دیوان حافظ به زبان فرانسه quelques ode de hafiz

Sima

مدیر تالار مهندسی هسته ای همکار مدیر تالار زبان
مدیر تالار
کاربر ممتاز
در این کتاب تعدادی از غزلیات حافظ به زبان فرانسه منتشر شده است. کتاب کلا فرانسوی است و 115 سال پیش در پاریس منتشر شده است. نسخه فارسی هر شعر در کنارش وجود ندارد. اما اگر اهل حافظ باشید، کمابیش می توانید هر غزل را از روی معنی اش حدس بزنید.

 
بالا