منتوما

مطالعه،سفر،مهمانی،کار
محل سکونت
خانه اي پر از پنجره هاي اميد
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

:gol:
بالا