****<< جلسه هفتگی قرائت قرآن باشگاه مهندسان ایران >>****

self.f_t_m990

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن ,
کاربر ممتاز
*أَللهُمَ نـَوِّر قـُلوُبَنــَا بالقـــُرآن*

سلام دوستان خوبم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به پیامبر اکرم (ص) و با توسل به ایشان براورده شدن حاجاتمان رااز خداوند منان خواستاریم.

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:
اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين .
دو چيز را خداوند در اين جهان كيفر ميدهد : تعدي ، و ناسپاسي پدر و مادر .

جزء دوم قرآن کریم
صفحه 22-آیات 142 تا 145 سوره بقره
..................................fereshte.m
صفحه 23-آیات 146 تا 153 سوره بقره
..................................fereshte.m
صفحه 24-آیات 154 تا 163 سوره بقره
...........
nazanin1991,lastman313
صفحه 25-آیات 164 تا 169 سوره بقره....nazanin1991,[URL="http://iran-eng.com/member.php/703138-ROOHALAH1368"]ROOHALAH1368 [/URL]

صفحه 26-آیات 170 تا 176 سوره بقره
........................................
الهه20
صفحه 27-آیات 177 تا 181 سوره بقره
........................................
الهه20
صفحه 28-آیات 182 تا 186 سوره بقره
.....................................
nafis.68
صفحه 29-آیات 187 تا 190 سوره بقره
.....................................
nafis.68


صفحه 30-آیات 191 تا 196 سوره بقره
...................................
pouriatiz
صفحه 31-آیات 197 تا 202 سوره بقره
...................................
pouriatiz
صفحه 32-آیات 203 تا 210 سوره بقره
صفحه 33-آیات 211 تا 215 سوره بقره

صفحه 34-آیات 216 تا 219 سوره بقره
صفحه 35-آیات 220 تا 224 سوره بقره
صفحه 36-آیات 225 تا 230 سوره بقره
صفحه 37-آیات 231 تا 233 سوره بقره

صفحه 38-آیات 224 تا 237 سوره بقره
صفحه 39-آیات 238 تا 245 سوره بقره
صفحه 40-آیات 246 تا 248 سوره بقره
صفحه 41-آیات 249 تا 252 سوره بقره


دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.
(#10008)
ممنون:gol:
 
آخرین ویرایش:

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
*أَللهُمَ نـَوِّر قـُلوُبَنــَا بالقـــُرآن*

سلام دوستان خوبم

نیت
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به پیامبر اکرم (ص) و با توسل به ایشان براورده شدن حاجاتمان رااز خداوند منان خواستاریم.

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:
اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين .
دو چيز را خداوند در اين جهان كيفر ميدهد : تعدي ، و ناسپاسي پدر و مادر .

جزء دوم قرآن کریم
صفحه 22-آیات 142 تا 145 سوره بقره
..................................fereshte.m
صفحه 23-آیات 146 تا 153 سوره بقره
..................................fereshte.m
صفحه 24-آیات 154 تا 163 سوره بقره
...............................
nazanin1991
صفحه 25-آیات 164 تا 169 سوره بقره...............................nazanin1991,

صفحه 26-آیات 170 تا 176 سوره بقره
........................................
الهه20
صفحه 27-آیات 177 تا 181 سوره بقره
........................................
الهه20
صفحه 28-آیات 182 تا 186 سوره بقره
.....................................
nafis.68
صفحه 29-آیات 187 تا 190 سوره بقره
.....................................
nafis.68


صفحه 30-آیات 191 تا 196 سوره بقره
...................................
pouriatiz
صفحه 31-آیات 197 تا 202 سوره بقره
...................................
pouriatiz
صفحه 32-آیات 203 تا 210 سوره بقره
..............................lastman313
صفحه 33-آیات 211 تا 215 سوره بقره
..................ROOHOLAH1368

صفحه 34-آیات 216 تا 219 سوره بقره
........................mani24.saba27
صفحه 35-آیات 220 تا 224 سوره بقره
........................mani24.saba27
صفحه 36-آیات 225 تا 230 سوره بقره..........................sara.hoseini90
صفحه 37-آیات 231 تا 233 سوره بقره..........................sara.hoseini90

صفحه 38-آیات 224 تا 237 سوره بقره
..............................ghazal1991
صفحه 39-آیات 238 تا 245 سوره بقره
صفحه 40-آیات 246 تا 248 سوره بقره
...................................ایلین1366
صفحه 41-آیات 249 تا 252 سوره بقره
...................................ایلین1366


دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.
(#10008)
ممنون:gol:
 
آخرین ویرایش:

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز

بسم الله الرحمن الرحیم


دوستای عزیزم از وقفهای که پیش اومد واقعا عذر میخوام.

نیت:

این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و با توسل به ایشون برآورده شدن حاجات همه حاجتمندان را از خداوند خواستاریم.

امام رضا (ع) فرمودند:
ايمان‌ چهار ركن‌ است‌ : توكل‌ بر خدا ، رضا به‌ قضاى‌ خدا ، تسليم‌ به‌ امرخدا ، واگذاشتن‌ كار به‌ خدا
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 469)

جزء سوم
صفحه 42 -آیات 253 تا 256 -سوره بقره

صفحه 43 -آیات 257 تا 259 -سوره بقره

صفحه 44 -آیات 260 تا 264 -سوره بقره
صفحه 45 -آیات 265 تا 269 -سوره بقره
صفحه 46 -آیات 270 تا 274 -سوره بقره
صفحه 47 -آیات 275 تا 281 -سوره بقره

صفحه 48 -آیه 282 -سوره بقره

صفحه 49 -آیات 283 تا 286 -سوره بقره

صفحه 50 -آیات 1 تا 9 -سوره آل عمران

صفحه 51 -آیات 10 تا 15 -سوره آل عمران

صفحه 52 -آیات 16 تا 22 -سوره آل عمران

صفحه 53 -آیات 23 تا 29 -سوره آل عمران

صفحه 54 -آیات 30 تا 37 -سوره آل عمران

صفحه 55 -آیات 38 تا 45 -سوره آل عمران

صفحه 56 -آیات 46 تا 52 -سوره آل عمران

صفحه 57 -آیات 53 تا 61 -سوره آل عمران

صفحه 58 -آیات 62 تا 70 -سوره آل عمران

صفحه 59 -آیات 71 تا 77 -سوره آل عمران
صفحه 60 -آیات 78 تا 83 -سوره آل عمران
صفحه 61 -آیات 84 تا 91 -سوره آل عمران

دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون
 

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز

بسم الله الرحمن الرحیم


دوستای عزیزم از وقفهای که پیش اومد واقعا عذر میخوام.

نیت:

این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و با توسل به ایشون برآورده شدن حاجات همه حاجتمندان را از خداوند خواستاریم.

امام رضا (ع) فرمودند:
ايمان‌ چهار ركن‌ است‌ : توكل‌ بر خدا ، رضا به‌ قضاى‌ خدا ، تسليم‌ به‌ امرخدا ، واگذاشتن‌ كار به‌ خدا
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 469)

جزء سوم
صفحه 42 -آیات 253 تا 256 -سوره بقره.
...............................................pouriatiz
صفحه 43 -آیات 257 تا 259 -سوره بقره
................................................pouriatiz
صفحه 44 -آیات 260 تا 264 -سوره بقره.................................................sanijoon
صفحه 45 -آیات 265 تا 269 -سوره بقره.................................................sanijoon

صفحه 46 -آیات 270 تا 274 -سوره بقره
..............................................fereshte.m
صفحه 47 -آیات 275 تا 281 -سوره بقره
..............................................fereshte.m
صفحه 48 -آیه 282 -سوره بقره

صفحه 49 -آیات 283 تا 286 -سوره بقره


صفحه 50 -آیات 1 تا 9 -سوره آل عمران
...................................................WOMIS
صفحه 51 -آیات 10 تا 15 -سوره آل عمران

صفحه 52 -آیات 16 تا 22 -سوره آل عمران

صفحه 53 -آیات 23 تا 29 -سوره آل عمران


صفحه 54 -آیات 30 تا 37 -سوره آل عمران

صفحه 55 -آیات 38 تا 45 -سوره آل عمران

صفحه 56 -آیات 46 تا 52 -سوره آل عمران

صفحه 57 -آیات 53 تا 61 -سوره آل عمران


صفحه 58 -آیات 62 تا 70 -سوره آل عمران

صفحه 59 -آیات 71 تا 77 -سوره آل عمران
صفحه 60 -آیات 78 تا 83 -سوره آل عمران
صفحه 61 -آیات 84 تا 91 -سوره آل عمران

دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون
 

الهه20

عضو جدید
کاربر ممتاز
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا...
صفحه 56 -آیات 46 تا 52 -سوره آل عمران

صفحه 57 -آیات 53 تا 61 -سوره آل عمران
:gol::gol::gol:
 
آخرین ویرایش:

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز

بسم الله الرحمن الرحیم


دوستای عزیزم از وقفهای که پیش اومد واقعا عذر میخوام.

نیت:

این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و با توسل به ایشون برآورده شدن حاجات همه حاجتمندان را از خداوند خواستاریم.

امام رضا (ع) فرمودند:
ايمان‌ چهار ركن‌ است‌ : توكل‌ بر خدا ، رضا به‌ قضاى‌ خدا ، تسليم‌ به‌ امرخدا ، واگذاشتن‌ كار به‌ خدا
(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 469)

جزء سوم
صفحه 42 -آیات 253 تا 256 -سوره بقره.
...............................................pouriatiz
صفحه 43 -آیات 257 تا 259 -سوره بقره
................................................pouriatiz
صفحه 44 -آیات 260 تا 264 -سوره بقره.................................................sanijoon
صفحه 45 -آیات 265 تا 269 -سوره بقره.................................................sanijoon

صفحه 46 -آیات 270 تا 274 -سوره بقره
..............................................fereshte.m
صفحه 47 -آیات 275 تا 281 -سوره بقره
..............................................fereshte.m
صفحه 48 -آیه 282 -سوره بقره
..................................................................Phyto
صفحه 49 -آیات 283 تا 286 -سوره بقره
......................................................Phyto

صفحه 50 -آیات 1 تا 9 -سوره آل عمران
...................................................WOMIS
صفحه 51 -آیات 10 تا 15 -سوره آل عمران
..............................................s.1.8.1.18
صفحه 52 -آیات 16 تا 22 -سوره آل عمران
.................................................nafis.68
صفحه 53 -آیات 23 تا 29 -سوره آل عمران
.................................................nafis.68

صفحه 54 -آیات 30 تا 37 -سوره آل عمران
.........................................nazanin1991
صفحه 55 -آیات 38 تا 45 -سوره آل عمران
.........................................nazanin1991
صفحه 56 -آیات 46 تا 52 -سوره آل عمران
...................................................الهه20
صفحه 57 -آیات 53 تا 61 -سوره آل عمران
...................................................الهه20

صفحه 58 -آیات 62 تا 70 -سوره آل عمران
..................................................s1m5j8
صفحه 59 -آیات 71 تا 77 -سوره آل عمران
..................................................s1m5j8
صفحه 60 -آیات 78 تا 83 -سوره آل عمران
.........................................mohandeseit
صفحه 61 -آیات 84 تا 91 -سوره آل عمران........................................sara.hosini90

دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون
 
آخرین ویرایش:

s1m5j8

عضو جدید
کاربر ممتاز
صفحه 58 -آیات 62 تا 70 -سوره آل عمران
صفحه 59 -آیات 71 تا 77 -سوره آل عمران
عشق رسوایی محض است که حاشانشود
عاشقی با اگرو شایدو اما نشود

من فقط روبروی گنبد تو خم شده ام
کمرم غیر در خانه ی تو تا نشود

هر قدر باشد اگردور ضریح تو شلوغ
من ندیدم که بیاید کسی وجا نشود

بین زوار که باشم کرمت بیشتر است
قطره هیچ است اگروصل به دریا نشود

امن تر از حرمت نیست همان بهتر که
کودک گمشده در صحن تو پیدا نشود

بهتر از این که کسی لحظه پابوسی تو
نفس آخر خود را بکشد ، پا نشود

امتحان کرده ام این را حرمت ، دیدم که
هیچ چیزی قسم حضرت زهرا نشود

آخرش بی برو برگرد مرا خواهی کشت
عاشقی با اگرو شایدو اما نشود
 
آخرین ویرایش:

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
بسم الله الرحمن الرحیم

سلام دوستان عزیزم

نیت :
این جزء رو با احترام تقدیم میکنیم به امام زمان (عج) و تعجیل در فرج ایشان رو از خداوند منان خواستاریم.


آنچه كه خود دوست مي داري انفاق كن ، نه آنچه كه بينوايان دوست دارند . زيرا ممكن است فقرا به جهت شدت فقر به اشياي ناچيز نيز راضي باشند .

« سوره مباركه آل عمران صفحه : 62 آيه 92»

جزء چهارم

صفحه 62 – آیات 92 تا 100 – سوره آل عمران.........................sara.hoseini90

صفحه 63 – آیات 101 تا 108 – سوره آل عمران
.............................fereshte.m
صفحه 64 – آیات 109 تا 115 - سوره آل عمران
صفحه 65 – آیات 116 تا 121 - سوره آل عمران

صفحه 66 – آیات 122 تا 132 - سوره آل عمران
صفحه 67 – آیات 133 تا 140 - سوره آل عمران
صفحه 68 – آیات 141 تا 148 - سوره آل عمران
صفحه 69 – آیات 149 تا 153 - سوره آل عمران

صفحه 70 – آیات 154 تا 157 - سوره آل عمران
صفحه 71 – آیات 158 تا 165 – سوره آل عمران
صفحه 72 – آیات 166 تا 173 - سوره آل عمران
صفحه 73 – آیات 174 تا 180 - سوره آل عمران

صفحه 74 – آیات 181 تا 186 - سوره آل عمران
صفحه 75 – آیات 187 تا 194 - سوره آل عمران
صفحه 76 – آیات 195 تا 200 - سوره آل عمران
صفحه 77 – آیات 1 تا 6 – سوره نساء

صفحه 78 – آیات 7 تا 11 - سوره نساء
صفحه 79 – آیات 12 تا14 - سوره نساء

صفحه 80 – آیات 15تا 19 - سوره نساء
صفحه 81 – آیات20 تا 23 - سوره نساءدوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
ممنون:gol:
 
بالا