اسمارت

تا اونجایی که یادمه فقط تنها دغدغه ام درسم بود ولی الان...

رشته تحصیلیم-فیلم-ورزش
محل سکونت
نمیگم
رشته
مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

هرگز زانو نخواهم زد حتی اگر آسمان به کوتاهی قدم باشد...
بالا