حقایقی که در مورد BPMN نمی‌دانید – قسمت اول

gandomnami

عضو جدید
BPMN۲ کاملترین استاندارد برای مدل‌سازی فرآیند، همراه با نمادهای تعریف شده دقیق و یک متامدل رسمی اساسی است. به طور معمول جهت یادگیریBPMN از منابعی از جمله کتاب‌ها، وبلاگ‌ها و مقالات استفاده می شود. این منابع آموزشی BPMN، ساده بوده و معمولا در آن ها جزئیات حذف می شوند. در این مطلب و چند مطلب بعدی ده حقیقت را در مورد BPMN بیان میشود که ممکن است نسبت به آنها آگاهی نداشته باشید و در حقیقت تلاش شده است تا برخی از جزئیات مورد نیاز در آن لحاظ شود.

۱- زمان اجرای یک وظیفه بستگی به نوع آن وظیفه دارد.

در ظاهر شما شروع یک وظیفه بلافاصله پس از اتمام اجرای وظیفه قبلی است؟ در حالیکه این موضوع به نوع وظیفه بستگی دارد، در واقع آن چه بین انواع وظایف متفاوت است زمانی است که وظیفه اجرا می شود و خاتمه می یابد.
به طور کلی، یک فعالیت (به عنوان مثال یک وظیفه و یک زیر فرآیند) در صورتی انجام میشود که منابع مورد نیاز برای فعال کردن وظیفه در دسترس قرار بگیرد. یک فعالیت، پس از اعمال تغییراتی آماده انجام است، در واقع زمانی که داده‌های ورودی مورد نیازش در دسترس باشند اجرا خواهد شد. در مورد وظایف خودکار (service، script و یا ارسال) باید گفت که به منظور اجرا منتظر فعالسازی هستند، در صورتی که در مورد وظایف کاربری که توسط انسان انجام میشود (به عنوان مثال وظایف کاربر و یا وظایف دستی)، وظیفه به یک شخص و یا گروهی از افراد تخصیص می یابد.

به عبارت دیگر، نمیتوان مدت زمانی را که یک وظیفه انسانی به پایان می رسد را پیش‌بینی کنید، زیرا این موضوع بستگی به فردی دارد که در حال انجام ان وظیفه است.

diagram-1-1-700x148.jpg


۲- بیشتر جریان‌های پیام اجباری و تنها برخی از آن ها اختیاری هستند.

از یک جریان پیام برای نمایش جریان پیام‌ها بین دو شرکت‌کننده استفاده می‌شود. تنها یک Pool از شرکت‌کنندگان، فعالیت‌ها، و عناصر رویداد می‌توانند به جریان‌های پیام متصل گردند. در مواردی که یک وظیفه انسانی همراه با یک جریان پیام خروجی وجود دارد، ارتباط اختیاری است مثلا یک وظیفه انسانی ممکن است یک پیام ارسال کند و از سوی دیگر، یک ارتباط اجباری با رویدادهای پیام و یا با ارسال و یا دریافت وظایف تعریف می‌شود.diagram-2-1-700x292.jpg

برای مطالعه این مطلب به صورت کامل اینجا را کلیک نمایید.
 
Similar threads

Similar threads

بالا