دلایل انتخاب همسر و ازدواج مناسب

sayeh ns

عضو جدید
دلایل و انگیزه های زیادی برای ازدواج وجود دارد، اگر شما مجرد هستید و قصد ازدواج دارید ، آیا این آمادگی را در خود میبینید؟ آیا به نظر خودتان به آن مرحله از رشداجتماعی و عقلی رسیده اید؟ اکثر افراد تحصیل کرده انگیزه و شرط اول ازدواج خود را عشق میدانند، اما دلایل دیگری نیز برای گروه های مختلف مردم وجود دارد. ممکن است دسته به خاطر وضع مالی و ثروت خواستگار خود به او جواب مثبت دهند، عده ای دلیل خود را فرار از تنهایی ، داشتن همدم و رفع نیازهای جنسی میدانند.
از دیگز انگیزه های افراد جبران کمبود هایی است که در زندگی خود داشته اند و رسین به خواسته هایی که هرگز به آنها نرسیده اند.عده ای سعی بر این دارند، فردی را انتخاب کنند که نقطه مقابل آنهاست یعنی مثلا اگر او فردی ساکت و گوشه گیر است، انتخابش فردی شوخ طبع ، اجتماعی و اهل رفت و آمد است.
مسلم است که این دلایل برای ازدواج اصلا مناسب نیستند. گاهی فرد وارد آن میشود ازدواج میکند و بعد به خود می آید که چه اتفاقی افتاده ، وقتی قصد جدایی میکند پی میبرد که اصلا کار ساده ای نیست.
توجه کنید کسانی که قصد ازدواج دارند باید به آن سطح از رشد عقلی و اجتماعی رسیده و آمادگی به دوش گرفتن مسئولیت های بزرگتری را داشته باشند. در انتخاب خود بسیار دقت کنند و کسی را انتخاب کنند که از همه نظر با یکدیگر تناسب و تشابه داشته باشند زیرا این فرد کسی است که در تمام لحظات کنار او خواهد بود و یار و همدم تنهایی ها و شریک شادی غم اوست. مهمترین عوامل تشابه در ازدواج تشابه رشد فکری، تشابه مذهبی ، تشابه طبقاتی ، تشابه طرز فکر نسبت به امور جنسی و تشابه تحصیلی است.
 

Similar threads

بالا