چاووش

یک اسفند ماهی که دلش خیلی هم بزرگ است از بقیه 11 ماه سال...دی

شعر و شاعری
تاریخ تولد
February 22
محل سکونت
تبریز
رشته
غیر مهندسی

امضا

شده زرد برگ برگم زغروب سرد چشمت
به تبسمی طلوع کن که کنی بهارم امشب
بالا