رفع اشکال مربوط به:3DMAX

doomann

Moderator
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
کاربر ممتاز
با سلام حضور دوستان ِ خوب ِ معمـــــــــاری

این تاپیک ، جایگاهی برای مطرح کردن مشکلات و سوالات و درخواست های مربوط به نرم افزار
AUTOCAD هست؛ شما می توانید مشکلات و سوالات خودتون رو در اینجا مطرح کنید ، و از دوستان و متخصصان ِ عزیز ، پاسخ دریافت کنید .
فقط لطفا قبل از مطرح کردن ِ درخواست ، از تکراری نبودن ِ سوال ِ خودتون مطمئن بشید .


دانلود 3dmax 2012
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4763987&viewfull=1#post4763987

دانلود vray 2012
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4777262&viewfull=1#post4777262

دانلود vray 2013
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5100383&viewfull=1#post5100383

دانلود 3dmax و vray 2013
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6086072&viewfull=1#post6086072

کرک وی ری از 2011 تا 2013
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6651980&viewfull=1#post6651980

دانلود 3dmax و vray 2014 و 2015 و کرک 3dmax 2015
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6613110&viewfull=1#post6613110
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8133322&viewfull=1#post8133322


مشکلات نصب
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=1820587&viewfull=1#post1820587
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1962620&viewfull=1#post1962620
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2679316&viewfull=1#post2679316
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4404509&viewfull=1#post4404509
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4646201&viewfull=1#post4646201
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4820443&viewfull=1#post4820443
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6322406&viewfull=1#post6322406
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6372304&viewfull=1#post6372304
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6617237&viewfull=1#post6617237
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6757592&viewfull=1#post6757592
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6764291&viewfull=1#post6764291
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7860898&viewfull=1#post7860898
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7861090&viewfull=1#post7861090
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8095513&viewfull=1#post8095513
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8278716&viewfull=1#post8278716
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8278874&viewfull=1#post8278874

باز کردن فایل با ورژن های مختلف
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=541857&viewfull=1#post541857
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1310336&viewfull=1#post1310336
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2308949&viewfull=1#post2308949
وارد کردن فایل از اتوکد به تری دی مکس و تنظیمات آن
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=675378&viewfull=1#post675378
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1445948&viewfull=1#post1445948
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2011815&viewfull=1#post2011815
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2809216&viewfull=1#post2809216
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2850464&viewfull=1#post2850464
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3027800&viewfull=1#post3027800
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3703103&viewfull=1#post3703103
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3882978&viewfull=1#post3882978
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4028995&viewfull=1#post4028995
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5121330&viewfull=1#post5121330
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5215693&viewfull=1#post5215693
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5530475&viewfull=1#post5530475
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5849492&viewfull=1#post5849492
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6046966&viewfull=1#post6046966
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6258480&viewfull=1#post6258480
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6293689&viewfull=1#post6293689
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6341184&viewfull=1#post6341184
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6436871&viewfull=1#post6436871
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6513535&viewfull=1#post6513535
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6659671&viewfull=1#post6659671
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6750589&viewfull=1#post6750589
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6750996&viewfull=1#post6750996
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6751108&viewfull=1#post6751108
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6778040&viewfull=1#post6778040

وارد کردن حجم از اسکچ اپ به تری دی مکس
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3948469&viewfull=1#post3948469

وارد کردن فایل آرچیکد به تری دی مکس
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7018737&viewfull=1#post7018737

وارد کردن فایل رویت به تری دی مکس
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8296485&viewfull=1#post8296485

تنظیمات ذخیره کردن فایل
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=6821535&viewfull=1#post6821535
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6915358&viewfull=1#post6915358

مشکل باز نشدن فایل 3dmax
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=6551555&viewfull=1#post6551555
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6561143&viewfull=1#post6561143
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6566440&viewfull=1#post6566440
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7270392&viewfull=1#post7270392
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7307894&viewfull=1#post7307894
فرمت های خروجی برنامه 3dmax
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5135574&viewfull=1#post5135574تفاوت آموزش مکس معماری با آموزش مکس معماری داخلی
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=354914&viewfull=1#post354914

وارد کردن عکس به محیط 3dmax
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2444084&viewfull=1#post2444084
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6549300&viewfull=1#post6549300
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7138424&viewfull=1#post7138424
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8273238&viewfull=1#post8273238

وارد کردن عکس به محیط 3dmax و تبدیل آن به حجم

http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7341615&viewfull=1#post7341615آموزش 3dmax و vray
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5482349&viewfull=1#post5482349

معرفی کتب آموزش تری دی مکس
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=999272&viewfull=1#post999272
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2241700&viewfull=1#post2241700
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5058931&viewfull=1#post5058931

دانلود برنامه های مرتبط با تری دی مکس
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3359191&viewfull=1#post3359191

برنامه chife architect
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=7006720&viewfull=1#post7006720
نمایش ابزار ها و toolbar
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=1570224&viewfull=1#post1570224
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4125335&viewfull=1#post4125335
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6640580&viewfull=1#post6640580
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7037287&viewfull=1#post7037287
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7189310&viewfull=1#post7189310


تبدیل واحد ( unit)
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2300874&viewfull=1#post2300874

تنظیمات وارد کردن عدد به صورت اعشار
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6697906&viewfull=1#post6697906

تنظیمات نمایش صفحه تری دی مکس
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4474601&viewfull=1#post4474601
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6704058&viewfull=1#post6704058
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7098209&viewfull=1#post7098209

http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7174788&viewfull=1#post7174788

تنظیمات zoom
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5000044&viewfull=1#post5000044
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6448991&viewfull=1#post6448991
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6449826&viewfull=1#post6449826

تنظیمات grid

http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6679299&viewfull=1#post6679299
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7127207&viewfull=1#post7127207

تنظیمات کلیدهای میانبر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8240696&viewfull=1#post8240696

فعال شدن modifier list
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6144319&viewfull=1#post6144319

دستور bend
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=362617&viewfull=1#post362617

دستور merge
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=675976&viewfull=1#post675976
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2446499&viewfull=1#post2446499
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6349908&viewfull=1#post6349908

Shape mergehttp://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=7020144&viewfull=1#post7020144
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7020180&viewfull=1#post7020180
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7687127&viewfull=1#post7687127

دستور کپی
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=1445542&viewfull=1#post1445542
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6928910&viewfull=1#post6928910

دستور loft
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=1521622&viewfull=1#post1521622
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1523856&viewfull=1#post1523856
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1528181&viewfull=1#post1528181
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6704014&viewfull=1#post6704014

دستور move
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=1630606&viewfull=1#post1630606
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3626175&viewfull=1#post3626175

gizmo
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1818162&viewfull=1#post1818162
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7997139&viewfull=1#post7997139
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8043920&viewfull=1#post8043920

texthttp://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=1944554&viewfull=1#post1944554
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1947839&viewfull=1#post1947839
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2192061&viewfull=1#post2192061
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3679824&viewfull=1#post3679824

ایجاد surface
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=4337036&viewfull=1#post4337036

smooth
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4338589&viewfull=1#post4338589
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4375710&viewfull=1#post4375710

دستور edit poly
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=5145603&viewfull=1#post5145603
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6679257&viewfull=1#post6679257
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6681743&viewfull=1#post6681743
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6683937&viewfull=1#post6683937

دستور flip
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=5712292&viewfull=1#post5712292
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6699806&viewfull=1#post6699806

دستور subtract
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5775930&viewfull=1#post5775930

تنظیمات دستور array
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6499555&viewfull=1#post6499555

دستور attach
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=6687309&viewfull=1#post6687309

دستور align
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=6709150&viewfull=1#post6709150
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6709248&viewfull=1#post6709248

proboleanhttp://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=6745254&viewfull=1#post6745254

دستور connect
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6862474&viewfull=1#post6862474

دستور bevel profile
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7569420&viewfull=1#post7569420

تنظیمات polygon
http://www.www.www.iran-eng.ir/showthread.php/172226-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-3DMAX?p=8281290&viewfull=1#post8281290

ترسیم مکعب و تنظیمات آن
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2468821&viewfull=1#post2468821
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7963528&viewfull=1#post7963528
ساخت آب
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3053541&viewfull=1#post3053541
ترسیم دیوار
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3062372&viewfull=1#post3062372
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3938679&viewfull=1#post3938679
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5535873&viewfull=1#post5535873
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6674629&viewfull=1#post6674629
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6686838&viewfull=1#post6686838
مشکل تو خالی ترسیم شدن دیوار
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7599979&viewfull=1#post7599979
دانلود سازه چادری
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3788338&viewfull=1#post3788338
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4337561&viewfull=1#post4337561
ترسیم فضای سبز
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3950709&viewfull=1#post3950709
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8106277&viewfull=1#post8106277
آموزش ساخت چمن
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4216796&viewfull=1#post4216796
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4522191&viewfull=1#post4522191
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6961366&viewfull=1#post6961366
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8309908&viewfull=1#post8309908
poly modeling
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3954320&viewfull=1#post3954320
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3954382&viewfull=1#post3954382

مدلینگ آناتومی
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4375710&viewfull=1#post4375710
ترسیم حجم و پوسته منحنی
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4922328&viewfull=1#post4922328
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5145603&viewfull=1#post5145603
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7204749&viewfull=1#post7204749
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8329623&viewfull=1#post8329623
تبدیل حجم صاف به منحنی
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7176081&viewfull=1#post7176081
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7177119&viewfull=1#post7177119
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7177574&viewfull=1#post7177574
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7181014&viewfull=1#post7181014
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7182706&viewfull=1#post7182706
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7204460&viewfull=1#post7204460
ایجاد شیار بر روی حجم منحنی
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7681886&viewfull=1#post7681886
ایجاد پنجره در حجم منحنی
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7722855&viewfull=1#post7722855
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7723251&viewfull=1#post7723251


ترسم اشکال نامنظم
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7244144&viewfull=1#post7244144
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7270663&viewfull=1#post7270663
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7538265&viewfull=1#post7538265


ویرایش احجام ترسیم شده
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5841199&viewfull=1#post5841199
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5896572&viewfull=1#post5896572
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6342664&viewfull=1#post6342664
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6385672&viewfull=1#post6385672
ساخت گنبد
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6293797&viewfull=1#post6293797
ساخت انیمیشن
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6449709&viewfull=1#post6449709
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8205861&viewfull=1#post8205861
ترسیم رمپ
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6476701&viewfull=1#post6476701
ترسیم حجم اسپیرال
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7045910&viewfull=1#post7045910
ترسیم نما در 3dmax
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7069495&viewfull=1#post7069495

ساخت پرده در 3dmax
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7214608&viewfull=1#post7214608
ساخت سنگ فرش
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7217223&viewfull=1#post7217223
روش unwrap کردن
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7237323&viewfull=1#post7237323
تنظیمات نماهای تری دی مکس
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7278219&viewfull=1#post7278219
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7569914&viewfull=1#post7569914
ساخت توپوگرافی
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7294342&viewfull=1#post7294342
ترسیم لوگو در محیط تری دی مکس
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7538293&viewfull=1#post7538293
در و پنجره در تری دی مکس
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7601701&viewfull=1#post7601701
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=660983&viewfull=1#post660983
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=667698&viewfull=1#post667698
ترسیم پنجره قوسی شکل
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7695873&viewfull=1#post7695873
تنظیمات تقاطع ها
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7676247&viewfull=1#post7676247
ترسیم سقف شیبدار
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7851035&viewfull=1#post7851035
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8292464&viewfull=1#post8292464
مدلسازی مقرنس
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8199708&viewfull=1#post8199708
حجم دادن به اشکال
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7560663&viewfull=1#post7560663
وارد کردن آبجکت و تنظیمات آن
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=559504&viewfull=1#post559504
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=971400&viewfull=1#post971400
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2009360&viewfull=1#post2009360
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2339021&viewfull=1#post2339021
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2466193&viewfull=1#post2466193
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6231100&viewfull=1#post6231100
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6236251&viewfull=1#post6236251
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6394198&viewfull=1#post6394198
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6654279&viewfull=1#post6654279
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6847028&viewfull=1#post6847028
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7190937&viewfull=1#post7190937
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7546574&viewfull=1#post7546574
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8249178&viewfull=1#post8249178
پلاگین rpc
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1742122&viewfull=1#post1742122
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1743203&viewfull=1#post1743203
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1744939&viewfull=1#post1744939
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1746423&viewfull=1#post1746423
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1951669&viewfull=1#post1951669
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1970823&viewfull=1#post1970823
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1984781&viewfull=1#post1984781
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2177178&viewfull=1#post2177178
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2308877&viewfull=1#post2308877
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6263257&viewfull=1#post6263257
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1984901&viewfull=1#post1984901اعمال بک گراند
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=373561&viewfull=1#post373561
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=383610&viewfull=1#post383610
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1345835&viewfull=1#post1345835
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6497356&viewfull=1#post6497356material
اعمال متریال با وارد کردن عکس
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4849813&viewfull=1#post4849813
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1837278&viewfull=1#post1837278
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2980052&viewfull=1#post2980052
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4985383&viewfull=1#post4985383
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5719649&viewfull=1#post5719649
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5750477&viewfull=1#post5750477
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6636985&viewfull=1#post6636985
استفاده از متریال با فرمت mat
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2978169&viewfull=1#post2978169
مسیر ذخیره متریال
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1013384&viewfull=1#post1013384
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3027769&viewfull=1#post3027769
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3189957&viewfull=1#post3189957
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5330773&viewfull=1#post5330773
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6613110&viewfull=1#post6613110
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6614883&viewfull=1#post6614883
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8105672&viewfull=1#post8105672
دانلود متریال vray
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1018645&viewfull=1#post1018645
اعمال نشدن متریال
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1300628&viewfull=1#post1300628
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1624035&viewfull=1#post1624035
uvw map
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1837278&viewfull=1#post1837278
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3465351&viewfull=1#post3465351
استفاده از متریال های موجود در فایل برای فایلی جدید
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2186104&viewfull=1#post2186104
اعمال متریال های متفاوت به وجوه احجام
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7006705&viewfull=1#post7006705
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2256798&viewfull=1#post2256798
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2256916&viewfull=1#post2256916
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2308985&viewfull=1#post2308985
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3770296&viewfull=1#post3770296
اعمال متریال با تایل های مساوی
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4522191&viewfull=1#post4522191
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5855880&viewfull=1#post5855880
تنظیمات تغییر رنگ احجام
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4718461&viewfull=1#post4718461
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4975197&viewfull=1#post4975197
تنظیمات مقیاس و اندازه ی متریال
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5049501&viewfull=1#post5049501
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7700059&viewfull=1#post7700059
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7701235&viewfull=1#post7701235
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7705035&viewfull=1#post7705035
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8160623&viewfull=1#post8160623
زاویه دادن به متریال
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5108359&viewfull=1#post5108359
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5116479&viewfull=1#post5116479
تنظیمات اسلات های متریال
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6195023&viewfull=1#post6195023
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6195621&viewfull=1#post6195621
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6480707&viewfull=1#post6480707
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6498236&viewfull=1#post6498236
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6512131&viewfull=1#post6512131
تنظیمات bump
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6715210&viewfull=1#post6715210
تنظیمات اعمال متریال به کف
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7876782&viewfull=1#post7876782
افزایش تعداد اسلات ها
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8106270&viewfull=1#post8106270
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7921602&viewfull=1#post7921602
دیده نشدن بافت حجم در رندر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7963525&viewfull=1#post7963525
تغییر ظاهر پنجره ی متریال ادیتور
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8094029&viewfull=1#post8094029
ساخت شیشه
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3298479&viewfull=1#post3298479
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6436871&viewfull=1#post6436871
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7949041&viewfull=1#post7949041
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8251924&viewfull=1#post8251924
ساخت متریال آب
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6804589&viewfull=1#post6804589
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7385561&viewfull=1#post7385561
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8025198&viewfull=1#post8025198
ساخت متریال آیینه
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8197402&viewfull=1#post8197402
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8197579&viewfull=1#post8197579
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8198632&viewfull=1#post8198632
تنظیمات متریال نمای کامپوزیت
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6659671&viewfull=1#post6659671
ترسیم بافت فرش
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4398609&viewfull=1#post4398609
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6298148&viewfull=1#post6298148
دانلود متریال 3dmax
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1015040&viewfull=1#post1015040
تنظیمات سایه
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=383758&viewfull=1#post383758
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1254493&viewfull=1#post1254493
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7128848&viewfull=1#post7128848
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8301175&viewfull=1#post8301175


نورپردازی
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1345835&viewfull=1#post1345835
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1627981&viewfull=1#post1627981
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1971425&viewfull=1#post1971425
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1972252&viewfull=1#post1972252
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1972469&viewfull=1#post1972469
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1976907&viewfull=1#post1976907
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1978201&viewfull=1#post1978201
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2042113&viewfull=1#post2042113
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2124091&viewfull=1#post2124091
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3512023&viewfull=1#post3512023
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3715004&viewfull=1#post3715004
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4380648&viewfull=1#post4380648
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4909753&viewfull=1#post4909753
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4911146&viewfull=1#post4911146
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5084611&viewfull=1#post5084611
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5085642&viewfull=1#post5085642
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6051629&viewfull=1#post6051629
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6055640&viewfull=1#post6055640
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6278956&viewfull=1#post6278956
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6349772&viewfull=1#post6349772
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6349788&viewfull=1#post6349788
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6469035&viewfull=1#post6469035
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6584954&viewfull=1#post6584954
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7144002&viewfull=1#post7144002
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7158008&viewfull=1#post7158008
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7401735&viewfull=1#post7401735
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7921606&viewfull=1#post7921606
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7921840&viewfull=1#post7921840
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8082355&viewfull=1#post8082355


تنظیمات دوربین
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1018095&viewfull=1#post1018095
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1627981&viewfull=1#post1627981
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2508705&viewfull=1#post2508705
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6393005&viewfull=1#post6393005
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6605911&viewfull=1#post6605911
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6761839&viewfull=1#post6761839
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7098196&viewfull=1#post7098196
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8022647&viewfull=1#post8022647


کاهش حجم فایل
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3775638&viewfull=1#post3775638
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3946062&viewfull=1#post3946062
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3948493&viewfull=1#post3948493
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3951766&viewfull=1#post3951766
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6511590&viewfull=1#post6511590
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6742422&viewfull=1#post6742422
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6775513&viewfull=1#post6775513
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7161142&viewfull=1#post7161142
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7367903&viewfull=1#post7367903
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7372104&viewfull=1#post7372104
فعال کردن و نصب vray
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1936884&viewfull=1#post1936884
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1959083&viewfull=1#post1959083
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2271991&viewfull=1#post2271991
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2280643&viewfull=1#post2280643
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2282072&viewfull=1#post2282072
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2823076&viewfull=1#post2823076
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6650730&viewfull=1#post6650730
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6651892&viewfull=1#post6651892
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6653236&viewfull=1#post6653236
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6783515&viewfull=1#post6783515
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8284509&viewfull=1#post8284509


تنظیمات موتور رندر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7190528&viewfull=1#post7190528
حجم مناسب رم برای رندر و تنظیمات آن
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=680557&viewfull=1#post680557
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8095525&viewfull=1#post8095525
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8100175&viewfull=1#post8100175
رندر گرفتن
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=656172&viewfull=1#post656172
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...مربوط-به-3DMAX?p=676613&viewfull=1#post676613
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5725890&viewfull=1#post5725890
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6578583&viewfull=1#post6578583
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7319994&viewfull=1#post7319994
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7624849&viewfull=1#post7624849
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7636607&viewfull=1#post7636607
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7997139&viewfull=1#post7997139
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8298197&viewfull=1#post8298197
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=8300041&viewfull=1#post8300041
دیده نشدن قسمتی از حجم در رندر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7388403&viewfull=1#post7388403
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7392915&viewfull=1#post7392915
تنظیمات سایز رندر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6643355&viewfull=1#post6643355
نحوه گرفتن رندر wireframe
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6624248&viewfull=1#post6624248
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6627774&viewfull=1#post6627774
مشکل روشن شدن رندر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6561166&viewfull=1#post6561166
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4135227&viewfull=1#post4135227
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7681876&viewfull=1#post7681876
رندر بصورت اسکیس
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6561166&viewfull=1#post6561166
ذخیره اتوماتیک پس از پایان رندر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6506737&viewfull=1#post6506737
دلیل ریست شدن سیستم بعد از شروع رندر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5145603&viewfull=1#post5145603
پیش نمایش رندر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3308320&viewfull=1#post3308320
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=3359184&viewfull=1#post3359184
مشکل نمایش احجام منحنی بصورت چندضلعی هنگام رندر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2807198&viewfull=1#post2807198
تنظیمات رندر برای وجه hide شده
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2611742&viewfull=1#post2611742
تنظیمات رندر داخلی
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2509152&viewfull=1#post2509152
افزایش کیفیت رندر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2453562&viewfull=1#post2453562
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4474213&viewfull=1#post4474213
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5922428&viewfull=1#post5922428
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=5948738&viewfull=1#post5948738
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6582488&viewfull=1#post6582488
تغییر رنگ مشکی صفحه پیشفرض رندر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=2351480&viewfull=1#post2351480
تنظیمات رندر در شب و روز
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7105385&viewfull=1#post7105385
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7115796&viewfull=1#post7115796
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7155797&viewfull=1#post7155797
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7159236&viewfull=1#post7159236
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7341561&viewfull=1#post7341561
مشکل سیاه شدن رندر
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7125412&viewfull=1#post7125412
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7125885&viewfull=1#post7125885
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1346908&viewfull=1#post1346908
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1670357&viewfull=1#post1670357
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1680313&viewfull=1#post1680313
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=4376185&viewfull=1#post4376185
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6296276&viewfull=1#post6296276
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=6354806&viewfull=1#post6354806
تنظیمات رندر نما با مقیاس
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7147902&viewfull=1#post7147902
گرفتن عکس پانوراما
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=1898644&viewfull=1#post1898644
فعال کردن پلاگین futurarch
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...بوط-به-3DMAX?p=7014176&viewfull=1#post7014176
سلام
من يه سوال برام پيش اومده لطفا راهنماييم كنين

اموزش مكس تو معماري داخلي با مكس تو معماري فرق ميكنه ؟منظورم اينه كه تو جنس استفاده از متريال ممكنه تفاوت داشته باشن يا كلادستورات نرم افزاريشون فرق ميكنه مثلا كسي كه مكس مختص معماري داخلي بخونه ميتونه يه حجم بيرونيم ارايه بده؟ ممنون

سلام ستایش جان
موضوعات هیچ تفاوتی با هم ندارن . کسی که کار با محیط مکس رو بلد باشه به راحتی میتونه دکوراسیون داخل رو هم انجام بده و حتی طراحی صنعتی هم بکنه .
دنیای سه بعدی سازی ربطی به هدف نداره . ممکنه هدف ساخت استراکچر یک سیستم باشه و ممکنه ساخت یک حجم معماری و یا حتی یک شخصیت داستانی ...
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

کدخدا

مدیر بازنشسته
سلام.
ممنون از آموزشای خوبت.
من چند تا سوال داشتم.
طریقه نصب material چه جوریه؟
توی اون صندلی که یاد دادی من هر کاری کردم نتونستم از bend استفاده کنم.اصلا کار نمی کنه.کجای کارم اشتباهه؟
مرسی.;)
با اجازه doomann عزیز
متریال خودش اتوماتیک نصب میشه(البته اگه سی دی مکستون کامل باشه و از این نسخه های تک سی دی بازار نباشه.)
توی صندلی هم شما محور های bend رو تغییر بده اگه بازم جواب نگرفتی احتمال زیاد تعداد segment هایی که انتخاب کردی کمه تعداد اونا رو زیاد کنی درست می شه.
 

کدخدا

مدیر بازنشسته
سلام.
مرسی از راهنماییت.
درست شد.;)
در مورد material هم من cd اونو خریدم.نصبشو می خواستم ببینم مثل بقیه نرم افزاراست؟
material در واقع عکسه که نیازی به نصب نیست ولی اگه سی دی که گرفتی قابلیت نصب داره مثله هر نرم افزاره دیگه نصب کن احتمالا بعد از نصب به طور فایلهای jpeg یا tiff یا هر پسوند دیگه هست.
 

کدخدا

مدیر بازنشسته
لطفا از دوستان کسی اگه دقت داره لطف کنه و آموزش دادن بک گراند تو تری دی رو یاد بده :cry:

ممنون
از منوی render گزینه environment رو انتخاب کن از پنجره ای که باز شد از همون تب اول رو none کلیک کن از این پنجره هم bitmap بعدش برو عکسی که می خوای رو انتخاب کن .همین.اگه متوجه نشدی بگو با تصویر بذارم.
 

کدخدا

مدیر بازنشسته
ممنون کدخدا ی عزیز پیدا کردم دستت درد نکنه لطف کردی فقط برا اینکه ساختمونون مثل یه عکس بر

گردون دیده نشه و بک گراندمون طبیعی تر جلوه کنه باید از کجا تنظیمش کنم یا یه عکس کلی میشه پیدا کرد که

تقریبا به همه ی ساختمونامون بخوره و طبیعی جلوه کنه
سلام یه مدت نبودم گیر پایان نامه بودم که بالا خره تموم شد. این سوالی که پرسیدی رو درست متوجه نشدم.فکر می کنم یه پس زمینه می خوای که زیاد تابلو نباشه پس زمینست.من خودم برا کارای متفاوت از چیزای متفاوت استفاده می کنم مثلا یه کا که هتل توی کوه بود گشتم یه آسمون برا همون حال و هوا پیدا کردم کوهشم خودم ساختم که واقعی باشه بازم این ور اون ور رو نگا می کنم چیزی دیدم خبر می دم.
 

کدخدا

مدیر بازنشسته
من یه ساختمون ساختم اما نمیتونم بهش سایه بدم کمک کنید
شما از توی general parameters قسمت shadow رو on کن.بعد از قسمت shadow parameters می تونی تنظیماتش رو انجام بدی اگه تو تنظیمات مشکلی داشتی بگو.
 

کدخدا

مدیر بازنشسته
سلام . بنظر شما چجوری میشه فایلی رو که داخل max 2009 کار کردی با Max 9 باز کرد.
اگه کسی راهشو بلده بگه که خیلی حیاتیه !
خب یه راحش اینه که export کنی به 3ds بعد بری توی مکس پایین تر import کنی متریالا رو هم کل library رو save کنی ببری تو مکس پایینتر دوباره بدیش به حجمت.
 

mkm-arch

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
ميشه يكي از دوستان در مورد نحوي وارد كردن آبجكت هاي آماده 3dmax و ويري توضيح بده با تشكر وسپاس فراوان:que:........
براي اين كار بايد از فرمان mergeاستفاده كرد.كه تو منوي fileهستش
در مورد وي ري هم اگه با سيستم وي ري رندر نشه احتمالاً سياه مي ياد تو رندر
 

کدخدا

مدیر بازنشسته
یک سوالی داشتم در باره رندرگیری در max .من زمانی که یکی از کارهام را میخواهم با output size
full aperture)در 4096*3112 مخوام رندر کنم .error creating bitmap می ده.!!!!!!
وقتی میخوام bitmap proxies را غیر فعال کنم هم بلد نیستم!
چنانچه کسی از دوستان بتونه راهنمایی کنه ممنون می شم:que:
این مشکل به خاطر کمبود رم شماست و اولین راه حلش اینه که یه رم بیشتر بخری.
اگه نمی خوای پول بدی فعلا میتونی از هاردت استفاده کنی ولی خب سرعتش پایین تره اینم راهشه:
برو به :customize->preferences->rendering و از اونجا bitmap pager رو روشن کن تنظیماتش رو انجام بده(شبیه page fileویندوزه)
همین حالا برو رندر کن.
یه راه دیگشم تیکه تیکه رندر گرفتنه که اگه بالایی به درد نخور بگو تا اونم بگم آخه اون طولانیه.
علت دیر جواب دادنم نداشتن مکس رو سیستم بود.
 

doomann

Moderator
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
کاربر ممتاز
سلام
اگه نمای حجممون شیشه زیاد داشته باشه و در قسمتی از دیوار که به صورت منحنی هست پنجره ها باشند راه ساده وسریع دراوردن این پنجره ها در حجم چیه؟باید تو پلان جاشونو تعیین و باbolean کار کرد یا مستقیم از روی نمای کدیش میشه؟ یا هر راه دیگه
ممنون میشم هر کی میدونه توضیح کامل بده :Dخلاصه ترفندش چیه؟
با اجازه کدخدا
ستایش جان برای در آوردن پنجره یا خالی کردن یک حجم اخرین راه باید Boolean رو استفاده کنی . روشهای در اوردن پنجره به این شکلها می تونه باشه :
1- مستقیما روی نمای دوبعدی که با استفاده از قانون یکی در میون تری دی مکس میشه با extrude ساده ساخت پنجره رو .
2- استفاده از shape merge . معمولا اتفاق میفته که بعد از تبدیل حجم خصوصا حجمهای انحنا دار نیاز به گذاشتن پنجره داریم برای اینکارشگل دو بعدی پنجره رو دقیقا در محلی که نیاز داریم می کشیم طوری که دقیقا منطبق بر صفحه باشه .
بعد از اینکار از قسمت create گزینه compound object رو انتخاب کن و بعد از اون حجمت رو انتخاب کن و روی گزینه shape merge کلیک کن. یک دکمه pick shape وجود داره که وقتی روی شکل دو بعدیت کلیک می کنی دقیقا تصویرش روی حجمت به صورت یک پلی گون از یک مش انتخاب میشه .بعد حجمت رو به مش تبدیل می کنی و با حذف اون قسمت جای پنجره در میاد .
موفق باشی
 

doomann

Moderator
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
کاربر ممتاز
1- مستقیما روی نمای دوبعدی که با استفاده از قانون یکی در میون تری دی مکس میشه با extrude ساده ساخت پنجره رو .
2- استفاده از shape merge .

روش 2 رو تونستم ولی این روش 1 که گفتین قانون یکی در میون نمی دونم چیه؟ بعد از روش 2 shape merge که میریم فقط جای پنجره ها خالی میشه برا شیشه هاش باید دوباره جدا بکشیم؟

قانون یکی در میون چیزیه که خود مکس به عنوان پیش فرضهای منطقی در بعد دادن در جهت محور سوم برای اشکال دوبعدی استفاده می کنه . به این شکل که فرض کنید شما یک مستطیل رو در قسمت دوبعدی ترسیم می کنید و قصد دارید مستطیلی رو توی این شکل داشته باشید که زمان سهبعدی شدن به عنوان پنجره ازش استفاده کنید . برای اینکار هردو مستطیل باید یکی بشن و در اصطلاح attach بشن و زمان سه بعدی شدن مستطیل اول سه بعدی میشه و مستطی داخلی خالی می مونه . این قانون تا هر تعدادی که مستطیل تو در تو و در یک لایه ایجاد کنید خواهد بود .

برای اینکه توی روش دوم به مشکل نخوری ،‌ چند تا روش داری : معمولا اگر روی یک سطح منحنی داری کار می کنی و نمیتونی پنجره رو همون شکلی دربیاری از مش سطحی که قرار خالی کنی استفاده کن و از گزینه detach استفاده کن تا بتونی متریال پنجره رو بهش بدی . برای فریمهاش هم میتونی از segment های کناره هاش استفاده کنی .
 

optimistic

عضو جدید
سلام.
من می خواستم ببینم اگه بخوام یه ساختمان که به سمت بالا شیبش زیاد میشه رو بکشم باید چی کار کنم در واقع شکل من حالت منحنی داره که شیبش زیاد میشه .من خودم شکلمو بردم توی ادیت مش و polygonهای اونو به سمت بالا moveکردم. ولی زیاد خوب نشده حالت یک دست نداره.اگه کمکم کنید ممنون می شم.
 

ارسن

عضو جدید
امیدوارم درست فهمیده باشم

امیدوارم درست فهمیده باشم

سلام دوستان...2تا سوال داشتم از خدمت استادان گرامی:smile:
1-برای انتقال 1 قسمت از کار از فایلی به فایل دیگه دچار مشکل شدم لطفا کمکم کنید SAVEselect میکنم اما merge کردن رو درست بلد نیستم!
2-بعد از انتقال فایل 3 بعدی اتوکدم به مکس حجمم مشکی شده رنگ هم نمیگیره و توی رندر معلوم نیست انگار نورم فعال نیست فقط برای حجم اتوکدم ولی اگه تو مکس(همون صفحه)حجم بکشم مشکلی پیش نمیاد و تو رندر معلوم میشه پیشاپیش از کمک شما ممنونم;)


1چقدر از merge بلدی ؟ اسم شی که میخواد بیاد تو فایلت انتخاب میکنی ؟​
2 مشاهده پیوست CADMAX1.pdf رابطه کد با مکس از داریوش فرسایی
 

کدخدا

مدیر بازنشسته
سلام دوست عزیز از merge چیز زیادی نمیدونم اگه میشه لطف کنید کلا مراحلش رو توضیح بدید ممنون میشم;)
بعد اینکه merge رو اجرا کردی یه صفحه باز می شه شبیه open تو اون فایلی که می خوای قسمتی ازشو merge کنی رو انتخاب کن و یه کم طول می کشه یه صفحه دیگه باز می شه که لیست تمام آبجکتای اون فایلی که انتخاب کردی رو نشونت می ده بعدشم اون آبجکتی که می خوای رو انتخاب کن و همین merge انجام شده.
راجبه اون سیاه شدنه نمی دونم والا ولی اگه خواستی فایلتو یه جا آپلود کن یه نگاه میندازم بهت می گم.
 

ایمان قریشی

عضو جدید
این مشکل به خاطر کمبود رم شماست و اولین راه حلش اینه که یه رم بیشتر بخری.
اگه نمی خوای پول بدی فعلا میتونی از هاردت استفاده کنی ولی خب سرعتش پایین تره اینم راهشه:
برو به :customize->preferences->rendering و از اونجا bitmap pager رو روشن کن تنظیماتش رو انجام بده(شبیه page fileویندوزه)
همین حالا برو رندر کن.
یه راه دیگشم تیکه تیکه رندر گرفتنه که اگه بالایی به درد نخور بگو تا اونم بگم آخه اون طولانیه.
علت دیر جواب دادنم نداشتن مکس رو سیستم بود.
......................
رم سیستم ام 2تا 2 گیگ(jel)هستش.هاردم هم 500گیگ داره.آخه دیگه چی بزارم؟+حتما امتحان میکنم .ممنونم.
 

کدخدا

مدیر بازنشسته
......................
رم سیستم ام 2تا 2 گیگ(jel)هستش.هاردم هم 500گیگ داره.آخه دیگه چی بزارم؟+حتما امتحان میکنم .ممنونم.
احتمالا ویندوز شما 32بیتی هستش و مشکل از اونجاست باید ویندوز 64بیتی و مکس 64 بیتی استفاده کنی.
مکس 32 بیتی بیشتر از 1 گیگ رم نمی فهمه:D
 

کدخدا

مدیر بازنشسته
از کجا بفهمیم مکسمون چند بیتیه؟؟:redface:
اگه ویندوزت 32 بیتی باشه مکسم همونه درواقع بستگی به ویندوز داره.
البته باید cpu شما 64 بیتی رو پشتیبانی کنه تا بتونی نصب کنی.
البته آقا مسعود راست می گه xp 64 بیتی تا هر چی که مادربرد ساپورت کنه اونم خوشحال می شه ولی اگه ویندوزت 32 بیتی باشه و بری 100 گیگ رمم بخری فقط از یه گیگش می تونی استفاده کنی البته الان رم 8 و ... می ذارن که بیشتر به درد آدمای زیادی حرفه ای می خوره(من خودم یه 16 گیگی دیدم پرواز می کرد تو رندر)آره حق با آقا مسعود قضیه خربزه و لرز و ایناست.
 
آخرین ویرایش:

doomann

Moderator
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار
کاربر ممتاز
احتمالا ویندوز شما 32بیتی هستش و مشکل از اونجاست باید ویندوز 64بیتی و مکس 64 بیتی استفاده کنی.
مکس 32 بیتی بیشتر از 1 گیگ رم نمی فهمه:D

ببخشید که دخالت می کنم . ویندوز xp تا 3 گیگ رم رو می شناسه .( البته در صورت ساپورت مادربرد . )‌اطلاعات مادربوردتون رو با توجه به کمپانی سازنده میتونید از سایت سازنده اون ببینید و مقدار ساپورتش از سخت افزار ها رو مشاهده کنید )‌ از ویندوز 64 بیت به بالا و با سیستم مناسب به لحاظ ساپورت مادربورد می تونید تا 4 گیگ رم رو داشته باشید .
مکس 64 بیت مشکلات خاص خودش رو داره مثلا اکثر پلاگین هاش باید مطابق با ورژن 64 بیتی باشن . همینطور ویندوز و نرم افزارهای دیگه در حالت 64 بیت یکمی دردسر ساز هستن.
 

ایمان قریشی

عضو جدید
سوال

سوال

ببخشید که دخالت می کنم . ویندوز xp تا 3 گیگ رم رو می شناسه .( البته در صورت ساپورت مادربرد . )‌اطلاعات مادربوردتون رو با توجه به کمپانی سازنده میتونید از سایت سازنده اون ببینید و مقدار ساپورتش از سخت افزار ها رو مشاهده کنید )‌ از ویندوز 64 بیت به بالا و با سیستم مناسب به لحاظ ساپورت مادربورد می تونید تا 4 گیگ رم رو داشته باشید .
مکس 64 بیت مشکلات خاص خودش رو داره مثلا اکثر پلاگین هاش باید مطابق با ورژن 64 بیتی باشن . همینطور ویندوز و نرم افزارهای دیگه در حالت 64 بیت یکمی دردسر ساز هستن.
ویندوز xp ام 32 بیتی هست و حدود 3.3 گیگ رم میشناسه.max ام هم 32 بیتی هست وبیش از 3 گیگ رم میشناسه.ولی وقتی بزرگ میخوام رندر بگیرم یا بعضی از قسمت ها را سیاه میندازه ویا eror memori میده!!!!!!!!!!!!!!!اگه هم بزرگتر باشه bitmap eror
من چکار بایدکنم بنظر شما؟(من با mental ray رندر میگیرم)
 
آخرین ویرایش:

کدخدا

مدیر بازنشسته
ویندوز xp ام 32 بیتی هست و حدود 3.3 گیگ رم میشناسه.max ام هم 32 بیتی هست وبیش از 3 گیگ رم میشناسه.ولی وقتی بزرگ میخوام رندر بگیرم یا بعضی از قسمت ها را سیاه میندازه ویا eror memori میده!!!!!!!!!!!!!!!اگه هم بزرگتر باشه bitmap eror
من چکار بایدکنم بنظر شما؟(من با mental ray رندر میگیرم)
گوش نکردی چی گفتم
ببین می دونم نوشته 3 گیگ رم داری.تا حالا شده بخوای یه فایل 4 گیگی روی هاردت که سیستمش fat32 کپی کنی بهت پیغام بده که جا نداری در صورتی که رو هاردت 100گیگ خالی داری و خودتم داری می بینی؟
این مشکلم مثل همونه وقتی می خوای رندر بزرگ بگیری چون کدایی که می خواد بفرسته بیشتر از 32 بیته این پیغامو می بینی راحشم اگه با اونی که گفتم نشد نصب وینوز 64 بیتیه.مثلا فکر کن 100 تا کیف داری که گنجایش هر کدوم 32 کیلوه یعنی تو هر کدوم بیشتر از 32 کیلو جا نمی شه حالا می ری یه وزنه 34 کیلویی می خوای توش جا کنی و با خودت می گی من 3200کیلو جا دارم پس باید بتونم حملش کنم ولی خب متاسفانه نمی تونی چون اون 34 کیلوه و توش جا نمیشه.پس باید به جای این 100 تا کیف با گنجایش 32 بری مثلا80 تا کیف 40 کیلویی بخری ولی خب شاید بعدا 60 کیلویی هم بیاد.
امیدوارم منظورم رو رسونده باشم
اون سیاهیام می تونی ابعاد مربعی که رندر می گیره رو بزرگ کنی تا مشکل رفع بشه.
 
آخرین ویرایش:

ارسن

عضو جدید
راهنمایی

راهنمایی

سلام
چه جوری میشه از یه ساختمان با منتال ری رندر گرفت لطفا تنظیماتش بهم بگید
با تشکر
 

معماری سنتی

عضو جدید
سلام
ميشه يكي از دوستان در مورد نحوي وارد كردن آبجكت هاي آماده 3dmax و ويري توضيح بده با تشكر وسپاس فراوان:que:........
سلام دوست عزیز file-merge
از این روش استفاده کنی
تو پنجره جدیدی که باز میشه میتونی انتخاب کنی کدوم قسمتهای ابجکت برات لود بشه وکدوم قسمتها نشه در ضمن اگه آبجکت متریال داشته باشه متریالشم برات لود میشه
به موتور رندر حتما توجه کنید اگر ویری بود حتما موتور رندر ویری برای مکس البته به ورژنهاش توجه کنید تهیه کنید
 

آرتميس.artmiss

عضو جدید
من max2009رونصب كردم.توmtllibraryرفتم هيچي متريال نداره.چي كاربايد بكنم؟ازكجا بايددانلودكنم؟
 

mkm-arch

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام یه سوال داشتم از خدمت دوستان
اگه اتاقی با 4 دیوار اطرافش رسم کنیم و بخواهیم به view دلخواهمون برسیم چیکار کنیم که دیوار روبروی ما مخفی بشه ولی با چرخش مجدد دیده بشه؟
منظورتون رو متوجه نشدم

من max2009رونصب كردم.توmtllibraryرفتم هيچي متريال نداره.چي كاربايد بكنم؟ازكجا بايددانلودكنم؟
در ورژن هاي جديد مكس materiallibrariesها توي my Documents ميرن به اين آدرس برو به جاي ..... نام سيستم رو بزن
C:\Documents and Settings\11\My Documents\3dsmax\materiallibraries
 

Similar threads

بالا