در انتخاب این دسته از مردان دقت کنید

ali199_1991

کاربر بیش فعال
برای ازدواج بایستی پارامترهای زیادی را درنظر گرفت. در این مقاله به چند مورد از ازدواج هایی که پتانسیل مشکل زایی آن ها بیشتر است اشاره می شود. در انتخاب این دسته از مردان دقت کنید:

1 – شوهرهایی که تعصب بی جا را با غیرت اشتباه گرفته اند

خانمش را چون یک شی و وسیله می پندارد. به نام دوستی و عشق، او را با توهمات خود زندانی کرده و قوانین ممنوعیت را برای همسر خود وضع می کند. مثلا: جواب دادن به تلفن ممنوع رفتن ، به خانه پدر و مادر ممنوع ، سرزدن به دوستان ممنوع ، درس خواندن و دانشگاه رفتن ممنوع، داشتن شغل ممنوع ؛ استفاده از رایانه و اینترنت ممنوع ، خندیدن با صدای بلند در محیط خانواده و محارم ممنوع ، رفتن کنار پنجره ممنوع ، بیرون رفتن از منزل ممنوع.2 – مردان سلطه جو، زورگو و کنترل کننده

چنین شوهرانی حق انتخاب را به کلی از همسرشان می گیرند و این حق انتخاب را فقط برای خود به رسمیت می شناسند. از تصمیم های مهم و کلی تا جزئی ترین مسائل باید زیر نظر آنها و به فرمان آنها باشد. برای مثال تصمیم در انتخاب محل زندگی به تنهایی؛ تصمیم گیری در مورد فرزند داشتن؛ تصمیم در مورد رفت و آمد و میهمانی رفتن، تصمیم در ارتباط یا قطع رابطه با بعضی از فامیل یا دوستان؛ تصمیم گیری در مورد شغل خانم، تصمیم گیری در مورد رشته تحصیلی و محل تحصیل همسرشان بدون توجه به نظر او؛ انتخاب رنگ پرده؛ انتخاب و تماشای برنامه های دلپسند خود از تلویزیون بدون توجه به خانواده و همسرشان؛ انتخاب نوع و رنگ لباس داخل منزل خانمشان؛ دستور به خانمشان در مورد چگونه فکر کردن، چگونه حرف زدن، چگونه احساس کردن و چگونه رفتار کردن3 – مردان بی مسئولیت

این مردان فراموش کرده اند که فرد بالغی شده اند و ازدواج کرده اند. خانواده تشکیل داده اند و صاحب فرزند شده اند. لذا در تصمیم گیری، اجرا و پاسخگویی نسبت به وظایف و مسئولیت های منزل خود را عقب کشیده اند و چون حبابی خود را رها کرده اند. هنوز در پی لذت طلبی انفرادی خود مثل ازدواج موقت و ازدواج سفید هستند.


4 مردان بی احساس و سخت کوش

برای این مردان زندگی یعنی کار، کار یعنی زندگی و اینها همه یعنی پول. این مردان خلاء وجودی خود را فقط با پول و کار پر می کنند. به بهانه های مختلف مثل داشتن اقساط، تعویض منزل یا خودرو و…، اکثر اوقات خود را از صبح تا آخر شب و حتی تعطیلات، به دنبال کار و اضافه کاری و تجارت هستند. گاهی بهانه های انسان دوستانه و خدمت به خلق را پیش می کشند و گاهی تعهدات کاری را دستاویز قرار می دهند


5 – مردان وابسته و غیر مستقل

این مردان به علت اینکه از بچگی تحت چتر حمایتی شدید پدر و مادر خود قرار داشته اند و همیشه والدینشان برای آنها تصمیم گرفته اند، وابسته، ترسو و دمدمی مزاج و بچه صفت تربیت شده اند. آنها همین طور که بزرگ شده اند به جای اینکه روز به روز مستقل تر شوند وابسته تر بار آمده اند.


6 – مردان کمالگرا و خسیس

این مردان شخصیت وسواسی دارند. معیارهای نانوشته ای در ذهن خود ترسیم می کنند و آن را وحی منزل و تخلف ناپذیر تصور می کنند. به جزئیات زندگی زیاد کار دارند و گیر می دهند. برای هر چیز کوچکی در خانواده نظر می دهند. همیشه ترس از آینده دارند، اعتماد به نفس پائین، و ایده آلی خواهی از مشخصات دیگر اینهاست. با خسیس بودن و پس انداز افراطی سعی در آرامش خاطر خود دارند. همواره امروز را فدای فردا می کنند.

منبع:
نبض ما
 

paisa

کاربر بیش فعال
برای ازدواج بایستی پارامترهای زیادی را درنظر گرفت. در این مقاله به چند مورد از ازدواج هایی که پتانسیل مشکل زایی آن ها بیشتر است اشاره می شود. در انتخاب این دسته از مردان دقت کنید:

1 – شوهرهایی که تعصب بی جا را با غیرت اشتباه گرفته اند

خانمش را چون یک شی و وسیله می پندارد. به نام دوستی و عشق، او را با توهمات خود زندانی کرده و قوانین ممنوعیت را برای همسر خود وضع می کند. مثلا: جواب دادن به تلفن ممنوع رفتن ، به خانه پدر و مادر ممنوع ، سرزدن به دوستان ممنوع ، درس خواندن و دانشگاه رفتن ممنوع، داشتن شغل ممنوع ؛ استفاده از رایانه و اینترنت ممنوع ، خندیدن با صدای بلند در محیط خانواده و محارم ممنوع ، رفتن کنار پنجره ممنوع ، بیرون رفتن از منزل ممنوع.2 – مردان سلطه جو، زورگو و کنترل کننده

چنین شوهرانی حق انتخاب را به کلی از همسرشان می گیرند و این حق انتخاب را فقط برای خود به رسمیت می شناسند. از تصمیم های مهم و کلی تا جزئی ترین مسائل باید زیر نظر آنها و به فرمان آنها باشد. برای مثال تصمیم در انتخاب محل زندگی به تنهایی؛ تصمیم گیری در مورد فرزند داشتن؛ تصمیم در مورد رفت و آمد و میهمانی رفتن، تصمیم در ارتباط یا قطع رابطه با بعضی از فامیل یا دوستان؛ تصمیم گیری در مورد شغل خانم، تصمیم گیری در مورد رشته تحصیلی و محل تحصیل همسرشان بدون توجه به نظر او؛ انتخاب رنگ پرده؛ انتخاب و تماشای برنامه های دلپسند خود از تلویزیون بدون توجه به خانواده و همسرشان؛ انتخاب نوع و رنگ لباس داخل منزل خانمشان؛ دستور به خانمشان در مورد چگونه فکر کردن، چگونه حرف زدن، چگونه احساس کردن و چگونه رفتار کردن3 – مردان بی مسئولیت

این مردان فراموش کرده اند که فرد بالغی شده اند و ازدواج کرده اند. خانواده تشکیل داده اند و صاحب فرزند شده اند. لذا در تصمیم گیری، اجرا و پاسخگویی نسبت به وظایف و مسئولیت های منزل خود را عقب کشیده اند و چون حبابی خود را رها کرده اند. هنوز در پی لذت طلبی انفرادی خود مثل ازدواج موقت و ازدواج سفید هستند.


4 مردان بی احساس و سخت کوش

برای این مردان زندگی یعنی کار، کار یعنی زندگی و اینها همه یعنی پول. این مردان خلاء وجودی خود را فقط با پول و کار پر می کنند. به بهانه های مختلف مثل داشتن اقساط، تعویض منزل یا خودرو و…، اکثر اوقات خود را از صبح تا آخر شب و حتی تعطیلات، به دنبال کار و اضافه کاری و تجارت هستند. گاهی بهانه های انسان دوستانه و خدمت به خلق را پیش می کشند و گاهی تعهدات کاری را دستاویز قرار می دهند


5 – مردان وابسته و غیر مستقل

این مردان به علت اینکه از بچگی تحت چتر حمایتی شدید پدر و مادر خود قرار داشته اند و همیشه والدینشان برای آنها تصمیم گرفته اند، وابسته، ترسو و دمدمی مزاج و بچه صفت تربیت شده اند. آنها همین طور که بزرگ شده اند به جای اینکه روز به روز مستقل تر شوند وابسته تر بار آمده اند.


6 – مردان کمالگرا و خسیس

این مردان شخصیت وسواسی دارند. معیارهای نانوشته ای در ذهن خود ترسیم می کنند و آن را وحی منزل و تخلف ناپذیر تصور می کنند. به جزئیات زندگی زیاد کار دارند و گیر می دهند. برای هر چیز کوچکی در خانواده نظر می دهند. همیشه ترس از آینده دارند، اعتماد به نفس پائین، و ایده آلی خواهی از مشخصات دیگر اینهاست. با خسیس بودن و پس انداز افراطی سعی در آرامش خاطر خود دارند. همواره امروز را فدای فردا می کنند.

منبع:
نبض ما

اوه اوه مخصوصا خسیسسسس!مرد خوبه ک دست و دلباز باشه در اینصورت خانمشم ناخودآگاه هواشو داره و بهتر مدیریت میکنه.
 

ali199_1991

کاربر بیش فعال
اوه اوه مخصوصا خسیسسسس!مرد خوبه ک دست و دلباز باشه در اینصورت خانمشم ناخودآگاه هواشو داره و بهتر مدیریت میکنه.

اول اینکه کلمه خسیس به صورت کلی بی معنیه ، بعدشم تو این وضع بد اقتصادی کو پول؟؟ و بازم بستگی به اون طرف داره...
 

paisa

کاربر بیش فعال
اول اینکه کلمه خسیس به صورت کلی بی معنیه ، بعدشم تو این وضع بد اقتصادی کو پول؟؟ و بازم بستگی به اون طرف داره...
کسی ک پول نداره و نمیتونه خواسته های خانمشو تامین کنه البته خواسته های منطقی بهتره ک ب ازدواج فکرم نکنه.چون که علاوه بر اون خانم آسایش خودشم گرفته میشه البته اگه مرد مسئولیت پذبری باشه حتما به این موضوع فکر میکنه
 

ayja

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اگر فشار ها و اصرار های زورگویانه پدر و مادر ها نباشه ' خیلی از جوون ها زود تر از موعد یا بی برنامه و بدون زیرساخت ها ازدواج نمیکنند. خیلی از والدین بقدری فشار میارن رو بچه شون که بنده خدا مجبور میشه بدون داشتن امکان تامین آتیه تن به ازدواج بده و مجبور میشه یه عمر با نداری های گوناگون بسازه و بسوزه.
 

paisa

کاربر بیش فعال
اگر فشار ها و اصرار های زورگویانه پدر و مادر ها نباشه ' خیلی از جوون ها زود تر از موعد یا بی برنامه و بدون زیرساخت ها ازدواج نمیکنند. خیلی از والدین بقدری فشار میارن رو بچه شون که بنده خدا مجبور میشه بدون داشتن امکان تامین آتیه تن به ازدواج بده و مجبور میشه یه عمر با نداری های گوناگون بسازه و بسوزه.
بله متاسفانه شرایط و فرهنگ جامعه ما طوری هست ک از یه سنی به بعد افراد تحت فشار والدین و اطرافیان قرار میگیرند ناخودآگاه تصمیمی میگیرند ک نباید.بخصوص با وضع تورم و وضعبت اقتصادی فعلی
 
آخرین ویرایش:

ali199_1991

کاربر بیش فعال
اگر فشار ها و اصرار های زورگویانه پدر و مادر ها نباشه ' خیلی از جوون ها زود تر از موعد یا بی برنامه و بدون زیرساخت ها ازدواج نمیکنند. خیلی از والدین بقدری فشار میارن رو بچه شون که بنده خدا مجبور میشه بدون داشتن امکان تامین آتیه تن به ازدواج بده و مجبور میشه یه عمر با نداری های گوناگون بسازه و بسوزه.

البته همیشه هم بحث فشار خانواده نیست بلکه تبلیغ غلطه...صبح تا شب برنامه می سازن تو تلوزیون مبنی بر اینکه ازدواج کنید و آسان بگیرین و این حرفا...
 

Tik TAAk

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
7.مردان عقده ای ؛ شکاک و خانه گمان
 

ali-gold

کاربر فعال
برای ازدواج بایستی پارامترهای زیادی را درنظر گرفت. در این مقاله به چند مورد از ازدواج هایی که پتانسیل مشکل زایی آن ها بیشتر است اشاره می شود. در انتخاب این دسته از مردان دقت کنید:

1 – شوهرهایی که تعصب بی جا را با غیرت اشتباه گرفته اند

خانمش را چون یک شی و وسیله می پندارد. به نام دوستی و عشق، او را با توهمات خود زندانی کرده و قوانین ممنوعیت را برای همسر خود وضع می کند. مثلا: جواب دادن به تلفن ممنوع رفتن ، به خانه پدر و مادر ممنوع ، سرزدن به دوستان ممنوع ، درس خواندن و دانشگاه رفتن ممنوع، داشتن شغل ممنوع ؛ استفاده از رایانه و اینترنت ممنوع ، خندیدن با صدای بلند در محیط خانواده و محارم ممنوع ، رفتن کنار پنجره ممنوع ، بیرون رفتن از منزل ممنوع.

خودت حاضری همسرت با صدای بلند با نامحرم بخنده؟
 

Similar threads

بالا