[آثار نقاشی] - نقاشی با نوک انگشت بدون استفاده از قلمو

serenti-_-piti

عضو جدید
آیریس اسکات با استفاده از توک انگشتان خود و بدوم استفاده از قلمو و وسایل دیگر آثاری هنری خلق میکند 

Similar threads

بالا