دانلود کارهای تصویری و صوتی اساتید بزرگ روانشناسی

rezaabedi

عضو جدید
دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ارتباط با رده‌های مخلتلف سنی

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ارتباط با رده‌های مخلتلف سنی

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ارتباط با رده‌های مخلتلف سنی


آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع "ارتباط با رده‌های مخلتلف سنی" قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم


دانلود فیلم دکتر مجد با لینک مستقیم آشنای محبوب- دانلود فیلم آشنای محبوب با لینک مستقیم
ارتباط با رده‌های مخلتلف سنی
قسمت 1-41.7 MB
http://uploadboy.com/gfdqhzvd6f2y.html
قسمت 2-58.0 MB
http://uploadboy.com/hq5pmahxklkm.html
قسمت 3-58.7 MB
http://uploadboy.com/us66s7byko0n.html
قسمت 4-46.4 MB
http://uploadboy.com/0qeoem094k3b.html
قسمت 5-56.0 MB
http://uploadboy.com/21hoiebno5nc.html
قسمت پایانی 6-56.3 MB
http://uploadboy.com/nrzrrqhp4zi7.html
 

rezaabedi

عضو جدید
دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع اضطراب

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع اضطراب

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع اضطراب


آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع اضطراب قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم
قسمت 1-18.0 MB
http://uploadboy.com/nodw1qk1sz5a.html
قسمت 2-46.2 MB
http://uploadboy.com/p61c3xmriywy.html
قسمت 3-46.4 MB
http://uploadboy.com/97ny9pb2lonp.html
قسمت 4-32.8 MB
http://uploadboy.com/aug8adad19y9.html
قسمت 5-22.8 MB
http://uploadboy.com/hbg6o6uwvxk9.htm
قسمت 6-54.3 MB
http://uploadboy.com/ah2063w171g7.html
قسمت 7-56.0 MB
http://uploadboy.com/dp2is9dcvvzl.html
قسمت پایانی 8-49.4 MB
http://uploadboy.com/ea33hsjy0gel.html
 

rezaabedi

عضو جدید
دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج مجدد

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج مجدد

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج مجدد


آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانهدر این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع ازدواج مجدد قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم

قسمت 1-36.6mb
http://uploadboy.com/i4xsav0nz5z7.html
قسمت 2-55.8 MB
http://uploadboy.com/edloi2l35z7a.html
قسمت 3-52.7 MB
http://uploadboy.com/fp8kkksvk6dc.html
قسمت پایانی4-46.2mb
http://uploadboy.com/r5rizmr9saf9.html
 

rezaabedi

عضو جدید
دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج ایده آل یا آیین بهتر زیستن

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج ایده آل یا آیین بهتر زیستن

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج ایده آل یا آیین بهتر زیستن


آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانهدر این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع ازدواج ایده آل یا آیین بهتر زیستن قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم
قسمت1-
http://uploadboy.com/0iknq0q8cx5k.html

قسمت پایانی 2-79.1 MB
http://uploadboy.com/kzahkilo72hg.html
 

rezaabedi

عضو جدید
دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع مرد و زن

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع مرد و زن

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع مرد و زن


آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع "زن و مرد" قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم1-48.0 MB
http://uploadboy.com/cwzxm6qtxolm.html
2-48.0 MB
http://uploadboy.com/mrniu8h3jpux.html
3-46.4 MB
http://uploadboy.com/cgwiwtudri3l.html
4-26.2 MB
http://uploadboy.com/imlv4nanin2m.html
5-40.5 MB
http://uploadboy.com/tvnbuselybx6.html
6-42.7 MB
http://uploadboy.com/1mzxmcbwh8jh.html
7-39.9 MB
http://uploadboy.com/4t3x8a2yd9y2.html
8-33.4 MB
http://uploadboy.com/srt9jfebpyza.html
9-46.9 MB
http://uploadboy.com/13q3pxkrkmwv.html
10-46.5 MB
http://uploadboy.com/5ey022bg0cbo.html
11-47.0 MB
http://uploadboy.com/4lco21rakrkg.html
یا
http://uploadboy.com/d5pqv0la8gum.html
12-41.5 MB
http://uploadboy.com/i9gnfdy83arf.html
13-45.1 MB
http://uploadboy.com/kaku0qtsxsrh.html
14-44.7 MB
http://uploadboy.com/nh48rwjxs69b.html
15-44.0 MB
http://uploadboy.com/2vy4u93jwc31.html
16-47.4 MB
http://uploadboy.com/0y1xp3xim848.html
 

rezaabedi

عضو جدید
دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ناکامی و شکست

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ناکامی و شکست

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ناکامی و شکست


آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع "ناکامی و شکست" قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم


ناکامی و شکست
قسمت 1-29.4mb
http://uploadboy.com/1t1ehzxwkaab.html
قسمت 2-44.5 MB
http://uploadboy.com/7ef93dcqicwu.html
قسمت 3-44.9 MB
http://uploadboy.com/me1wpt6ua4d0.html
قسمت پایانی 4-41.5 MB
http://uploadboy.com/4wbv51mow394.html
 

rezaabedi

عضو جدید
دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع رابطه و تداوم آن

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع رابطه و تداوم آن

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع رابطه و تداوم آن


آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع "رابطه و تداوم آن" قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم

رابطه و تداوم آن
قسمت 1-33.3 MB
http://uploadboy.com/grrdorgr0t3j.html
قسمت 2-42.3 MB
http://uploadboy.com/rqh111w87051.html
قسمت 3-41.9 MB
http://uploadboy.com/2hr9hb8mgh79.html
قسمت 4-44.2 MB
http://uploadboy.com/q4cghe7b2hnz.html
قسمت 5-35.0 MB
http://uploadboy.com/pu2xyyjy1n83.html
قسمت 6-39.3 MB
http://uploadboy.com/6588akdv8xzd.html
قسمت 7-39.8 MB
http://uploadboy.com/7kffticra1uk.html
قسمت پایانی 8-27.5 MB
http://uploadboy.com/aflc9ujf1s8n.html
 

rezaabedi

عضو جدید
دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع روانشناسی چهره

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع روانشناسی چهره

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع روانشناسی چهره


آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع چهره قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم


روانشناسی چهره ،خط و امضاء
قسمت 1-35.3 MB
http://uploadboy.com/4v6qoebyexs2.html
قسمت 2-51.6 MB
http://uploadboy.com/abahqbyu275a.html
قسمت 3-52.2 MB
http://uploadboy.com/xashdaaacsku.html
قسمت پایانی4-44.3 MB
http://uploadboy.com/1zs95lbnglx6.html
 

rezaabedi

عضو جدید
دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع افسردگی

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع افسردگی

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع افسردگی


آیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه

در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع افسردگی قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم


افسردگی
قسمت 106.3mb
http://uploadboy.com/x3g2npxtm6f5.html
قسمت 1-33.8mb
http://uploadboy.com/fxgujjexypyk.html
قسمت 2-16.7mb
http://uploadboy.com/rjijwz2t84pe.html
قسمت 3-51.9mb
http://uploadboy.com/7ydeqynv43lh.html
قسمت 4-43.5 MB
http://uploadboy.com/73n1upje1xg2.html
قسمت 5-23.4 MB
http://uploadboy.com/czce325x440x.html
قسمت 6-44.7 MB
http://uploadboy.com/67xeafzphujp.html
قسمت 7-45.9 MB
http://uploadboy.com/86qt81rziyp0.html
قسمت پایانی 8-30.8 MB
http://uploadboy.com/3502yhxr01mx.html
 

rezaabedi

عضو جدید
دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج

دانلود فیلم سخنرانی دکتر مجد با موضوع ازدواج


سلام دوستان سعی خواهم کرد بهترین فیلمهای آموزشی و ارزشمند و مفید را برای دوستان قرار بدم تا کار ارزشمند این بزرگان ثمر بیشتری داشته باشدآیا خواهان تغییر در زندگیتان هستید؟ آیا تا حالا برای ایجاد تغییر در زندگیتان اقدامی انجام داده اید؟ دانلود و مشاهده این فیلمها می تونه اولین گام برای ایجاد تغییرات اساسی در زندگی شما باشه. دانلود کنید و خود واقعیت را لمس کنید. همش رایگانه
در این پست فیلمهای سخنرانی دکتر مجد روانپزشك مشهور کشورمون و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با موضوع ازدواج قرار می دم البته سعی می کنم هرچه زودتر کاملترش کنم


قسمت 1-471.3mb
http://uploadboy.com/qagp5tmebzlh.html
یا
114.2 MB
http://uploadboy.com/ts2hubdg2zj3.html
قسمت 2-132mb
http://uploadboy.com/d96hf338sgb9.html
قسمت 3-99.9 MB
http://uploadboy.com/apbq9k3bw98h.html
قسمت 4-73mb
http://uploadboy.com/bi8ijljsitdd.html
قسمت 5-103.2 MB
http://uploadboy.com/w2gfyhkhae66.html
قسمت 6-100.5 MB
http://uploadboy.com/4xq34tje15ak.html
قسمت 7-98.7mb
http://uploadboy.com/gr79gekf6tfi.html
قسمت 8-90.9 MB
http://uploadboy.com/rjppmkrpwisw.html
قسمت 9-84.5mb
http://uploadboy.com/0cjx7c2r8ntn.html
قسمت 10-87.9 MB
http://uploadboy.com/48z72dstthmc.html
قسمت 11-58.8mb
http://uploadboy.com/0h5bffe51rxn.html
قسمت 12-95.8mb
http://uploadboy.com/e4gizdqggum3.html
قسمت 13-93.8mb
http://uploadboy.com/tve4adqneys6.html
قسمت 14-93.8mb
http://uploadboy.com/tl2u4l7roero.html
قسمت 15-66mb
http://uploadboy.com/a6v9t1fx9dip.html
قسمت 16-73.6mb
http://uploadboy.com/sfwnxdjm7d48.html
 

Similar threads

بالا