Miss Nini

تو به اینا چی کار داری؟

وب گردی ماشین سواری
محل سکونت
ایران 56
رشته
مهندسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق دیپلم

امضا

دیروز و فردا با هم هم دست شدند،
دیروز با خاطراتش فریبم داد
فردا هم با وعده هایش خامم کرد
تا به خود آمدم امروز هم گذشته بود.......!
:cry:
بالا