لیختن اشتاین

پر رو نشو دیگه....

خودم.خودت.خودش.خودمان
وب سایت
http://liechtenstein.blogfa.com/
محل سکونت
مهمون نمی خوایم...
رشته
مهندسی برق
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا

اگربرهنگی تمدن است خر ازهمه متمدن تره>شهیدمطهری<
زنی که زیبایی اندیشه نداشته باشدزیبایی بدنش رابه نمایش می گذارد>دکترشریعتی
به نمازنگو کاردارم.به کار بگو نمازدارم>شهیدرجایی
میخواهم مثل مولایم بی سر وارد بهشت شوم>وصیتنامه شهیدهمت
اصلی ترین راه مبارزه خدمت رسانی به مردم است>مقام معظم رهبری


ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است>حضرت فاطمه(س)<

بالا