معرفی BPMN

gandomnami

عضو جدید
هدف اولیه‌ی BPMI از کار بر روی علائم مورد استفاده در BPMN، توسعه‌ی روشی برای مدل‌سازی بود که منجر به ایجاد مدل‌هایی شود که به سهولت و سادگی برای همه‌ی کاربران کسب و کار، قابل فهم باشد.
این کاربران می‌توانند طیف متنوعی از افراد با تخصص‌های مختلف را در بر گیرند: از تحلیلگران کسب و کار که طرح اولیه فرآیندها را می‌ریزند، تا توسعه‌دهندگان فنی که مسئول پیاده‌سازی تکنولوژی مناسب برای اجرای فرآیندها هستند،
و نهایتاً افرادی از کسب و کار که مسئول مدیریت و نظارت بر آن فرآیندها می‌باشند. BPMNNهمچنین با مدل داخلی خود نسل اجرا شدنی BPEL4WS را پشتیبانی می‌نماید، بنابراینBPMNN پلی استاندارد برای فاصله‌ی بین طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای کسب و کار فراهم می‌سازد.
ابزار مورد استفاده در BPMN، نمودار فرآیند کسب و کار یا BPD می‌باشد که بر مبنای تکنیک‌های رسم فلوچارت بوده و ویژه‌ی فرآیندهای کسب و کار طراحی شده است. از آن‌جا که کار با فلوچارت‌ها آسان و سریع است، نمودار فرایند کسب و کار می‌تواند بر سرعت و سهولت درک فرآیندها و برقراری ارتباط بین کاربران مختلف مؤثر واقع شود. عملاً نمودار فرایند کسب و کار شبکه‌ای از اشیاء گرافیکی ‌است که فعالیت‌ها (یا کار) و کنترل‌های جریان (چگونگی ترتیب اجرای فعالیت‌ها) را نمایش می‌دهد.
بی پی ام ان از طریق نشانه‌های گرافیکی که مورد استفاده قرار می‌دهد، نه‌تنها قابلیت درک سازمان از رویه‌های کاری داخلی خود را افزایش داده بلکه امکان انتقال این رویه‌ها را به‌گونه‌ای استاندارد فراهم نموده است.
download.jpg


برای مطالعه مطالب بیشتر در این خصوص اینجا را کلیک نمایید.
 

Similar threads

بالا