سوال برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک

sarah90

عضو جدید
سلام اگه کسی جواب این سوالو میدونه لطفاً کمکم کنه!!!
برنامه ای برای پیدا کردن تعداد ارقام تکراری یک عدد n رقمی و همین طور مشخص کردن اون رقمها؟
 

alchol12

عضو جدید
سلام اگه کسی جواب این سوالو میدونه لطفاً کمکم کنه!!!
برنامه ای برای پیدا کردن تعداد ارقام تکراری یک عدد n رقمی و همین طور مشخص کردن اون رقمها؟

ابتدا یک فرم با سه شیء زیر درست کنید
1- جعبه متن
مشخصات:
single line
2- دکمه
3- جعبه متن
مشخصات :
multiline

سورس کد برنامه :
کد:
Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim c1(100) As Char
    Dim c2(100) As Integer
    Dim counter As Integer = 1
    Dim i As Integer

    For i = 1 To 100
      c1(i) = ""
      c2(i) = 1
    Next
    TextBox2.Text = ""

    If TextBox1.Text.Length > 0 Then
      For i = 0 To TextBox1.Text.Length - 1
        If Not c1.Contains(TextBox1.Text.Substring(i, 1)) Then
          c1(counter) = TextBox1.Text.Substring(i, 1)
          counter += 1
        Else
          c2(c1.ToList.IndexOf(TextBox1.Text.Substring(i, 1))) += 1
        End If
      Next
      For i = 1 To counter - 1
        TextBox2.Text = String.Format("{0}{1} : {2}{3}", TextBox2.Text, c1(i), c2(i), vbCrLf)
      Next    End If
  End Sub

  Private Sub TextBox1_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress
    If Not Char.IsDigit(e.KeyChar) And Not Char.IsControl(e.KeyChar) Then
      e.Handled = True
    End If
  End Sub
End Class

شاد و پیروز باشید
قمی
 

*جیگر طلا*

عضو جدید
کاربر ممتاز
کارم گیره میشه جواب اینو بگی:برنامه ی زیر را در vb بنویسید:
**********
* *
* alireza *
* *
**********
خیلی مهمه لطفا ب زبان ویژوال بیسیک
 

omidesf۱۵

عضو جدید
سلام توروخدا کمک کنید .
میخوام یه برنامه با ویژوال بیسیک ۴ بسازم که عکس پس زمینه است اسمش.
میخوام چندتا عکس بزارم داخلش و وقتی روش کلیک میکنم به عنوان پس زمینه گوشی قرار بگیره.
چه کدی برای قرار گرفتن به عنوان پس زمینه باید بنویسم؟
راهنمایی کنید
 

Similar threads

بالا