حقایقی که در مورد BPMN نمی‌دانید – قسمت دوم

gandomnami

عضو جدید
[h=2]در [URL="http://iran-eng.com/showthread.php/659450-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-BPMN-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%E2%80%93-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84"]مقاله قبلی[/URL] سه حقیقت در مورد BPMN مطرح شد. در این قسمت چهار مطلب دیگر در این زمینه ارائه می گردد.[/h][h=3]۴- رویدادهای آغاز و پایان اجباری نیستند. [/h]آیا فکر می‌کنید که فرآیند زیر ناقص است، به این دلیل که رویدادهای آغاز و پایان گم شده اند؟ در حالیکه اشتباه می‌کنید
diagram-4.jpg
طبق استاندارد BPMN استفاده از رویدادهای آغاز و پایان اختیاری می باشد.یک رویداد آغازین اختیاری است: یک سطح فرآیند، یک زیر فرآیند، یا یک فرایند عمومی که فرآیند امکان دارد (ضرورتی وجود نداشته باشد که) یک رویداد آغازین داشته باشد.یک رویداد پایانی اختیاری است: با توجه به سطح فرآیند امکان دارد (ضرورتی وجود نداشته باشد که) به همین منوال باشد.
[h=3]۵-چه موقع یک زیرفرآیند به پایان می یابد؟[/h]به طور معمول یک زیر فرآیند زمانی به پایان می رسد که کاملاً به وضعیت پایانی رسیده باشد.
diagram-5.jpg
مثلا یک نمونه از زیر فرآیند زمانی کامل خواهد شد که نشانه‌های دیگری در زیر فرآیند وجود نداشته باشد و هیچ یک از فعالیت‌هایش فعال باقی نماند.با این وجود، این مطلب در خصوص زیر فرآیندهای موقتی مصداق ندارد. زیر فرآیند موقت تشکیل شده از یک گروه فعالیت‌هایی است که نیاز به هیچ رابطه‌ی توالی‌ای ندارد.در یک زیر فرآیند موقت، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها می‌توانند برای فرآیند تعریف شوند، لیکن توالی و تعداد اجرای فعالیت‌ها توسط اجرا کنندگان آن فعالیت‌ها تعیین میگردد. باتوجه به اینکه هر یک از فعالیت‌های یک زیر فرآیند موقت ممکن است صفر تا چند بار اجرا شوند، درصورتی که شروط تعریف شده توسط کاربر، مقادیر صحیحی داشته باشند، یک زیر فرآیند موقت بدون اجرای تعداد دفعات بیشتری کامل می‌شود.

برای مطالعه این مطلب به صورت کامل اینجا را کلیک نمایید.
 
Similar threads

Similar threads

بالا