اگه نفر قبلی بیفته تو بغلت چکار می کنی؟

mahdi 2

عضو جدید
خوب چی کار میشه کرد وقتی کسی دستی دراز میکنه بید دستشو بگیری دیگه............
نکته////////البتهکیمیا خانوم دخمر خیلی خوبیه.!!!!!!!!!
 

بی ازار

عضو جدید
کاربر ممتاز
اگه چهرشم مثل اواتارش باشه بیفته تو بغلم می بوسمش و کمکش می کنم
 

مرجان رضایی

عضو جدید
منم ولش میکنم بیفته زمین تا ازاین به بعد حواسشو بیشتر جمع کنهروکدوم قله نشستی توکه دنیا زیرپاته
 

Similar threads

بالا