کیمیا جونی

کنار اومدن با آدمای خیلی کله شق....!!

رانندگی ،فیلم.کل کل کردن..
تاریخ تولد
February 4
محل سکونت
پایتخت
رشته
روانشناسی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

حساب کنید قیافه دخترای زمان حافظ و سعدی چه جوری بوده که خال کنج لب یار آپشن محسوب میشده
:surprised::D
بالا