پروشا*

تا الان که فقط درس بوده.

خانواده،رشته تحصیلم.
تاریخ تولد
Apr 11, 1993 (سن: 29)
محل سکونت
تهرون خودمون
رشته
پزشکی

امضا

ممکن است که لباس و زبان و رسوم و آداب و معتقدات مردم عوض شود،
ولی حماقت آنها عوض نخواهد شد
و در تمام اعصار می توان به وسیله ی گفته های دروغ مردم را فریفت.
(سینوهه پزشک مخصوص فرعون):)

بالا