اخبار آزمون های نظام مهندسی

Nasim_Feiz_A

عضو جدید
سلام
خوبه یک قسمت اینجا برای باخبر کردن هم از جدیدترین خبرهای پیرامون آزمون نظام مهندسی ــ تاریخ ثبت نام ، اعلام نتایج و ... ــ داشته باشیم....
لطفا هر خبری شد ، همین جا بذارید....
با تشکر
:smile:
 

Nasim_Feiz_A

عضو جدید
قابل توجه متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری آزمونهای آتی..تاريخ: شنبه 13 اسفند 1390

قابل توجه متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری آزمونهای آتی..تاريخ: شنبه 13 اسفند 1390


عنوان: قابل توجه متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری آزمونهای آتی تاريخ: شنبه 13 اسفند 1390


بمنظور اصلاح و ارتقاء کیفیت آزمونهای ورود به حرفه رشته معماری و با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام شده و اخذ نظرات ادارات کل مسکن و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان و اساتید دانشگاهها و صاحبنظران رشته معماری مقرر گردید آزمون معماری در دو بخش نظارت و طراحی برگزار گردد.
بدین ترتیب داوطلبان می‌بایست برای اخذ صلاحیت نظارت صرفاً در یک آزمون تستی تلفیق شده از بخش‌های عمومی و تخصصی و برای اخذ صلاحیت طراحی صرفاً در یک آزمون تستی تلفیق شده از بخش‌های طراحی و جزئیات اجرائی ساختمان شرکت نمایند.
لازم بذکر است منابع آزمونهای یاد شده چگونگی تطبیق شرایط شرکت‌کنندگان آزمون‌های سنوات گذشته که در بخش‌هایی از آزمون مذکور قبول شده‌اند، متعاقباً اعلام خواهد گردید.

"دفتر مقررات ملّی ساختمان
 

raha**

عضو جدید
این سایت دفتر امور مقررات ملي ساختمان

اینم چند یادداشت از همون جا
یادتون باشه به سایتش سر بزنید ممکنه مطالبی که الان گذاشتن بعدن تغییر کنه
عنوان: قابل توجه متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری آزمونهای آتی تاريخ: شنبه 13 اسفند 1390

بسمه تعالي

قابل توجه متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری آزمونهای آتی


بمنظور اصلاح و ارتقاء کیفیت آزمونهای ورود به حرفه رشته معماری و با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام شده و اخذ نظرات ادارات کل مسکن و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان و اساتید دانشگاهها و صاحبنظران رشته معماری مقرر گردید آزمون معماری در دو بخش نظارت و طراحی برگزار گردد.
بدین ترتیب داوطلبان می‌بایست برای اخذ صلاحیت نظارت صرفاً در یک آزمون تستی تلفیق شده از بخش‌های عمومی و تخصصی و برای اخذ صلاحیت طراحی صرفاً در یک آزمون تستی تلفیق شده از بخش‌های طراحی و جزئیات اجرائی ساختمان شرکت نمایند.
لازم بذکر است منابع آزمونهای یاد شده چگونگی تطبیق شرایط شرکت‌کنندگان آزمون‌های سنوات گذشته که در بخش‌هایی از آزمون مذکور قبول شده‌اند، متعاقباً اعلام خواهد گردید.

"دفتر مقررات ملّی ساختمان"
منبع سایت دفتر امور مقررات ملي ساختمان
 

raha**

عضو جدید
دوشنبه 8 اسفند 1390

بسمه تعالي

اطلاعیه

به آگاهی می رساند آخرین ویرایش(چاپ 1390) از کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرائی آن چاپ و منتشر شده است. بدیهی است مبنای آزمونها و استنادات بعدی چاپ 1390 خواهد بود.

"دفتر مقررات ملّی ساختمان"
منبع سایت دفتر امور مقررات ملي ساختمان
 

raha**

عضو جدید
مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) شهریور 1390
رشته عمران (محاسبات)


• اصول و مباني بارگذاري و مبحث ششم( 1385)
• اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي فولادي و مبحث دهم(1387)
• اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي بتني، تكنولوژي بتن و مبحث نهم (1388)
• اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي و مبحث هشتم(1384)
• اصول و مباني مكانيك خاك و مهندسي پي و مبحث هفتم (1388)
• * اصول و مباني تحليل سازه‌ها (در حد سرفصل‌هاي رسمي دانشگاهي


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته عمران (نظارت)


• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (1374)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1382)
• مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)( 1385)
• مبحث هفتم (پي و پي‌سازي) (1388)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1384)
• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه) مصوب 1388 و تكنولوژي بتن (مطابق سرفصلهاي رسمي دانشگاهي)
• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي) (1387)
• مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها) ( 1383)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) (1386)
• راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (1382)
• * تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)*
• * روشها و جزئيات اجرايي ساختمان


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات برقي


• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1375 و 1374)
• مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) (1380)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (1382)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي(1387)
• راهنماي مبحث سيزدهم( طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (1382)
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1381)
• * طرح و اجراي تأسيسات برقي


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات مكانيكي


• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1374 و1374)
• مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• مبحث چهاردهم (تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع) (1380)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي) (1387)
• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي)
• مبحث هفدهم (تأسيسات لوله‌كشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمانها)(1387)
• مبحث نوزدهم ( صرفه جويي در مصرف انرژي)
• * طرح وا جراي تأسيسات مكانيكي


* براي موارد ذكر شده از مراجع معتبر فني و مهندسي تأسيسات مكانيكي استفاده گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته شهرسازي
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1374و1375)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1387)
• مبحث بيستم( علائم و تابلوها)(1384)
• حقوق، قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)
• مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران
• * اصول و مباني برنامه ريزي و طراحي شهري
• * روش‌ها و شيوه‌هاي برنامه ريزي و طراحي شهري
• * مسائل شهرسازي ايران اعم از برنامه ريزي شهري و طراحي شهري
• * اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي: هادي، جامع، ساختاري – تفصيلي، آماده سازي، شهرك سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظايرآن


* براي مورد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته نقشه برداري
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1375 و 1374)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• دستورالعمل‌هاي تيپ نقشه‌برداري (نشريه شماره 119 و 95 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)
• * متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري
• نقشه‌برداري عمومي (در حد اطلاعات دانشگاهي)
• * كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي
• * كاربرد عكس‌هاي هوايي و اطلاعات ماهواره‌اي در صنعت ساختمان سازي
• * تعيين موقعيت املاك
• * پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها، محل پي‌ها يا شالوده‌ها، ستون‌ها، قوس‌ها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر
• * گرايشهاي ميكروژئودزي( جهت رفتارسنجي و كنترل سازه‌هاي سنگين)، فتوگرامتري كاربردي، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS,LIS)( درحد كاربردي)


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.رشته ترافيك
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن(1374و1375)
• مبحث دوم ( نظامات اداري) (1384)
• طراحي راه‌هاي شهري
• مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك*
• مشخصات فني و اجرائي معابر *
• مهندسي ترافيك و ترابري *
• ايمني معابر *
• حمل و نقل همگاني *


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر3 :آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
رشته معماري


• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئيننامههاي اجرايي آن
• مبحث دوم ( آئيننامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوهنامه آن)(1384)
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1380)
• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1387)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآوردههاي ساختماني) (1382)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1384)
• مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتنآرمه)(1388)- فصول اول تا نهم
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلههاي برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1387)
• مبحث هجدهم ( عايقبندي و تنظيم صدا) (1380 )
• مبحث نوزدهم ( صرفهجويي در مصرف انرژي) (1381)
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)
• راهنماي صرفهجويي در مصرف انرژي
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)
• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري
• طرح معماري
• جزئيات اجرائي ساختمان *
• روشها و مسائل اجرايي*
• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملي ساختمان)* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نميگردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منبع سایت دفتر امور مقررات ملي ساختمان
 

raha**

عضو جدید
مواد آزمون حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان (كليه پايه‌ها) شهریور 1390
رشته شهرسازي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1374و1375)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1387)
• مبحث بيستم( علائم و تابلوها)(1384)
• حقوق، قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)
• مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران
• * اصول و مباني برنامه ريزي و طراحي شهري
• * روش‌ها و شيوه‌هاي برنامه ريزي و طراحي شهري
• * مسائل شهرسازي ايران اعم از برنامه ريزي شهري و طراحي شهري
• * اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي: هادي، جامع، ساختاري – تفصيلي، آماده سازي، شهرك سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظايرآن


* براي مورد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته عمران (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1374و1375)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1382)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1384)
• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه) (1388)
•مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي)(1387)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• راهنماي اتصالات در ساختمانهاي فولادي
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي
• راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن آرمه
• روشهاي اجرا*


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات برقي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن
• مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (1382)
• راهنماي مبحث سيزدهم( طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (1382)
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي)
• مسائل مربوط به اجرا و نظارت بر تأسيسات برقي*


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات مكانيكي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن
• مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• مبحث چهاردهم (تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع) (1380)
• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي) (1382)
• مبحث هفدهم (تأسيسات لوله‌كشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمانها)(1387)
• مباحث مربوط به اجرا و نظارت تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع*


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته نقشه برداري (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن
• مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• دستورالعمل‌هاي تيپ نقشه‌برداري (نشريه شماره 119 و 95 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)
• متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري
• نقشه‌برداري عمومي
• كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي
• تعيين موقعيت املاك و پياده كردن آنها *
• فتوگرامتري مقدماتي( در حد شناخت و خواندن عكس‌هاي هوائي)*
• پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها*


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر3 :آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
محل فروش كتب و نشريات: كتابفروشي‌هاي روبروي دانشگاه تهران و انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (پايين‌تر از ميدان وليعصر، روبروي خيابان دمشق، نبش كوچه فيروزه).
رشته معماري (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن
• مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمانها)
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1382)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1384)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• راهنماي مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (با تأكيد بر بخش‌هاي نظارت و اجرا)
• جزئيات اجرايي ساختمان*


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


o تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
o تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
o تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منبع سایت دفتر امور مقررات ملي ساختمان
 

Nasim_Feiz_A

عضو جدید
نامه استان قزوین در خصوص جبران کسری نمره آزمون ورود به حرفه آذر ماه

نامه استان قزوین در خصوص جبران کسری نمره آزمون ورود به حرفه آذر ماه

نامه استان قزوین در خصوص جبران کسری نمره آزمون ورود به حرفه آذر ماه
جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را دانلود نمایید
دریافت فایل پیوست
 

MARY TANHA

عضو جدید
24 تير 1391
بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان ورود به حرفه مهندسي -حرفه اي كاردان هاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت معماران تجربي مي رساند : اولين نوبت آزمون سال 1391 در تاريخ هاي 30 و 31 شهريور ماه سال جاري در سراسر كشور بر گزار ميشود.تاريخ شروع ثبت نام و ساير آگهي هاي لازم متعاقا اعلام خواهد شد.
 

Aihab

عضو جدید
تاریخ برگزاری آزمون 1391

تاریخ برگزاری آزمون 1391

به اطلاع کلیه دوستان می رساند که امتحان ورود به حرفه مهندسی امسال ( 1391 ) در تاریخ 30 و 31 شهریور برگزار می گردد.

http://www.inbr.ir/News/uNew.aspx?ID=137
 

saghi23

عضو جدید

عنوان: اطلاعیه ثبت نام آزمون شهریور 1391 تاريخ: دوشنبه 26 تیر 1391
بسمه تعالی
در اجراي مواد 26،21،11و28 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، در رشته‌هاي معماري(نظارت و طراحي)، شهرسازي، عمران(نظارت و محاسبات)، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، نقشه برداري و ترافيك براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي (پايه3) و همچنين آزمونهاي حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان در رشته‌هاي معماري، عمران، مكانيك، برق، نقشه‌برداري و شهرسازي براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار كارداني (پايه‌3) و آزمونهاي تعيين صلاحيت معماران تجربي براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار تجربي مي‌رساند آزمونهاي ياد شده در تاريخهاي 30و31 شهريورماه‌سال1391برگزار مي‌گردد. ثبت‌نام اين آزمونها از تاريخ 26/4/1391 آغاز و تا تاريخ 31/5/1391 ادامه خواهد داشت لازم بذكر است ثبت‌نام كليه آزمونهاي ياد‌شده ‌به ‌صورت الكترونيكي ‌و از طريق همين وب سايت انجام خواهد شد. كليه داوطلبان عزيز مي‌توانند جهت ثبت‌نام به آدرس‌هاي الكترونيكي WWW.inbr.ir (وب سايت دفترامورمقررات‌ملّي‌ساختمان)مراجعه‌نمايند. ضروري است كليه متقاضيان قبل از انجام ثبت‌نام، راهنما و دستورالعمل ثبت‌نام را به دقت مطالعه فرمايند. ضمناً خاطر نشان مي‌سازد تاريخ ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.
"دفتر مقررات ملّی ساختمان"
 

saghi23

عضو جدید
رشته معماری(طراحی)
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )-ويرايش 1380
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-ويرايش 1387
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي )-ويرايش 1387
• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا )-ويرايش 1390
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-ويرايش 1389
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-ويرايش 1384
• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري
• *طرح معماري
• *جزئيات اجرائي ساختمان
• *ضوابط آتش نشاني
• *ضوابط بلند مرتبه سازي
• *ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
رشته معماری(نظارت)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 74 و آئين‌نامه اجرائي آن -ويرايش 1390
• مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش 1384
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )-ويرايش 1380
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-ويرايش 1387
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني )-ويرايش 1389
• مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي )-ويرايش 1384
• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه )-ويرايش 1388
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-ويرايش 1385
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي )-ويرايش 1387
• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا )-ويرايش 1390
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-ويرايش 1389
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-ويرايش 1384
• راهنماي مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-ويرايش 1388
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)-ويرايش 1390
• *گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
• *روشها و جزئيات اجرائي ساختمان
• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان)
* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
 

ندایی

عضو جدید
تنظیم

تنظیم

عنوان: ارتباط مستقیم با مدیر کل مقررات ملّی ساختمان تاريخ: یک شنبه 20 فروردین 1391

بسمه تعالی
ارتباط مستقیم با مدیر کل مقررات ملّی ساختمان
ضمن تبریک سال نو، بدینویسله به آگاهی میرساند در سالجاری از ساعت 9 الی 11 روز دوشنبه هر هفته، مهندسان، فعالان حوزه مهندسی ساختمان و اعضای محترم سازمانهای نظام مهندسی کشور میتوانند نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات خود را در زمینه‌های مرتبط با وظایف این حوزه با شماره تلفن 88646368 بطور مستقیم با آقای دکتر هوائی مدیر کل محترم مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در میان بگذارند.ضمناً علاوه بر آن میتوانند مطالب خود را بوسیله نامه الکترونیکی به آدرس havaei@mrud.gov.ir ارسال نمایند.

سلام - به نظرم همه دوستان این ابهام در امتحان طراحی رو مخصوصا برای کسانی که یکی از آیتمهای طراحی یا جزئیات رو در دوره های قبل قبول شدند از طریق ایمیل یا تلفن ذکر شده در اطلاعیه بالا اعلام کنیم ، من خودم یکبار ایمیل دادم جواب منم دادند.
 

mehras khanum

عضو جدید
مدیرکل مقررات ملی ساختمان:
ضمن عرض سلام ، احتراماً بهعرض می رسا نم که در راهنمای آزمون نظام مهندسی 91، برای داوطلبان معمار ، ابهاماتیوجود دارد که ضمن عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف آن مدیرمحترم ، آن ابهامات را بهعرض می رسانم :1. در آزمون طراحی ، تکلیف کسانی که دردوره های قبل یکی ازدوبخش آزمونطراحی (جزئیات یاطراحی) را قبول شده اند ، چیست؟آیا تکلیف کسانی که دردوره های قبلیکی ازدو بخش آزمون مذکور را قبول شده اند ، باکسانی که هیچکدام راقبول نشده اند ،یکی است؟! درمورد آزمون نظارت ،درراهنما توضیح داده شده ، اما درمورد آزمونطراحی برای همه، حدنصاب قبولی 50درصدذکرشده است! که منطقی نمی باشد.2.آیا منظور از آزمون تشریحیطراحی ، همان ترسیمی است؟رسیدگی به موارد مذکور از آنمدیر محترم ، مورد استدعا و امتنان است.
باسپاس
 

mehras khanum

عضو جدید
ارتباط مستقیم با مدیر کل مقررات ملّی ساختمان
ضمن تبریک سال نو، بدینویسله به آگاهی میرساند در سالجاری از ساعت 9 الی 11 روز دوشنبه هر هفته، مهندسان، فعالان حوزه مهندسی ساختمان و اعضای محترم سازمانهای نظام مهندسی کشور میتوانند نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات خود را در زمینه‌های مرتبط با وظایف این حوزه با شماره تلفن 88646368 بطور مستقیم با آقای دکتر هوائی مدیر کل محترم مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در میان بگذارند.ضمناً علاوه بر آن میتوانند مطالب خود را بوسیله نامه الکترونیکی به آدرس havaei@mrud.gov.irارسال نمایند. اینوجواب میدن

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Nasim_Feiz_A

عضو جدید
: قابل توجه داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه مهندسان رشته معماری تاريخ: دوشنبه 2 مرداد 1391

: قابل توجه داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه مهندسان رشته معماری تاريخ: دوشنبه 2 مرداد 1391

با توجه به ابهامات و پرسش‌هاي برخي از داوطلبان شركت در آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان در رشته معماري، موارد زير جهت اطلاع اعلام مي‌گردد:

1. در خصوص داوطلبان صلاحيت نظارت در رشته معماري توضيحات كافي در راهنما و دستورالعمل ثبت نام داده شده است و از اين نظر ابهامي وجود ندارد.

2. در خصوص داوطلبان صلاحيت طراحي در رشته معماري نيز چنانچه در راهنما و دستورالعمل ثبت نام آمده است از اين تاريخ از داوطلبان، صرفاً يك آزمون طراحي (بصورت ترسيمي) گرفته خواهد شد و تمامي كساني كه تا اين تاريخ فاقد قبولي داراي اعتبار، در آزمون طراحي باشند بايستي در اين آزمون شركت نموده و نمره قبولي كسب كنند. با دريافت نمره قبولي در اين آزمون نياز به هيچ نمره قبولي ديگري در هيچيك از آزمون‌هاي قبل نمي‌باشد.

3. بدين ترتيب كليه داوطلباني كه در آزمون‌هاي قبلي شركت نموده و در آزمون طراحي قبول شده باشند و داراي نمره قبولي (داراي اعتبار) در طراحي باشند، با شرايط موجود امكان اخذ صلاحيت طراحي را خواهند داشت و نيازي به شركت مجدد در آزمون ندارند.


"دفتر مقررات ملّی ساختمان


.................................................................................................
چقدر الان واضح توضیح داده شد!!!!
از یکی شنیدم اون دفتزچه سوالات نظارت دیگه دیتیل نداره و فقط شامل همون سوالات تستی و تخصصی میشه!
دیتیل با آزمون طراحیه!!!
من رفتم پرسیدم همچین چیزی نگفته بودن، خبر جدیدی نشندید؟!
 

Nasim_Feiz_A

عضو جدید
مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) شهریور 1391

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) شهریور 1391

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) شهریور 1391

رشته معماری(طراحی)
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )-ويرايش 1380
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-ويرايش 1387
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي )-ويرايش 1387
• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا )-ويرايش 1390
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-ويرايش 1389
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-ويرايش 1384
• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري
• *طرح معماري
• *جزئيات اجرائي ساختمان
• *ضوابط آتش نشاني
• *ضوابط بلند مرتبه سازي

• *ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.


رشته معماری(نظارت)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 74 و آئين‌نامه اجرائي آن -ويرايش 1390
• مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش 1384
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )-ويرايش 1380
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-ويرايش 1387
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني )-ويرايش 1389
• مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي )-ويرايش 1384
• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه )-ويرايش 1388
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-ويرايش 1385
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي )-ويرايش 1387
• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا )-ويرايش 1390
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-ويرايش 1389
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-ويرايش 1384
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)-ويرايش 1390
• *گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
• *روشها و جزئيات اجرائي ساختمان
• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان)
* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.**********************************************************************************
دقت کردید کتاب
مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري فقط برای قسمت طراحی گفته شده ، یعنی چطوری؟! این کتاب که در مجموع نهایتا 3تا ضابطه داره که به درد طراحی بخوره ، هیچ عددی نداره!!! همش نوشته چی کی تصویب شد! چاپ جدیدشو کسی دیده ؟ یعنی تغییر کرده؟! شاید متن کامل تری از مصوبات گذاشتن که به درد آزمون طراحی میخوره!!!!!

*ضوابط بلند مرتبه سازي قبلا نبود ، بود؟ آخه چطوری میخوان از بلند مرتبه سازی بدن، مگه اصلا پایه 3 میتونه بلند مرتیه طراحی کنه که برای آزمون طراحی از این ضوابط لازم باشه؟!

• *ضوابط آتش نشاني
کسی این ضوابط داره اینجا بذاره؟ کتابی داره؟ از آتش نشانی باید بگیریم؟!!!!
 

MARY TANHA

عضو جدید
آزمون ورود به حرفه مهندسان اسفند 1391

آزمون ورود به حرفه مهندسان اسفند 1391

عنوان: قابل توجه داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه مهندسان.. تاريخ: چهار شنبه 6 دی 1391
در اجراي مواد 26،21،11و28 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، در رشته‌هاي معماري(نظارت و طراحي)، عمران(نظارت و محاسبات)، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي پایه 3 و كاردانهاي فني ساختمان در رشته‌هاي معماري، عمران، مكانيك، برق، نقشه‌برداري و شهرسازي براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار كارداني پايه ‌3 و آزمونهاي تعيين صلاحيت معماران تجربي براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار تجربي مي‌رساند آزمونهاي ياد شده در اسفند ماه سال جاری مي‌گردد.
ثبت‌نام اين آزمونها از تاريخ شنبه 16/10/91 آغاز و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. ثبت‌نام كليه آزمونهاي ياد‌شده ‌به ‌صورت الكترونيكي ‌و از طريق همين وب سايت انجام خواهد شد. كليه داوطلبان عزيز مي‌توانند جهت ثبت‌نام به سامانه ثبت نام آزمونها به آدرس الكترونيكي www.inbr.ir مراجعه ‌نمايند.
ضروري است كليه متقاضيان قبل از انجام ثبت‌نام، راهنما و دستورالعمل ثبت‌نام را به دقت مطالعه فرمايند
 

mahshid shz

عضو جدید
آزمون نظام مهندسی معماری بهمن 91

آزمون نظام مهندسی معماری بهمن 91


1- مهلت ثبت نام :
مهلت ثبت نام تا پایان روز چهار شنبه مورخ 4 بهمن ماه 1391می باشد
2- داوطلب گرامی خواهشمند است قبل از انجام ثبت نام راهنمای آزمون را با دقت مطالعه فرمایید.
3- هزینه آزمون : هزینه آزمون به صورت پرداخت اینترنتی خواهد بود. هزینه مربوطه به شرح ذیل می باشد.

رشتهمبلغ (ریال)
معماری نظارت500/000
معماری طراحی500/000
سایر مهندسان390/000

 

kazem791

عضو جدید
سلام
ثبت نام براي آزمون اسفند 91 از روز شنبه شانزدهم ديماه آغاز شده و تا روز چهارم بهمن ماه ادامه داره .
آزمون در روزهاي 24 و 25 اسفند 91 برگزار ميشه .
ثبت نام آزمون را در سايت سازمان مقررات ملي مي تونيد انجام بديد .هزينه آزمون نظام مهندسي اسفند براي رشته معماري 50 هزار تومانه و براي ساير رشته هاي مهندسي 39 هزار تومان
سايت www.azmoonline.com برگزار كننده آزمون هاي آزمايشي بصورت آنلاين همچنين ارائه مشاوره و راهنمايي براي داوطلبان نظام مهندسي است . موفق باشيد
 

mahdi300

اخراجی موقت
اطلاع از تاریخ و دریافت کارت ورود به آزمون نظام مهندسی در تمامی گرایش ها

اطلاع از تاریخ و دریافت کارت ورود به آزمون نظام مهندسی در تمامی گرایش ها

اطلاع از تاریخ و دریافت کارت ورود به آزمون نظام مهندسی در تمامی گرایش ها

منبع

 

puma_memar

عضو جدید
برگزاری بخش اول آزمونهای ورود به حرفه در مورخ 24 اسفندماه سال91 تاريخ: پنج شنبه 24 اسفند 1391

برگزاری بخش اول آزمونهای ورود به حرفه در مورخ 24 اسفندماه سال91 تاريخ: پنج شنبه 24 اسفند 1391

برگزاری بخش اول آزمونهای ورود به حرفه در مورخ 24 اسفندماه سال91 تاريخ: پنج شنبه 24 اسفند 1391
بسمه تعالی
گزارش اولین روز برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت معماران تجربي در تاریخ 24 اسفندماه سال 91
در اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال بكار مهندسي در رشته‌هاي معماري (نظارت)، شهرسازي، عمران(نظارت)، نقشه‌برداري، ترافيك و آزمون حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال بكار كارداني در رشته‌هاي معماري، شهرسازي، عمران، مكانيك، برق و نقشه‌برداري، امروز پنجشنبه 24 اسفندماه رأس ساعت 9 صبح به طور همزمان در سراسر كشور برگزار گرديد.
همزمان با برگزاري آزمونهاي ياد شده آقاي مهندس صومعلو معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و آقاي دكتر هوائي مديركل مقررات ملّي ساختمان از حوزه‌هاي آزمون استان تهران بازديد بعمل آورند.
در اين آزمونها‌ در سطح كشور حدود 90000 نفر داوطلب ظرف امروز و فردا شركت می نمایند، كه در اين رابطه استان تهران بيشترين تعداد داوطلب را دارد.
آقای دکتر هوائی اعلام کردند نتایج آزمونهای تستی حدود 2 ماه دیگر اعلام خواهد شد.
گفتني است ادامه اين آزمونها براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال بكار مهندسي در رشته‌هاي معماري (طراحي)، عمران (محاسبات)، مكانيك، برق و آزمون تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي، روز جمعه مورخ 25 اسفندماه سال جاري به طور هماهنگ و هم زمان در سراسر كشور برگزار خواهد شد.
"دفتر مقررات ملّی ساختمان"
 

*sahar*

عضو جدید
اعلام نتایج آزمون اسفند ماه

اعلام نتایج آزمون اسفند ماه


عنوان: اعلام نتایج آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانها و معماران تجربی تاريخ: چهار شنبه 8 خرداد 1392
بسمه تعالی
اطلاعیه
اعلام نتایج آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانها و معماران تجربی
باتوجه به برگزاری آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی، بدینوسیله نتایج پذیرفته شدگان آزمونهای مزبور منتشر می شود. ضمن عرض تبریک به قبول شدگان آزمونهای مزبور، به آگاهی می رساند متأسفانه به دلیل کثرت تعداد شرکت کنندگان و لزوم صرف زمان بیشتر برای تصحیح اوراق داوطلبان رشته معماری در گرایش طراحی، نتایج آزمون این عزیزان متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
"دفتر مقررات ملّی ساختمان"
 

jafarsydi

عضو جدید
اعلام نتایج آزمون طراحی نظام مهندسی اسفند 91

اعلام نتایج آزمون طراحی نظام مهندسی اسفند 91

آقایان مهندسی که برای طراحی اسفند91 شرکت کردید. یقین داشته باشید که دوباره 95 درصد بچها رد شده اند.
نتایج آزمون رو هم تا 24 مرداد نمی کنند تا نزدیک باشه به اعلام ثبت نام آزمون بعدی که دیگه فرصتی برای اعتراض نداشته باشیم.
یعنی به نظر شما اعلام نکردن نتایج طراحی بعد از 1.5 ماه از نتایج سایر رشته ها چه معنی ای داره؟ اون هم با سابقه ای که از آزمون قبلی داریم؟؟؟
بی تفاوتی و بی خیالی ما دلیل بر این است که ما قبول داریم لیاقت ما همین است که زندگی و عمر ما را به مسخره بگیرند.

(((
021-82244194-7 ))) به این 4 خط هم زنگ بزنید که هیچ وقت گوشی را جواب نمیدند!! مگه باید جواب بدند؟ مگه ما آدم ایم؟
آدرس: تهران- ميدان آرژانتين- ابتداي بلوار آفريقا- ساختمان شهيد دادمان- طبقه سوم جنوبي
daftar@Inbr.ir
 

amin576

عضو جدید
بسمه تعالی قابل توجه شرکت‌کنندگان آزمون رشته معماری طراحی اسفند 1391 ضمن پوزش از تأخیر به‌وجود آمده در اعلام نتایج آزمون رشته معماری طراحی اسفندماه 1391 که به دلیل جابجایی در ساختمان مرکز آزمون و به منظور حفاظت از برگه‌های آزمون به وجود آمده است، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که مراحل تصحیح برگه‌های آزمون مذکور دردست اقدام بوده و لذا نتایج آن حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد. " دفتر مقررات ملّی ساختمان"
 

respina

عضو جدید
عنوان: قابل توجه داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه تاريخ: دوشنبه 31 تیر 1392
بسمه تعالی
قابل توجه داوطلبان آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي 92 مي‌رساند:
همانگونه كه مطلعند براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مقرر بود آزمونهاي ورود به حرفه (مقررات ملّي ساختمان) در شهريورماه سالجاري برگزار گردد، ليكن با توجه به درخواست گسترده مديران استانها و مهندسان عزيز مبني بر گرمي هوا، تعطيلات تابستاني، نزديكي فصل شروع مدارس و دانشگاهها و عدم استقبال از برگزاري آزمونها در شهريورماه، لذا ضمن عرض پوزش از تاخير بوجود آمده بدينوسيله به آگاهي متقاضيان شركت در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و معماران تجربي در سال جاري مي‌رساند، با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در اين خصوص، زمان برگزاري آزمونهاي مذكور در اواسط آذرماه سالجاري خواهد بود. اطلاعات تكميلي در اين خصوص متعاقباً از طريق همين وب سايت به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.
"دفتر مقررات ملّی ساختمان"
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

avina333

عضو جدید
عنوان: قابل توجه داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه سال 92 تاريخ: دوشنبه 31 تیر 1392
بسمه تعالی
قابل توجه داوطلبان آزمونهای حرفه ای سال 92
همانگونه كه مطلعند براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مقرر بود آزمونهاي ورود به حرفه (مقررات ملّي ساختمان) در شهريورماه سالجاري برگزار گردد، ليكن علیرغم آمادگی و انجام مقدمات لازم، با توجه به درخواست گسترده مديران محترم استانها و مهندسان عزيز مبني بر گرمي هوا، تعطيلات تابستاني، نزديكي فصل شروع مدارس و دانشگاهها و عدم استقبال از برگزاري آزمونها در شهريورماه، لذا ضمن عرض پوزش از تاخير بوجود آمده بدينوسيله به آگاهي متقاضيان شركت در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، كاردانهاي فني ساختمان و معماران تجربي در سال جاري مي‌رساند، با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در اين خصوص، زمان برگزاري آزمونهاي مذكور در اواسط آذرماه سالجاري خواهد بود. اطلاعات تكميلي در اين خصوص متعاقباً از طريق همين وب سايت به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.
"دفتر مقررات ملّی ساختمان
 

amin576

عضو جدید
عنوان: قابل توجه داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه‌ تاريخ: یک شنبه 20 مرداد 1392

عنوان: قابل توجه داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه‌ تاريخ: یک شنبه 20 مرداد 1392

بسمه تعالی قابل توجه داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه‌ مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی در اجرای مواد 11، 21، 26 و 28 آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، در رشته‌های معماری (نظارت و طراحی)، عمران (نظارت و محاسبات)، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به‌کار مهندسی پایه 3 و کاردانهای فنی ساختمان در رشته‌های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، نقشه‌برداری و شهرسازی برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به‌کار کاردانی پایه 3 و آزمون تعیین صلاحیت حرفه ای برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به‌کار تجربی در پایه‌های 1، 2 و 3 می‌رساند، آزمونهای یادشده در آذرماه سال جاری به صورت هماهنگ و همزمان برگزار می‌گردد. ثبت‌نام این آزمونها از تاریخ شنبه 02/06/1392 آغاز و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. ثبت‌نام کلیه آزمونهای یادشده به صورت الکترونیکی و از طریق همین وب‌سایت انجام خواهد شد. کلیه داوطلبان عزیز می‌توانند جهت ثبت‌نام به سامانه ثبت‌نام آزمونها به آدرس الکترونیکی www.inbr.ir مراجعه نمایند. ضروری است کلیه متقاضیان قبل از انجام ثبت‌نام، راهنما و دستورالعمل ثبت‌نام را به دقت مطالعه فرمایند. "دفتر مقررات ملّی ساختمان
 

yalda65

عضو جدید
دفترچه دستورالعمل ثبت نام آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردان هاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت حرفه اي
1392/9/ معماران تجربي - مورخ 21 و 22
رو سایت http://inbr.ir قرار گرفت.
 
بالا