يک كلمه بدون نقطه

mehryas

عضو جدید
کاربر ممتاز
یک کلمه بدون نقطه
با آخرین حرف کلمه بالا بگید مثلا اگه تو گفتی ماسک من بگم کالا
خوب خودم شروع مي كنم : در.


🌼قرارداد:اگر کلمه قبلی با حرف ی تموم بشه برای جواب، ی را جدا می نویسیم تا تاپیک ادامه پیدا کنه،
🌼جمله بدون نقطه هم با حرف آخر کلمه قبلی می تونین بنویسین

مثال:

دوری

ی کلام
 

Similar threads

بالا