850620

هیچی
وب سایت
http://www.ssme.ir
محل سکونت
فعلا اهواز
رشته
مهندسی مکانیک
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
بالا