آموزش خياطي دامن لنگي-ساده ، اسكاتلندي، حلزوني

kamanrangi94

عضو جدید
آموزش خياطي دامن لنگي-ساده ، اسكاتلندي، حلزوني

مقدار پارچه: 2قد با عرض 150
از الگوي دامن راسته استفاده ميشود و پشت دامن ساده است
وسط پشت روي دولاي بسته پارچه قرار ميگيرد
به خط وسط جبلو به اندازه يك چهارم دوركمر و يا يك چهارم دور كمر منهاي 5 سانت اضافه ميكنيم
اگر بخواهيم لنگي كاملا در خط كمر نباشد ، 5سانت كم ميكنيم
براي مدل شماره 1 جلوي دامن در قسمت رو را هلال ميكنيم و از اين جلو 2عدد برش ميزنيم

به ادامه مطالب برويد

از انتهاي ساسون خط صافي به طرف پايين الگو رسم كرده
خط باسن كوچك را روي الگو مشخص كرده و 2سانت از اين خط روي خط پهلو بالا ميرويم و از اين نقطه برش منحني را به خط صافي كه از پايين الگو كشيده ايم مي رسانيم (باسن كوچك=خط بين كمر و باسن بزرگ)
قد ساسون را بلند كرده و به برش منحني ميرسانيم .سپس ساسون را روي الگو ميبنديم
به ادامه مطالب برويد
برچسب‌ها: ، از خط پهلو در كمر 8سانت پايين آمده و از وسط جلو نيز 15 سانت از خط كمر پايين مي آييم
قد ساسون را تا برش بلند كرده و پس از جدا شدن تكه برش روي الگو بسته مي شود
از اين برش ،خط وسط جلو روي دولاي بسته پارچه قرار ميگيرد و 2عدد برش زده ميشود
در قسمت پايين الگو ابتدا در وسط جلو يك پيلي دوقلو(معكوس) قرار داده ميشود
با فاصله 8سانت از پيلي دوقلو ميتوان 2-3 عدد پيلي يك طرفه قرار داده. ( براي هر پيلي گرد يا يك طرفه 16 سانت و براي فاصله پيلي ها 6-8 سانت انتخاب ميكنيم
به ادامه مطالب برويد
برچسب‌ها: ،

مقدار پارچه : 3برابر دور باسن + جاي درز براي دوخت زيپ
اين دامن را مستقيم روي پارچه كار ميكنيم
در ابتدا به اندازه يك نيم پيلي جدا كرده و سپس مقدار پيلي را مشخص ميكنيم
بعد از انتخاب هر پيلي، يك نيم پيلي در نظر ميگيريم كه در رو قرار ميگيرد
در انتها نيز يك نيم پيلي در نظر ميگيريم
مقدار ساسونها را داخل پيلي ها تقسيم ميكنيم (اختلاف يك چهارم دور باسن با يك چهارم دور كمر =مقدار ساسونها)
پيلي ها را اتو كرده و با كوك ميخوابانيم و پس از دوخت كمر دامن كوك ها را باز ميكنيم
ميتوان پيلي ها را تا حدي به صورت رو كار بدوزيم (10 تا 15 سانت)
 

Similar threads

بالا