negin:-

تازه فهمیدم :

عاشقی از آن کارهایی ست که به من نمیاد

از آن نقش هایی است که نمی توانم برم در قالبش

نمی توانم خوب درش بیاورم

نمی توانم تحملش کنم

تازه فهمیدم

برای زنده ماندن لازم نیست

نگاهت ، نفست ، دلت

به کسی بند باشد

تازه فهمیدم

تقدیر بازی دست ها خالیست

تقدیر بازی اسم ها تنهاییست

تازه فهمیدم به این زندگی عادت کردم

به اینکه بهانه نباشم برای کسی

اینکه بهانه نباشد برایم کسی

اینکه می شود

تنهایی قدم زد

تنهایی آواز خواند

تنهایی رقصید

اینکه "من" هم برای خودش کسی ست

حالا بدون "تو" تازه فهمیدم...

و حالا ...

یاد گرفتم که از هیچ لبخندی

خیال دوس داشتن به سرم نــــزنـــد....

راننـــــــدگی....
تاریخ تولد
May 11
محل سکونت
مشهــــــد
رشته
مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا

اگر انسانها قادر بودند روزی فقط 5 دقیقه عاشق باشند
حسرت بهشت جوک می شد و کرکره ی جهنم پایین بود .......

حسین پناهی
بالا