10 اقدام مهم پیش از آغاز پروژه های مدیریت فرایند (BPM)

gandomnami

عضو جدید
<div style="text-align: right;"><font color="#3E3E3E"><span style="font-family: tahoma">آغاز پروژه مدیریت فرایند (<a href="http://bpmtraining.net/1395/10/22/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B1/" target="_blank" rel="nofollow">BPM</a>) و انتخاب یک نرم افزار <a href="http://bpmtraining.net/1395/10/25/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C/" target="_blank" rel="nofollow">BPMS </a>مناسب برهه زمانی بسیار مهمی است که نیاز به یک سری پیش نیازها و توانمندی ها دارد خصوصاً اگر سازمان شما برای نخستین بار است که برای انجام چنین کاری گام برداشته است.</span></font></div><br>
<font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">برخی از اقدامات مهم پیش از آغاز پروژه <a href="http://bpmtraining.net/1395/10/25/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C/" target="_blank" rel="nofollow">BPMS </a>عبارتند از:<br>
</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><font size="3"><strong><span style="font-family: tahoma"><font color="#000080">- تعیین محدوده فرایند</font></span></strong></font></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">ابتدا باید یک مدل کلان از فرایندهای سازمان خود تهیه کنید و بر اساس آن محدوده پروژه و فرایندهای مورد نظر خود را تعیین کنید. سپس حوزه های فرایندی حیاتی و مهم را مشخص کنید.</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">یکی دیگر از اقدامات مهم این مرحله اولویت بندی فرایندها است که شاخص هایی برای این منظور وجود دارد. یکی از این شاخص ها میزتن تواتر فرایندها و همراستا بودن با استراتژی های کسب و کار شماست.<br>
</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><strong><font size="4"><span style="font-family: tahoma"><font color="#000080">- درک فرایند</font></span></font></strong></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">باید متوجه شوید که فرایند (های) فعلی چگونه کار می‌کند. به عبارت دیگر مدلسازی فرایندهای مورد نظر در سطوح پایین تر و با بهره گیری از استانداردهایی نظیر فلوچارت و بی پی ام ان مدنظر است.</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">درک فرایندها باعث شناسایی بهتر نقش افراد و مسئولیت‌ آن‌ها در طی می‌شود و کمک می‌کند که افراد مناسبی را برای وظایف پیدا کنید. به همین دلیل، مهم است که افرادی در مدلسازی نقش داشته باشند که خود درگیر انجام وظایف مربوط به آن فرایند هستند چون سایرین از محتوا و نحوه انجام فرایند اطلاع دقیقی ندارند.<br>
</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><strong><font size="3"><span style="font-family: tahoma"><font color="#000080">- شناسایی افراد درگیر در فرایند</font></span></font></strong></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">در این گام باید ذینفعان را بشناسید و اینکه طراحی فرایند چقدر پیچیده خواهد بود. هرچقدر در سازمان بخش‌های وظیفه‌ای (اصلی) داشته باشید، فرایند شما پیچیده‌تر خواهد بود. هدف بهینه‌سازی فرایند، رهایی از بخش‌های وظیفه‌ای (اصلی) و بلااستفاده است.<br>
</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><font size="3"><span style="font-family: tahoma"><font color="#000080"><strong>- شناسایی نیازهای مشتریا</strong>ن</font></span></font></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">حالا شما شروع به پرسیدن در مورد نیازهایی کنید که باید به آن‌ها پاسخ داده شود. مثلا نیاز مشتری‌ها چیست و چگونه آن‌ها را با حداقل تعامل با مشتری می‌توانید فراهم کنید. در این میان نیز فرایندی که به‌طور مستقیم نمی‌تواند نیاز مشتری را رفع کند، باید رها کنید. البته منظور از مشتری فقط افراد خارج از سازمان نیستند بلکه یک فرایند میتواند مشتریان درون سازمانی نیز داشته باشد مثل فرایندهای حوزه مدیریت منابع انسانی.</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma"> از سویی تبادل اطلاعات بین افراد، به شما این امکان را می‌دهد تا به جابه‌جایی‌های درون سازمانی سمت‌وسو دهید و آن‌ها را به حداقل برسانید.<br>
</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><strong><font size="3"><span style="font-family: tahoma"><font color="#000080">- شناسایی محدوده یکپارچگی</font></span></font></strong></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">اغلب فرایندهای کسب‌وکار با سیستم‌های دیگر یکپارچه می‌شوند و بعضی‌اوقات این یکپارچگی باعث پیچیدگی بیشتر در فرایند و مسیریابی می‌شود به همین دلیل نیز باید ببینید شما به دنبال چه سطحی از یکپارچگی هستید تا بتوانید خروجی موردنظر مشتری را به سهولت تأمین کنید.<br>
</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><strong><font size="3"><span style="font-family: tahoma"><font color="#000080">- شناسایی قوانین کسب و کار موجود در فرایند</font></span></font></strong></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">اگر قرار است از موتور قوانین به عنوان بخشی از ابزار <a href="http://bpmtraining.net/1395/07/26/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%87/" target="_blank" rel="nofollow">BPM </a>استفاده کنید این به شما کمک می‌کند تا بدانید قوانین باید در فرایند قرار بگیرند یا به‌عنوان جزئی جدا از آن باشد. به همین دلیل باید پاسخ برخی از پرسش ها از جمله موارد زیر را داشته باشید:</span></span></span></div></font><br>
<ul><li style=""><span style="font-family: tahoma">چه قوانین کسب‌وکاری در فرایند وجود دارد؟</span></li>
<li style=""><span style="font-family: tahoma">معمولاً چه مدت طول می‌کشد تا این قوانین تغییر کند</span></li>
<li style=""><span style="font-family: tahoma">مهم‌تر از همه آیا هنوز به کار می‌آیند؟</span></li>
</ul><br>
<div style="text-align: right;"><font color="#3E3E3E"><span style="font-family: tahoma"><br>
<font size="4"><strong>برای مطالعه این مقاله به صورت کامل <a href="http://bpmtraining.net/1395/07/26/10-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-bpm/" target="_blank" rel="nofollow">اینجا </a>را کلیک نمایید.<br>
</strong></font></span></font></div><br>
<br>
<ul><li style="text-align: center"><img src="http://www.developercenter.ir/forum/attachment.php?attachmentid=2333&stc=1" border="0" alt=""></li>
</ul><div style="text-align: right;"><font color="#3E3E3E"><span style="font-family: tahoma">آغاز پروژه مدیریت فرایند (BPM) و انتخاب یک نرم افزار BPMS مناسب برهه زمانی بسیار مهمی است که نیاز به یک سری پیش نیازها و توانمندی ها دارد خصوصاً اگر سازمان شما برای نخستین بار است که برای انجام چنین کاری گام برداشته است.</span></font></div><br>
<font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">برخی از اقدامات مهم پیش از آغاز پروژه BPMS عبارتند از:<br>
</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><font size="3"><strong><span style="font-family: tahoma"><font color="#000080">- تعیین محدوده فرایند</font></span></strong></font></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">ابتدا باید یک مدل کلان از فرایندهای سازمان خود تهیه کنید و بر اساس آن محدوده پروژه و فرایندهای مورد نظر خود را تعیین کنید. سپس حوزه های فرایندی حیاتی و مهم را مشخص کنید.</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">یکی دیگر از اقدامات مهم این مرحله اولویت بندی فرایندها است که شاخص هایی برای این منظور وجود دارد. یکی از این شاخص ها میزتن تواتر فرایندها و همراستا بودن با استراتژی های کسب و کار شماست.<br>
</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><strong><font size="4"><span style="font-family: tahoma"><font color="#000080">- درک فرایند</font></span></font></strong></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">باید متوجه شوید که فرایند (های) فعلی چگونه کار می‌کند. به عبارت دیگر مدلسازی فرایندهای مورد نظر در سطوح پایین تر و با بهره گیری از استانداردهایی نظیر فلوچارت و بی پی ام ان مدنظر است.</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">درک فرایندها باعث شناسایی بهتر نقش افراد و مسئولیت‌ آن‌ها در طی می‌شود و کمک می‌کند که افراد مناسبی را برای وظایف پیدا کنید. به همین دلیل، مهم است که افرادی در مدلسازی نقش داشته باشند که خود درگیر انجام وظایف مربوط به آن فرایند هستند چون سایرین از محتوا و نحوه انجام فرایند اطلاع دقیقی ندارند.<br>
</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><strong><font size="3"><span style="font-family: tahoma"><font color="#000080">- شناسایی افراد درگیر در فرایند</font></span></font></strong></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">در این گام باید ذینفعان را بشناسید و اینکه طراحی فرایند چقدر پیچیده خواهد بود. هرچقدر در سازمان بخش‌های وظیفه‌ای (اصلی) داشته باشید، فرایند شما پیچیده‌تر خواهد بود. هدف بهینه‌سازی فرایند، رهایی از بخش‌های وظیفه‌ای (اصلی) و بلااستفاده است.<br>
</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><font size="3"><span style="font-family: tahoma"><font color="#000080"><strong>- شناسایی نیازهای مشتریا</strong>ن</font></span></font></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">حالا شما شروع به پرسیدن در مورد نیازهایی کنید که باید به آن‌ها پاسخ داده شود. مثلا نیاز مشتری‌ها چیست و چگونه آن‌ها را با حداقل تعامل با مشتری می‌توانید فراهم کنید. در این میان نیز فرایندی که به‌طور مستقیم نمی‌تواند نیاز مشتری را رفع کند، باید رها کنید. البته منظور از مشتری فقط افراد خارج از سازمان نیستند بلکه یک فرایند میتواند مشتریان درون سازمانی نیز داشته باشد مثل فرایندهای حوزه مدیریت منابع انسانی.</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma"> از سویی تبادل اطلاعات بین افراد، به شما این امکان را می‌دهد تا به جابه‌جایی‌های درون سازمانی سمت‌وسو دهید و آن‌ها را به حداقل برسانید.<br>
</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><strong><font size="3"><span style="font-family: tahoma"><font color="#000080">- شناسایی محدوده یکپارچگی</font></span></font></strong></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">اغلب فرایندهای کسب‌وکار با سیستم‌های دیگر یکپارچه می‌شوند و بعضی‌اوقات این یکپارچگی باعث پیچیدگی بیشتر در فرایند و مسیریابی می‌شود به همین دلیل نیز باید ببینید شما به دنبال چه سطحی از یکپارچگی هستید تا بتوانید خروجی موردنظر مشتری را به سهولت تأمین کنید.<br>
</span></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><strong><font size="3"><span style="font-family: tahoma"><font color="#000080">- شناسایی قوانین کسب و کار موجود در فرایند</font></span></font></strong></span></span></div></font><font color="#000000"><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma"><span style="font-family: iransans"><span style="font-family: tahoma">اگر قرار است از موتور قوانین به عنوان بخشی از ابزار BPM استفاده کنید این به شما کمک می‌کند تا بدانید قوانین باید در فرایند قرار بگیرند یا به‌عنوان جزئی جدا از آن باشد. به همین دلیل باید پاسخ برخی از پرسش ها از جمله موارد زیر را داشته باشید:</span></span></span></div></font><br>
<ul><li style=""><span style="font-family: tahoma">چه قوانین کسب‌وکاری در فرایند وجود دارد؟</span></li>
<li style=""><span style="font-family: tahoma">معمولاً چه مدت طول می‌کشد تا این قوانین تغییر کند</span></li>
<li style=""><span style="font-family: tahoma">مهم‌تر از همه آیا هنوز به کار می‌آیند؟</span></li>
</ul><br>
<div style="text-align: right;"><font color="#3E3E3E"><span style="font-family: tahoma"><br>
<font size="4"><strong>برای مطالعه این مقاله به صورت کامل <a href="http://bpmtraining.net/1395/07/26/10-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-bpm/" target="_blank" rel="nofollow">اینجا </a>را کلیک نمایید.<br>
</strong></font></span></font></div><br>
<br>
<ul><li style="text-align: center"><img src="http://www.developercenter.ir/forum/attachment.php?attachmentid=2333&stc=1" border="0" alt=""></li>
</ul>
 

Similar threads

بالا