آموزش خياطي دامن لنگي-ساده ، اسكاتلندي، حلزوني

pari32184

عضو جدید

مقدار پارچه: 2قد با عرض 150
از الگوي دامن راسته استفاده ميشود و پشت دامن ساده است
وسط پشت روي دولاي بسته پارچه قرار ميگيرد
به خط وسط جبلو به اندازه يك چهارم دوركمر و يا يك چهارم دور كمر منهاي 5 سانت اضافه ميكنيم
اگر بخواهيم لنگي كاملا در خط كمر نباشد ، 5سانت كم ميكنيم
براي مدل شماره 1 جلوي دامن در قسمت رو را هلال ميكنيم و از اين جلو 2عدد برش ميزنيم

به ادامه مطالب برويد
در الگوي جلوي دامن در قسمت زيرين سمت چپ يك ساسون 2سانتي روي خط باسن ميگيريم تا لبه ي زيرين كوتاه تر شود و خودش را نياندازدو يا اينكه از پاي دامن 2سانت را كوتاه ميكنيم
براي مدل شماره 2 ميتوان لبه ي رويي را 5سانت بلندتر گرفت و به خط پهلو صفر ميكنيم
براي مدل شماره 3 (دامن لنگي حلزوني) 2قد پارچه نياز داريم .ابتدا دامن لنگي ساده را كشيده و به قسمت رويي ،پس از يك چهارم دور كمر، 30-35 سانت اضافه كرده و آن را به پاي دامن هلال ميكنيم
براي اين دامن ميتوان از پارچه هاي : وير-ريون-ژرژت - كرپناز - و يا هر پارچه اي كه ريزش زيادي دارد استفاده كرد
 

Similar threads

بالا