معیارهای مهم عملكرد (تحلیل) فرایندها

gandomnami

عضو جدید
معیارهای مهم عملكردی كه بررسی و تحلیل آنها در نظام‌های مدیریت فرایند می‌تواند مفید باشد عبارت از زمان، هزینه كیفیت و انعطاف‌پذیری می‌باشند.
زمان
به‌ زمان كلی كه اجرای یك فرایند از ابتدای آغاز تا انتهای تكمیل به آن نیازمند است اطلاق می‌گردد. زمان تدارك یا زمان چرخه شامل زمانهای خدمات، صف و انتظار می‌گردد. زمان سرویس زمان تقریبی است كه واقعاً برای انجام فعالیتهای فرایند وجود ندارد و هیچ اتفاقی در فرایند نمی‌افتد؛ همچنین به زمان انتظاری گفته می‌شود كه در آن منابع فرایند آزاد هستند اما به دلیل فقدان هماهنگی با سایر فرایندها انتظار ایجاد می‌شود. عموماً در صحبت از بهبود زمان، زمان همچنان به‌عنوان زیرمشخصه‌ای از زمان میانگین یا حداكثر زمان مطرح می‌شود اما همچنین به‌عنوان زمان انجام یا تناوب نیز مطرح است.
كیفیت
كیفیت بر مشخصه‌های ذاتی بارز یا چگونگی یك شخص، شیء، فرایند یا سایر موارد دلالت دارد. در این زمینه، ایزو 9000 كیفیت را به این صورت تعریف نموده است: درجه‌ای از مطلوبیت مجموعه‌ای از مشخصه‌های ذاتی كه نیازمندی‌هایی را برآورده می‌سازند. كیفیت می‌تواند تنها در ارتباط با نیازمندی اندازه‌گیری شود و یك مفهوم مجرد نیست. مفاهیم متعددی مانند ایزو 9000، كایزن، شش سیگما و TQM برای بهبود كیفیت در سالیان اخیر شكل گرفته‌اند. شیوه‌های متعددی برای بررسی كیفیت وجود دارند. كیفیت می‌تواند هم به‌ صورت كیفیت مورد انتظار مشتری دیده شود كه كیفیت خارجی نامیده می‌شود. و یا به صورت كیفیت داخلی مطرح گردد كه بیشتر به شرایط كاری در داخل فرایند كسب و كار دلالت دارد. علاوه بر این كیفیت می‌تواند به دو دسته كیفیت خدمت/ محصول و كیفیت فرایند نیز تفكیك گردد. سایر ابعاد مهم كیفیت می‌تواند شامل خصوصیات، قابلیت اطمینان، پایداری، ماندگاری، سرویس‌پذیری و حتی مفاهیم زیبایی شناسی گردد.
برای مطالعه این مطلب به صورت کامل به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://bpmtraining.net/2016/12/20/21350/
processperformance-1.jpg
 

Similar threads

بالا