اثر پلی تیوفن روی کالای پنبه ای

aytak

عضو جدید
در مورد اثر پلی تیوفن روی هدایت الکتریکی ، رنگرزی ،جذب اشعه فرو سرخ و ..کالای پنبه ای اگه کسی مطلبی در اختیارو بگذاره ممنون میشم
 
بالا