علي 19
پسندها
48

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • مـــی روم شـــاید فرامـــوشت کنـــم
  مـــن پذیرفتـــم شکـــست خویش را
  پنـــدهای عقل دور اندیـــش را
  من پذیرفتـــم که عشـــق افسانه است
  این دل درد آشـــنا دیوانه است
  مـــی روم شاید فراموشت کـــنم
  با فراموشـــی هم آغوشت کنـــم
  مـــی روم از رفتـــنم دل شاد باش
  از عـــذاب دیدنـــم آزاد باش
  گرچـــه تو تنهاتراز ما مـــی روی
  آرزو دارم ولـــی عاشق شـــوی
  آرزو دارم بفهمـــی درد را
  تلخـــی برخـــوردهای سرد را
  ان ندامتـــهای بیش از حـــد را
  ارزو دارم تو هـــم تنها شـــوی
  کوچـــه گرد کوچـــه غمها شـــوی
  ارزو دارم تو هـــم رسوا شویـــی
  در پـــی دلدار خـــود شیدا شـــ.وی
  نهايي را دوستــ دارمـ زيرا بي وفا نيــست
  تنهايي را دوستـ دارمـ زيرا عشق دروغي در آن نيـست
  تنهايي را دوست دامـ زيرا تجربه کردمـ
  تنهايي را دوست دارم زيرا خداوند هم تنهاست
  تنــــهايي را دوست دارم زيرا
  در کلبه تنهايي هايم در انتظار خواهم گريست و انتظار کشيدنم را پنهان خواهم کرد

  در امتداد نگاه تو
  لحظه های انتظار شکسته می شود
  و بغض تنهایی من
  مغلوب وجود تو می شود
  من در آستان چشمان تو


  دلم را و تمام دلم را باختم


  بی آن که بدانی و چه حقیرانه و مبهوت


  به چشمانت خیره شدم که شاید...


  راز نگاه گنگم را بفهمی


  اما افسوس......


  حالا که گاه گاهی


  فرسنگها از من دورمی شوی


  چه ملتمسانه


  مردنم را آرزو می کنم
  من به غربت نمی اندیشم
  همه جا خانه من
  دوستی قلب بزرگی است که بر رود زمین
  جای گرفت
  و به سوی دریا
  از جهان می گذرد
  خانه ام
  بعد نگاهی ست که در آن
  همه روی زمین سبزو پیوند برادروار دارند
  خانه ام وسعت شکوفایی دنبا دارد...
  من به غربت نمی اندیشم
  همه جا خانه من است ..
  ئه....مهندس تو میای اینجا...پس چرا یه سر نمیزنی؟؟؟؟؟
  آه چ زیبا بود گرمی دستانت !

  و چ گرم بود زیبایی چشمانت !

  و چ چشمگیر بود احساست !
  و چ با احساس بود طنین نگاهت !
  و چ طنین انداز بود ان خاطره!

  و چ خاطره ای بود ان خاطره

  ان خاطره ک..
  دوست..
  بين بي حجابي و بي غيرتي چه رابطه ايه
  کوتاه و عمیق
  نه دیگه
  وارد جزئیات نشین
  میترسم جو بگیردتون عوض بشین
  آخه من همینطورم وقتی ازم تعریف بشه عوض میشم
  دارم آدمای خوب را جدا میکنم و بعنوان دوست انتخاب ممیکنم
  مرسی از بابت دوستیتون
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا