ایشن36

محل سکونت
شمال
رشته
مهندسی برق
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس
بالا