بام تندیش گون بر ساختمان لگیسی ای آر

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
این بنا توسط استودیو فایوجی " لگسی ای آر" در آلن تگزاس یک اورژانس و یک مرکز مراقبت های فوری را در زیر یک بام زاویه دار در کنار هم قرار داده است. کیفیت های پویای بصری از ساختاری با فرم تاشو به تولید یک هویت برای ساختمان که دو عنصرجدا شده ی زنده و معمولی را ادغام می کند، ارائه می دهد.این پروژه یک محدوده ی 7632 متری در یک حجم مستطیل شکل منفرد و محصور شده توسط دیوارهای بتنی و شیشه ای را اشغال کرده است. سقفی تندیس گون بر فراز ساختمان نشسته؛ و ترکیبی از پنل های فلزی مجوف پدید آوره است. ذات گویای بدنه ی خارجی ساختمان توسط محیط آرام داخلی که توسط بیمارهایی که غالباً در وضعیت های مضطرب می باشند، تکمیل شده اند. نورگیرها در بالای کریدور و ایستگاه پرستار نور کافی روز را فراهم می آورد. در حالی که مصالح دقیق با دیوارها و سقف سفید با تأکید بر چوب و پارتیشن های شیشه ای مات بکار گرفته شده اند.

...

...

...

...

...

...

...

...


منبع:اتوود 
بالا