یلدا شیرازی

خسته از همه چی

اینترنت
محل سکونت
هرجا خدا باشه
رشته
مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

دعا میتواند حتی ناممکن را دگرگون کند.
بالا