برنده مسابقه طراحی مسکونی پایدار"مسکنی برای انسان

arch.mi

عضو جدید
کاربر ممتاز


برنده امسال خانه پایدار: مسابقه طراحی دانشجویی مسکونی برای انسان اعلام شد.انجمن دانشگاه معماری پنج طرح،یکی از هر منطقه را به عنوان برنده انتخاب کرد و جایزه ویژه ای برای بهترین استفاده از متریال ساختمانی در نظر گرفت.مسابقه از معماران تازه کار خواسته بود تا استراتژی های ساختمانی رابه کار ببرند تا با برطرف کردن کاستی های یک خانه،خانه ای ساده،مقرون به صرفه،آراسته و سلامت بسازند.

برنده منطقه جنوبی عنوان پروژه: ناتبلاکس،پروژه خانه مقرون بصرفه: نصب اتصالت پایدار با فرو های ایزوله بتنی طراح: نیک برت Nick Barrett و سامویل پرویت Samuel Pruitt از دانشگاه کلمسون هیئت داوران این پروژه را زیبا و در سطح بالا توصیف و آن را بخاطر سهولت استفاده از سازه تحسین کرد.پروژه موارد زیادی از محاسن سازه ای را ارائه کرده بود.

برنده منطقه غربی عنوان پروژه: خانه ای مجهول برای کلگری طراح: ییمینگ سو از کلگری این طرح به خاطر فرم زیبا و تأثیر گذار و در عین حال ساده چشم داورن را گرفت.فرم،ساختارو بخش های مکانیکی ساختمان به شکل یک پوسته واح ظاهر شده اند.به عنوان مثال هواکش ها به شکل اجزا نما درآمده اند.

برنده ناحیه مرکزی عنوان پروژه : خانه پایدار طراح : Agnieszka Wir-Konas این پروژه نشان داده که چگونه یک پلان ساده می تواند پتانسیل تغییر در طول زمان را داشته باشد.این خانه به شکلی تنظیم شده که می توان در آینده با پیروی از مدول سازه آن را بست داد.طراح در نظر داشته که خانه را با استفاده از سازه های صنعتی مقرون به صرفه نسبت به خورشید و نورگیری بهتر جهت یابی کند.بام سبز این خانه باعث می شود برای خنک کردن خانه درتابستان،در مصرف انرژی صرفه جویی شود.این کار فضای سبز بیرون خانه را هم افزایش می دهد.داوران این خانه را تحسین کرده و آن را زیبا،چضم نواز و تمتم آنچه یک خانه می تواند باشد،خواندند.

برنده منطقه شمال شرقی عنوان پروژه: ساختاری ساده،سبک،ایمنی بالا و پایدار طراح: جاش رابینسون از دانشگاه ایالت پنسیلوانیا این طرح بواسطه دوام،استحکام و وزن کم و همچنین صراحت در ارائه و بیان چگونگی کارکرد ساختار مورد تحسین داوران قرار گرفت.در طرح به بست و گسترش طرح در آینده توجه شده است.در این طرح از سازه به عنوان ساختمان و نه اجزای آن استفاده شده و با بنا یکی شده است.

برنده بهترین استفاده از سازه عنوان پروژه: خانه گالری طراح: اشلی کلارک،پیتر مکاینیش و آنی وید مکارتی این طرح از ماده وینیل بسیار خلاقانه استفاده کرده و بجای استفاده در ساختار داخلی،آن را د ر پوسته خارجی بکار گرفته است.در این کار از وینیل به عنوان عنصری متفاوت در ساخت بازشوها استفاده شده است.بهترین کاربرد این ماده این است که نشان داده یک خانه می تواند هم ساده و هم مقرون به صرفه باشد.

برنده منطقه جنوبی

برنده منطقه جنوبی

برنده منطقه جنوبی

: خانه گالری

: خانه گالری

برنده منطقه جنوبی

خانه پایدار

خانه پایدار

خانه پایدار
 
آخرین ویرایش:
بالا