به نظر شما در زندگی زناشویی یا دوستی دختر و پسر زن بیشتر خیانت میکند یا مرد؟ چرا؟

shayan133

عضو جدید
کاربر ممتاز
به نظر شما در زندگی زناشویی یا دوستی دختر و پسر زن بیشتر خیانت میکند یا مرد؟ چرا؟
 
بالا