‌تا هم بيشتر مهر نمي‌کنم.8. بايد يک جايي کار کني، يک کاري هم واسه عصر من گير مياري چون حوصله مسافرکشي و رانندگي ندارم9
. بابات بايد پولدار باشه تا من در صورت لزوم بتونم بتيغمش
.10. پول اضافي ندارم براي پوشک کامل بچه بدم. مي‌ري کهنه و لاستيک مي‌خري، خودت مي‌شوري
.11. به مامانت مي‌گي سيسموني خوب بياره1
2. بايد خوشگل باشي چون پول واسه لوازم آرايش نمي‌دم.
13. موهاي وزوزي نبايد داشته باشي، چون نرم‌کننده ايراني الآن شيشه‌اي دوهزار تومن شده.
14. موهاي خرمايي و مشکي رو ترجيه مي‌دم
.15. نبايد ورزشکار باشي چون قدرتت خيلي زياد مي شه !
.16. اگه سر کار بري يا کاري داشته باشي نبايد ديرتر از 5 خونه باشي.1
7. از الان بايد کلاس آيروبيک بري تا چندسال ديگه بد هيکل نشي، پولشم از بابات بگير. من 10سال ديگه زن شکم گنده نمي‌خوام18. بايد فال قهوه بلد باشي بگيري، چون من دوست دارم.19. مانتوي تنگ نمي‌پوشي.20. دوستات رو هم هر روز نمياري خونه. فهميدي.21. يک ماشين ظرف‌شويي هم قاطي جاهازت بذار. دوست ندارم پوستم خراب بشه.22. لازم نيست واسه يک خونه 50متري، جاهاز خونه 200متري بخري.23. من مبل تختخواب شو دوست دارمحالا در خدمتيم
.
.
.
.
.
.
.
.
به نظر شما شرطي مونده ؟

:biggrin:
به به
به به
عذر میخوام احیانا اقا خودشون واجد شرایط هستند؟:cool:

مزاح بود

ببینید مهمتر از صورت سیرت من اقا نیستم / بله / اما اومدم بگم یکم از هر اونچه ما رو از اصل دور میکنه فاصله بگیریم

پاینده باشید...

یا حق
کیه که دیگه عضو فیس نباشه

من و خیلی از اطرافیانم...
 

"ALIREZA & M"

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
:biggrin:
به به
به به
عذر میخوام احیانا اقا خودشون واجد شرایط هستند؟:cool:

مزاح بود

ببینید مهمتر از صورت سیرت من اقا نیستم / بله / اما اومدم بگم یکم از هر اونچه ما رو از اصل دور میکنه فاصله بگیریم

پاینده باشید...

یا حق


من و خیلی از اطرافیانم...

بله حرف ایشان کاملا متین است... در ضمن بنده هم جزء همان اطرافیانم...
 

Similar threads

بالا