اطلاعاتی درباره نرم افزارهای مهندسی صنایع

sheyda

عضو جدید
با سلام

با توجه به این که خود من اطلاع کاملی در رابطه با نرم افزار های رشته ی صنایع نداشتم سعی کردم اطلاعاتی در این رابطه بدست بیارم,که بهتر دیدم این اطلاعاتو در اختیار بقیه ی دوستانی هم که تازه وارد این رشته شدن قرار بدم که امیدوارم مفید باشه.

با سپاس
نرم‌افزارهاي مهندسي صنايع

كنترل پروژهنام نرم‌افزار
رسم نمودار
Harvard Project Manager (HPM
نمودارهاي پرت و گرت به اندازه دلخواه​
قابليت‌ها/ امكانات/ …: محاسبه محدوديت‌هاي FF و SF و … قابليت تعريف 350فعاليت با حداكثر 12 كاراكتر، آناليز مقادير به دست آمده تجمعي و گراف آن، هزينه‌بندي انواع پروژه‌ها، تعريف تقويم براي هر منبع تعيين زمان استفاده از منبع در تخصيص منابع
Microsoft Project (MSP
نمودارهاي پرت و گرت و گانت​
قابليت‌ها/ امكانات/ …: به كار بردن و پروسه كردن روزهاي كاري و تعطيل، محاسبه زمان پايان پروژه، محاسبه انواع شناورهاي LF و EF و …، امكان استفاده از Password پشتيباني انواع پلاتر و چاپگر، آناليز انواع هزينه‌ها، محاسبه هزينه‌ اضافه‌كاري، قابليت تعريف حداكثر 9999 فعاليت و منبع با حداكثر 256 كاراكتر، تعريف كردن فعاليت جديد در فضاي پرت و جابه‌جا كردن آنها، گزارش دادن نمودار ميله‌اي منبع در مقياس زمان​
Project Schedule 7 (PS7
نمودارهاي پرت و گرت با نمايش بهتر و در اندازه دلخواه​
قابليت‌ها/ امكانات/ …: آناليز روزهاي تعطيل كاري، محاسبه انواع شناورهاي منفي، امكان استفاده از Password، قابليت تعريف حداكثر 20000 فعاليت و تخصيص دادن يادداشت به هر فعاليت، استفاده از تقويم‌هاي مشترك در پروژه‌هاي چندگانه، محاسبه ظرفيت‌هاي متغير، هزينه‌هاي تورم و اضافه‌كاري براي منابع و افزودن به زمان اصلي يا كاهش آن، محاسبه واريانس‌هاي زمان‌بندي و آناليز انواع هزينه‌ها، تهيه گزارش منبع، هزينه و …​
Time Line (TL6
انواع نمودارها با اندازه دلخواه​
قابليت‌ها/ امكانات/ …: در نظر گرفتن محدوديت‌ها «زودتر از … شروع نشود» و يا « ديرتر از … شروع نشود»، آناليز پرت، تعيين مدت زمان استفاده از منبع و بع تأخير انداختن آنها با تخصيص تقويم به منابع، استفاده از بانكهاي اطلاعاتي براي ايجاد پروژه‌ها، تخيخ گزارش راجع به منبع، قابليت مهم نمودار پرت زمان‌بندي شده به همراه MSP ، قابليت جانبي Guide Line 2​
Primavera
نمودارهاي پرت، گرت و گانت​

قابليت‌ها/امكانات/ . . .: با توجه به جميع موارد، اين نرم‌افزار اغلب توانايي‌ها و دسترسي‌هاي ساير نرم‌افزارهاي كنترل پروژه را دارا مي‌باشد و علاوه بر آن امكانات قوي استفاده‌ي شبكه‌اي از آن وجود دارد. قبول بيش از ده‌هزار فعاليت در يك پروژه.
طرح‌ريزي واحدهاي صنعتينام نرم‌افزار
اطلاعات ورودي
ALDEP
طول و عرض زمين مورد نظر ، تعداد دپارتمان‌ها، نمودار رابطه فعاليت‌ها، ساخت بخش‌ها، كمترين درجه ارتباط، عرض نوار چيدمان، حداقل امتياز براي چاپ يك طرح​قابليت/ شرح: الگوريتم ايجاد كننده، مكانيزم كار تصافي، وارد كردن تعداد طرح‌هايي كه در هر مرحله بايد استقرار يابد، طرح استقراري در هر مرحله​


COMLAD
ورود اطلاعات به دو روش: 1‌ـ ليست محصولات؛ 2ـ نمودار ارتباطات​قابليت/ شرح: ويرايش قوي‌تر نسبت به QS و Planet، ارائه طرح نهايي با امتياز دادن به طرح‌ها و محاسبه حداكثر و حداقل آنها.​


Factory Flow
جريان مواد، ميزان توليد و انواع توليد​قابليت/ شرح: رسم چارت‌هاي مختلف با رنگ‌هاي متنوع، تخمين فضاي انبار مورد نياز، رسم نمودار ازـ به و شدت ـ مسافت، تهيه بهترين استقرار با توجه به حجم توليد، ***** كردن دياگرام‌هاي پيوسته، استفاده از ابزارهايي مانند Factory OPT، Factory CAD براي ارائه Layout بهينه، طراحي چارت در 13 و ACAD12 و

کنترل موجودینام نرم‌افزار:
Alliance/ MFGمشخصات:ارائه توابع كلي‌ MRP و MRPII مانند: پيش‌بيني، سفارش خريد، سفارش فروش، گزارشات برنامه‌ريزي، كنترل موجودي، كنترل كارگاهي، پيگيري وظايف، و …، ارتباط با نرم‌افزارهاي Quikbooks ، Realword ، Planis , ACCPAC, Soloinon و دارا بودن يك واسطه باركد.​

آمار و احتمالاتنام‌ نرم‌افزار
نمودار
Mini Tabكليه نمودارهاي كنترل كيفيت: مانند ,U,C پارتو، نقص، علت و معلولي و … ، انواع نمودارهاي حرفه‌اي.
قابليت: فرستادن اطلاعات و داده‌ها بر روي Excel، محاسبات تئوري احتمالات (ضريب هم‌بستگي، توزيع‌هاي پيوسته و گسسته، جداول فراواني، مقادير احتمالي) و تست‌هاي آماري، انجام رگرسيون خطي، پله‌اي و …، آناليز داده‌ها غيرپارامتري، سري زماني و انواع واريانس‌ها (دوطرفه و چند طرفه)، رسم همزمان 15 گراف.​


SPSS
انواع نمودارها و نمايش گرافيكي دوبعدي و سه‌بعدي، انواع نمودارهاي كنترل كيفيت​قابليت: تهيه انواع جدول‌هاي احتمالات، تهيه انواع طرح‌هاي آماري، روش‌هاي رگرسيون و محاسبه انواع آن، آناليز داده‌ها غيرپارامتري و داده‌هاي آماري در زمينه كنترل كيفيت با در نظر گرفتن جدول داده‌ها و نمودارها، محاسبه انواع داده‌هاي آماري (ميانگين، ميانه و …) صدور فايل‌ها و Save كردن بر روي بقيه نرم‌افزارها مانند Access، help قوي.​


Statisticaانواع نمودارها و نمايش گرافيكي دوبعدي و سه‌بعدي، انواع نمودارهاي كنترل كيفيت مانند U، NP و .
قابليت: انجام رگرسيون با هزاران متغير، قابليت تكرارپذيري و توليد دوباره، تحليل و تفسير نمودارهاي كنترل كيفيت، تجزيه و تحليل سيستم‌هاي آناليز زماني مانند پيش‌بيني و …، رسم طرح‌هاي مورد نياز در رگرسيون، انجام انواع محاسبات احتمالي مانند توزيع‌ها و تفسير آنها، داراي سيستم پيشنهاد كننده.​


StatGraph (STATGتهيه انواع نمودارها مانند پارتو، كيفي وصفي، متغيري و … .
قابليت: در زمينه QC، آناليز واريانس (ANOVA)، رگرسيون، آناليز سري‌هاي زماني، رسم توابع، محاسبه انواع داده‌هاي آماري و انواع توزيع‌هاي پيوسته و گسسته (برنولي، پواسون، كاي‌دو، يكنواخت و…) حل جدول Simplex.​

تحقيق در عملياتنام نرم‌افزار
نوع مساله
قابليت / شرح /
General Algebraic Modeling System (GAMS
برنامه‌ريزي خطي، غيرخطي، عدد صحيح، مختلط و …​


انواع محدوديت‌ها، تابع هدف متغير تعريف مي‌شود، پرقدرت‌ترين نرم‌افزار تحقيق در عمليات.​


GINO
برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي​استفاده از روش حل ماتريسي، مساله مورد نظر به صورت كدهاي ASCII ذخيره مي‌شود، داراي help خوب، گزارش نهايي از حل مساله مي‌دهد.​


LINDOبرنامه‌ريزي خطي، عدد صحيح، مختلط، صفر و يك
حل به دو روش: 1‌- مساله را خودبه‌خود حل كرده و گزارش نهايي بدهد؛ 2‌- مرحله به مرحله آن را حل كند. داراي help خوب، شاملLindo/386 ,Super lindo, Lindo Student است كه Super Lindo از همه قوي‌تر است.​


Lingoبرنامه‌ريزي خطي و غيرخطي
قوي‌ترين نرم‌افزار OR بعد از GAMS، استفاده از مزاياي Windows و help برقراري ارتباط با Excel، ابعاد مساله به طور عادي: 16000 متغير، 8000 محدوديت.​


QSBبرنامه‌ريزي خطي، مسائل حمل و نقل، برنامه‌ريزي پويا، تئوري صف، شبيه‌سازي و مديريت پروژه
تهيه گزارش نهايي، حل مرحله به مرحله، امكانات ويرايشي (حذف و تعديل محدوديت‌ها، تابع هدف و …) امكان ديدن قسمت خاصي از مساله، حل ترسيمي.​


TORAبرنامه‌ريزي خطي، نظريه صف، موجودي مسائل حمل و نقل (99 مبدأ،99 مقصد)
بر اساس متن كتاب «حمدي طه» نوشته شده، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخيره مي‌كند، تهيه گزارش در هر مرحله و گزارش نهايي، قابليت ويرايش و اصلاح كليه موارد.​

شبيه‌سازينام نرم‌افزار
شرح
AutoModكاربرد در مدل‌سازي، سرعت بالا، تكميل خودكار، جزئيات مدل، ساختن مدل سه بعدي به طور اتوماتيك، امكان عيب‌يابي، قابل استفاده براي طرح‌ريزي.​


Micro Saintايجاد سيستم‌هاي پيچيده شامل مدل‌هاي بزرگ از سيستم‌هاي ساخت، مونتاژ و حمل و نقل، ايجاد سريع مدل‌ها، قابليت ايجاد، شبيه‌سازي، آناليز و تفسير و طرح‌ريزي مدل‌ها، براي نشان دادن واقع‌گرايانه سيستم از طرح‌هاي متحرك استفاده مي‌شود.​


Simanاولين زبان شبيه‌سازي براي مدل‌سازي سيستم‌هاي ساخت، اولين زبان قابل اجرا بر روي ميكروكامپيوترها، داراي منوهاي بسيار قوي، مشخص نمودن مشخصه‌هاي ديناميكي و استاتيكي، شبيه‌سازي در 3 قسمت انجام مي‌شود: 1‌- تهيه مدل؛ 2- تهيه چارچوب آزمايش؛ 3- تجزيه و تحليل و آناليز اطلاعات به دست آمده.​


SimFactoryكاربرد در طرح‌ريزي و شبيه‌سازي، رسم طرح مورد نظر در محيط 14 و 13 و ACAD 12 و انتقال به محيط نرم‌افزار، نشان دادن بخش‌ها با جزييات، نمايش جريان مواد به صورت انيميشن، طراحي Layout, Planning, Maintanace Analysis و Transportation Planning، پيشگويي عملكرد فرايندها.​


Taylor​شبيه‌سازي توليد محصولات به صورت تكي و بسته‌اي، رسم طرح مورد نظر در ACAD، امكان ديدن مدل از زواياي مختلف و جهت‌هاي گوناگون، داراي مفسر بسيار قوي به نام TLI ، انواع Fixed Costها، نرخ بهره و ارزش افزوده، ايجاد انواع گراف‌ها و گزارشات متناسب تمام رنگي، ضبط مستندات و مشاهده انواع اطلاعات راجع به عناصر، محصولات، كارها، مسير حركت و… ، در هر لحظه، كاربرد در مدل‌هاي مسيري.​


Vent Ana Simulation Environment (VENSIM
از كامل‌ترين نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي، كاربرد براي مدل‌هاي مفهومي، ايجاد، تجزيه و تحليل، طبقه‌بندي و شبيه‌سازي مدل‌ها، در نسخه‌هاي PLE (ايجاد دياگرام و رمز عبور، شبيه‌سازي، مستند‌سازي)، Standard (قادر به ايجاد طبقه‌بندي و شبيه‌سازي مدل‌ها) Professional (مدل كردن سيستم‌هاي پيشرفته و بهينه كردن آن)، DSS ( قابليت بالا در مدل كردن)، Run Time ارائه مي‌شود.​گرافيك و ترسيمنام نرم‌افزار
نمودارها


visio.vision for business graphics)OPC، FPC، مونتاژ، CPM و گانت چارت.
امكان تغيير شكل و ويرايش و تغيير رنگ، ارتباط با word و Excel، مرتب كردن اجزاء مانند رسم چيدمان توليد و پر كردن فضاهاي خالي.​


Harvard Graphics (HG3
ميله‌اي، سازماني، چند‌گانه، نمودارهاي آماري​


ايجاد جدول‌ها و طرح‌ها، اساس كار استفاده از منوها، تهيه اسلايدهاي 35ميلي‌متري با يكFilm Recorder.​


MS PowerPointنمودارهاي مختلف
قابليت ايجاد فايل‌هاي نمايشي، انيميشن و گرافيكي، راهنماي ارايه مقاله، سمينار و پروژه و قابليت استفاده‌هاي تبليغاتي و آموزشي در شبكه‌هاي جهاني Internet​منبع:وبلاگ تخصصی مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک ایران(صما)
 
آخرین ویرایش:

yanic

عضو جدید
ادامه

ادامه

نام نرم‌افزار: S-Plus
موضوع: آمار و کنترل کيفيت

اين نرم‌افزار محصول سال‌هاي 1988-1999 است که از طرف شرکت Mathsoft تدوين شده است و ساختارش به گونه‌اي است که با نرم‌افزارهاي Office تبادل اطلاعاتي خوبي انجام مي‌دهد، يعني يک آيکون در آن نرم‌افزارها قرار مي‌دهد که مي‌توان در حال استفاده از آن نرم‌افزارها با S-Plus تبادل اطلاعاتي انجام داد.
قابليت‌هاي آن به شرح زير است:
• انجام آماره‌هاي توصيفي
• انجام انواع تست‌هاي ناپارامتري
• انجام آناليز واريانس يک‌طرفه و چندطرفه
• انجام رگرسيون خطي و غيرخطي
• رسم نمودارهاي کنترل وصفي و متغير
• قابليت تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني
• رسم نمودارهاي دوبعدي و سه‌بعدي در انواع مختلف بالغ بر بيش از 100 نوع نمودار
• امکان برنامه‌نويسي در محيط نرم‌افزار


نام نرم‌افزار: SigmaPlot 2000
موضوع: آمار و کنترل کيفيت

اين نرم‌افزار زيرمجموعه شرکت SPSS مي‌باشد. قابليت‌هاي آن به‌شرح زير است:
• ترسيم نمودارهاي با توابع سفارشي و دلخواه
• ترسيم نمودارهاي متنوع با امکانات ويرايشي فوق‌العاده زياد
• قاليت ايجاد کاربرگ Excel به‌طور مستقيم در داخل خود نرم‌افزار و استفاده از قابليت‌هاي نرم افزار Excel
• انجام آزمون فرض‌هاي t و t جفت‌شده
• انجام رگرسيون خطي و رگرسيون‌هاي غيرخطي فوق‌العاده متنوع (شايد بتوان گفت يکي از نرم افزارهاي قدر در امر انجام تحليل رگرسيوني باشد.)
• انجام آماره‌هاي توصيفي
اين نرم‌افزار صرفاً يک نرم‌افزار آماري است و نيز بعضي از قابليت‌هاي آماري آن نسبت به نرم‌افزارهاي ديگر قوي است از جمله محاسبه تحليل رگرسيوني.


نام نرم‌افزار: PHStat
موضوع: آمار و کنترل کيفيت

PHSTAT ماژولي است که به صورت Add-ins روي نرم‏افزار Excel نصب مي‏شود و به مباحث آماري و کنترل کيفيت مي‌پردازد.
قابليت‌هاي آن عبارتند از:
• توليد داده‌هاي تصادفي
• رسم نمودارهاي جعبه‌اي، شاخه و برگ
• محاسبه توزيع‌هاي احتمال
• محاسبه فواصل اطمينان براي ميانگين
• تعيين اندازه نمونه براي انجام تست ميانگين و نسبيت
• انجام آزمون فرضيه‌هاي مختلف
• انجام آزمون رتبه‌اي ويلکاکسون، کاي اسکور، کروسکال واليس
• رسم نمودارهاي P و R و
• انجام رگرسيون خطي ساده، چند متغيره و ...
مزيت اصلي اين نرم‏افزار شايد اين باشد که همراه Excel بوده و مباحث آماري را تا حد لازم حمايت مي‏کند و براي کساني که با نرم افزارهاي آماري کار نکرده‌اند و در عوض روي نرم‏افزار Excel تبحر لازم را دارند مي‌تواند مفيد باشد.نام نرم‌افزار: Axume
موضوع: آمار و کنترل کيفيت

اين نرم‌افزارها محصول شرکت Mathsoft بوده و محيطي شبيه نرم‌افزار S-PLUS ديگر محصول اين شرکت دارد.
قابليت‌هاي آن عبارتند از:
• انجام آمار توصيفي
• محاسبه ضريب همبستگي
• انجام آناليز واريانس
• انجام رگرسيون خطي و غيرخطي
• قابليت رسم نمودارهاي تک متغيره، دوبعدي و سه‌بعدي متنوع و با امکانات ويرايشي فراواني
• ايجاد، فراخواني و ويرايش داده‌ها يا انتقال داده‌ها با استفاده از خاصيت Drag&Drop از نرم‌افزار Excel يا ساير نرم‌افزارهاي صفحه‌گسترده
اين نرم‏افزار هر چند که از لحاظ رسم نمودار قوي مي‌باشد ولي از لحاظ بحث‌هاي آماري و کيفيتي ضعيف‌تر از دو نرم‏افزار Minitab و Statistica مي‏باشد.نام نرم‌افزار: Rational Suite Enterprise
موضوع: طراحي و مدل‌سازي سيستم

اين نرم‏افزار مجموعه کاملي از تمامي نرم‏افزارهايي است که يک پروسه تحليل، طراحي، پياده‌سازي و تست نرم‏افزار را پوشش مي‌دهند. اين نرم‏افزار حدوداً شامل 30 نرم‏افزار است که يک چرخه حيات توسعه را براي توسعه نرم‏افزار پشتيباني مي‌کند.
معروفترين نرم‏افزار اين مجموعه Rational Rose 2002 است. چند نرم‏افزار معروف اين مجموعه نرم‏افزار عبارتند از:
• Rational Rose 2002
نرم‏افزار مخصوص تحليل و طراحي شي‌گرا. اين نرم‏افزار داراي معماري سطوح چهارگانه است. اين سطوح عبارتند از:
3. نماي مورد کاربرد
4. نماي منطقي
5. نماي جزء
6. نماي پياده‌سازي و اجرا
که در هر يک از نماهاي فوق قادر به رسم برخي از نمودارهاي UML هستيم. براي مثال در نماي جزء ديگر قادر به رسم کلاس و دوره کاربرد نخواهيم بود. اين نرم‏افزار علاوه بر طراحي شي‌گرا مي‌تواند از مدل داده‌اي هم استفاده کند و مدل داده‌اي را توليد کند و به يک بانک اطلاعاتي اتصال يابد. در نهايت اين نرم‏افزار ابزار قدرتمندي در کد کردن و توليد کردن کدهاي مخصوص زبان شي‌گرايند. علاوه بر توليد کد از مدل قادر بر ايجاد مدل از روي کد هم هست. روي هم رفته اين محصول شرکت Rational ابزار قدرتمندي در تحليل و طراحي شي‌گراست به‌نحوي که به‌نوعي داعيه‌دار رويکرد شي‌گرا در تحليل و طراحي سيستم‌هاي اطلاعاتي است.
زبان‌هايي که اين نرم‏افزار پشتيباني مي‌کند عبارتند از Java,Oracle 8,VB,XML و...
اين نرم‏افزار قابليت ارتباط با فايل‌هاي XML را نيز داراست. قابليت گزارش‌دهي خودکار يا SODA اين نرم‏افزار از ديگر قابليت‌هاي اين نرم‏افزار است که مي‌تواند گزارش‌هاي SODA را براي مدل شما توجيه کند.
• Rational SODA Forward
اين نرم‏افزار نوعي مولد گزارش است که گزارش‌هاي توسعه نرم‏افزار را به‌طور خودکار در نرم‏افزار MS Word ايجاد مي‌کند.
• SQL Anywhere
نرم‏افزار مخصوص کار بانک‌هاي اطلاعاتي محصول شرکت Sybase
• Rational Unifield Process
اين نرم‏افزار مرجع اصلي متدولوژي RUP در توسعه نرم‏افزار است با استفاده از اين نرم‏افزار مي‌توانيد با مفاهيم، اصول، گردش‌هاي کار و مديريت پروژه در RUP آشنا شويد. اين نرم‏افزار بهترين راهنما و آموزش درباره RUP است که مي‌توانيد در خلال کار با آن و مشاهده مثال‌هاي مطرح در اين نرم‏افزار با RUP آشنا شده و کار با آنرا آغاز کنيد.
• RUP Builder
از آنجا که متدولوژي RUP براي پروژه‌هاي نسبتاً بزرگ تدوين شده است. جامعيت خاصي در گامها، فازها و فعاليت‌هايش دارد. اين جامعيت در پروژه‌هاي کوچک، تيم توسعه را با مشکل مواجه خواهد کرد و زمان توسعه را بي‌دليل افزايش خواهد داد. بدين‌منظور شرکت Rational با ارائه نرم‏افزار RUP Builder درصدد سفارشي کردن RUP براي پروژه‌هاي کوچکتر است با اين نرم‏افزار با حفظ برخي از اصول و پايه‌هاي RUP مي‌توانيد آنرا براي پروژه خود سفارشي کرده و از برخي فعاليت‌هاي غير ضروري موجود در RUP صرفنظر کنيد.نام نرم‌افزار: ERwin
موضوع: مدل‌سازي سيستم

Erwin ابزار مدل‌سازي (Case Tools) مي‏باشد که داراي قابليت‌هاي زير مي‌باشد:
1. پشتيباني از متدولوژي‌هاي مختلف مدل‌سازي براي طراحي
2. برقراري ارتباط با بانک‌هاي اطلاعاتي ساده و راحت مي‏باشد.
3. مستندسازي بسيار قوي
از جمله متدهاي مدل‌سازي داده مورد استفاده در Erwin به شرح زير است:
• IDEFX: اين متد توسط نيروي هوايي امريکا ابداع گرديد و هم اکنون در بسياري از نمايندگي‌هاي دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين در صنعت هوا فضا و سيستم‌هاي مالي نيز در گستره وسيعي از سازمان‌هاي بزرگ به کار برده مي‏شود.
• IE (Information Engineering): اين روش توسط جيمز مارتين، کلايو فينکشتاين و ديگران ابداع گرديد و در بسياري از صنايع استفاده مي‏شود.
اين دو روش براي مدل‌هاي داده‌اي بزرگ مناسب بوده و شناخت آنها براي ورود به عرصه مدل‌سازي ضروري به‌نظر مي‌رسد.
در ايجاد يک مدل فيزيکي ERwin، از هر دو نقش مدل فيزيکي پشتيباني مي‏کند.
1. توليد بانک اطلاعاتي فيزيکي
2. مستندسازي طراحي فيزيکي در برابر نيازهاي سيستم مورد مطالعه
با بررسي اين که مدل فيزيکي طراحي شده جوابگوي نيازمندي‌هاي اطلاعاتي سيستم مورد نظر مي‏باشد يا نه، محدوديت‌ها و قابليت توسعه بانک اطلاعاتي شناخته مي‏شود.
کاربرد اين نرم‏افزار براي:
• طراحان و مدل‌سازان داده‌اي بانک اطلاعاتي
• مدل‌سازان حرفه‌اي داده و توسعه‌دهندگان برنامه‌هاي کاربردي بر اساس IDEFLX و IE در Erwin
• کاربران حرفه‌اي متدولوژي‌هاي IDEFLX و IE به‌عنوان خصوصياتي از متدولوژيهاي IDEFLX و IE که به‌وسيله Erwin پشتيباني مي‏شود و نيز روابط بين اين متدولوژي‌ها.
اين نرم‏افزار بسياري از مدل‌هاي فرآيندي را پشتيباني کرده و با بسياري از تکنيک‌ها هم‌خواني دارد. به‌عنوان مثال Logic Word يک ابزار مدل‌سازي عملکردي را در اختيار شما مي‌گذارد، همچنين Erwin که از روش‌هاي IDEF0 و جريان کار IDEF3 و نمودار جريان داده (DFD) پشتيباني مي‏کند، که مي‌تواند همراه با Erwin جهت تکميل يک تحليل فرايندي در چند پروژه مدلسازي مورد استفاده قرار گيرند.
 

m@hy@r

عضو جدید
سلام
کسی اطلاعات کامل تری راجع به نرم افزار lingo داره؟
 

yanic

عضو جدید
Lingo یک ابزار ساده برای بهینه سازی مدل های خطی و غیر خطی است تا بتوان مسائل بزرگ را مختصروفرمول بندی کرد و انها را حل و انالیز نمود.بهینه سازی به شما کمک می کند تا بازدهی محصول را به بهترین وجه پیدا کنید ودستیابی به بهترین سود،تولیدورضایت از عملکردو یا دستیابی به کمترین هزینه،ضایعات یا نارضایتی از عملکردتان.
اغلب این مشکلات را با کار برروی منابع شامل پول،زمان،ماشین الات ارتباطات، کالاو... می توان بهبود بخشید.
 

just in time

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
با سلام
مطالب ارائه شده هم خوب بود و هم مستحق امتیاز من از خانم شیدا و یانیک تشکر می کنم.
بااحترام
 

بهبود

عضو جدید
سلام
نياز فوق العاده فوري به نرم افزار lisrel‌ دارم واقعا لنگشم.
لطفش بفرمائيد.
تشكر
 

مجید

عضو جدید
ضمن سپاسگذاری از خانوم شیدا و یانیک عزیز
حداکثر توان برای سپاسگذاری حداقل امتیاز است .
باز هم ممنون
موفق باشید
یاعلی
 

مجید

عضو جدید
ضمن سپاسگذاری از خانوم شیدا و یانیک عزیز
حداکثر توان برای سپاسگذاری حداقل امتیاز است .
باز هم ممنون
موفق باشید
یاعلی
 

iepu

عضو جدید
دستتون درد نكنه. اگه ميتونين لينك دانلودشم بزارين.:w34:
 

exceliran

عضو جدید
با سلام همه رو گفتيد ولي نرم افزار اصلي مهندسي صنايع به نظر من اكسل هست
 

nazanin1811

کاربر فعال
سلام
من يك سوال دارم
تو نرم افزار MS project : فرض كنيد ما توي يك سازمان بيشتر از 50 تا پروژه در حال انجام يا تمام شده داريم
هر كدوم از اين پروژه ها خودشون زير پروژه دارند و گاهي خود اين زير پروژه ها هم به يك يا چند زير مجموعه تقسيم مي شند.من ميخوام تمام اين اطلاعات اين پروژه ها رو توي يك فايل بيارم يعني هر وقت بخوام گزارش گيري كنم بتونم از همه پروژه ها با اطلاعات كاملشون مطلع بشم
لطفا كمكم كنيد ممنون
 

KARA_DENIZ

عضو جدید
با سلام

با توجه به این که خود من اطلاع کاملی در رابطه با نرم افزار های رشته ی صنایع نداشتم سعی کردم اطلاعاتی در این رابطه بدست بیارم,که بهتر دیدم این اطلاعاتو در اختیار بقیه ی دوستانی هم که تازه وارد این رشته شدن قرار بدم که امیدوارم مفید باشه.

با سپاس
نرم‌افزارهاي مهندسي صنايع

كنترل پروژهنام نرم‌افزار
رسم نمودار
Harvard Project Manager (HPM
نمودارهاي پرت و گرت به اندازه دلخواه​
قابليت‌ها/ امكانات/ …: محاسبه محدوديت‌هاي FF و SF و … قابليت تعريف 350فعاليت با حداكثر 12 كاراكتر، آناليز مقادير به دست آمده تجمعي و گراف آن، هزينه‌بندي انواع پروژه‌ها، تعريف تقويم براي هر منبع تعيين زمان استفاده از منبع در تخصيص منابع
Microsoft Project (MSP
نمودارهاي پرت و گرت و گانت​
قابليت‌ها/ امكانات/ …: به كار بردن و پروسه كردن روزهاي كاري و تعطيل، محاسبه زمان پايان پروژه، محاسبه انواع شناورهاي LF و EF و …، امكان استفاده از Password پشتيباني انواع پلاتر و چاپگر، آناليز انواع هزينه‌ها، محاسبه هزينه‌ اضافه‌كاري، قابليت تعريف حداكثر 9999 فعاليت و منبع با حداكثر 256 كاراكتر، تعريف كردن فعاليت جديد در فضاي پرت و جابه‌جا كردن آنها، گزارش دادن نمودار ميله‌اي منبع در مقياس زمان​
Project Schedule 7 (PS7
نمودارهاي پرت و گرت با نمايش بهتر و در اندازه دلخواه​
قابليت‌ها/ امكانات/ …: آناليز روزهاي تعطيل كاري، محاسبه انواع شناورهاي منفي، امكان استفاده از Password، قابليت تعريف حداكثر 20000 فعاليت و تخصيص دادن يادداشت به هر فعاليت، استفاده از تقويم‌هاي مشترك در پروژه‌هاي چندگانه، محاسبه ظرفيت‌هاي متغير، هزينه‌هاي تورم و اضافه‌كاري براي منابع و افزودن به زمان اصلي يا كاهش آن، محاسبه واريانس‌هاي زمان‌بندي و آناليز انواع هزينه‌ها، تهيه گزارش منبع، هزينه و …​
Time Line (TL6
انواع نمودارها با اندازه دلخواه​
قابليت‌ها/ امكانات/ …: در نظر گرفتن محدوديت‌ها «زودتر از … شروع نشود» و يا « ديرتر از … شروع نشود»، آناليز پرت، تعيين مدت زمان استفاده از منبع و بع تأخير انداختن آنها با تخصيص تقويم به منابع، استفاده از بانكهاي اطلاعاتي براي ايجاد پروژه‌ها، تخيخ گزارش راجع به منبع، قابليت مهم نمودار پرت زمان‌بندي شده به همراه MSP ، قابليت جانبي Guide Line 2​
Primavera
نمودارهاي پرت، گرت و گانت​

قابليت‌ها/امكانات/ . . .: با توجه به جميع موارد، اين نرم‌افزار اغلب توانايي‌ها و دسترسي‌هاي ساير نرم‌افزارهاي كنترل پروژه را دارا مي‌باشد و علاوه بر آن امكانات قوي استفاده‌ي شبكه‌اي از آن وجود دارد. قبول بيش از ده‌هزار فعاليت در يك پروژه.
طرح‌ريزي واحدهاي صنعتينام نرم‌افزار
اطلاعات ورودي
ALDEP
طول و عرض زمين مورد نظر ، تعداد دپارتمان‌ها، نمودار رابطه فعاليت‌ها، ساخت بخش‌ها، كمترين درجه ارتباط، عرض نوار چيدمان، حداقل امتياز براي چاپ يك طرح​قابليت/ شرح: الگوريتم ايجاد كننده، مكانيزم كار تصافي، وارد كردن تعداد طرح‌هايي كه در هر مرحله بايد استقرار يابد، طرح استقراري در هر مرحله​


COMLAD
ورود اطلاعات به دو روش: 1‌ـ ليست محصولات؛ 2ـ نمودار ارتباطات​قابليت/ شرح: ويرايش قوي‌تر نسبت به QS و Planet، ارائه طرح نهايي با امتياز دادن به طرح‌ها و محاسبه حداكثر و حداقل آنها.​


Factory Flow
جريان مواد، ميزان توليد و انواع توليد​قابليت/ شرح: رسم چارت‌هاي مختلف با رنگ‌هاي متنوع، تخمين فضاي انبار مورد نياز، رسم نمودار ازـ به و شدت ـ مسافت، تهيه بهترين استقرار با توجه به حجم توليد، ***** كردن دياگرام‌هاي پيوسته، استفاده از ابزارهايي مانند Factory OPT، Factory CAD براي ارائه Layout بهينه، طراحي چارت در 13 و ACAD12 و

کنترل موجودینام نرم‌افزار:
Alliance/ MFGمشخصات:ارائه توابع كلي‌ MRP و MRPII مانند: پيش‌بيني، سفارش خريد، سفارش فروش، گزارشات برنامه‌ريزي، كنترل موجودي، كنترل كارگاهي، پيگيري وظايف، و …، ارتباط با نرم‌افزارهاي Quikbooks ، Realword ، Planis , ACCPAC, Soloinon و دارا بودن يك واسطه باركد.​

آمار و احتمالاتنام‌ نرم‌افزار
نمودار
Mini Tabكليه نمودارهاي كنترل كيفيت: مانند ,U,C پارتو، نقص، علت و معلولي و … ، انواع نمودارهاي حرفه‌اي.
قابليت: فرستادن اطلاعات و داده‌ها بر روي Excel، محاسبات تئوري احتمالات (ضريب هم‌بستگي، توزيع‌هاي پيوسته و گسسته، جداول فراواني، مقادير احتمالي) و تست‌هاي آماري، انجام رگرسيون خطي، پله‌اي و …، آناليز داده‌ها غيرپارامتري، سري زماني و انواع واريانس‌ها (دوطرفه و چند طرفه)، رسم همزمان 15 گراف.​


SPSS
انواع نمودارها و نمايش گرافيكي دوبعدي و سه‌بعدي، انواع نمودارهاي كنترل كيفيت​قابليت: تهيه انواع جدول‌هاي احتمالات، تهيه انواع طرح‌هاي آماري، روش‌هاي رگرسيون و محاسبه انواع آن، آناليز داده‌ها غيرپارامتري و داده‌هاي آماري در زمينه كنترل كيفيت با در نظر گرفتن جدول داده‌ها و نمودارها، محاسبه انواع داده‌هاي آماري (ميانگين، ميانه و …) صدور فايل‌ها و Save كردن بر روي بقيه نرم‌افزارها مانند Access، help قوي.​


Statisticaانواع نمودارها و نمايش گرافيكي دوبعدي و سه‌بعدي، انواع نمودارهاي كنترل كيفيت مانند U، NP و .
قابليت: انجام رگرسيون با هزاران متغير، قابليت تكرارپذيري و توليد دوباره، تحليل و تفسير نمودارهاي كنترل كيفيت، تجزيه و تحليل سيستم‌هاي آناليز زماني مانند پيش‌بيني و …، رسم طرح‌هاي مورد نياز در رگرسيون، انجام انواع محاسبات احتمالي مانند توزيع‌ها و تفسير آنها، داراي سيستم پيشنهاد كننده.​


StatGraph (STATGتهيه انواع نمودارها مانند پارتو، كيفي وصفي، متغيري و … .
قابليت: در زمينه QC، آناليز واريانس (ANOVA)، رگرسيون، آناليز سري‌هاي زماني، رسم توابع، محاسبه انواع داده‌هاي آماري و انواع توزيع‌هاي پيوسته و گسسته (برنولي، پواسون، كاي‌دو، يكنواخت و…) حل جدول Simplex.​

تحقيق در عملياتنام نرم‌افزار
نوع مساله
قابليت / شرح /
General Algebraic Modeling System (GAMS
برنامه‌ريزي خطي، غيرخطي، عدد صحيح، مختلط و …​


انواع محدوديت‌ها، تابع هدف متغير تعريف مي‌شود، پرقدرت‌ترين نرم‌افزار تحقيق در عمليات.​


GINO
برنامه‌ريزي خطي و غيرخطي​استفاده از روش حل ماتريسي، مساله مورد نظر به صورت كدهاي ASCII ذخيره مي‌شود، داراي help خوب، گزارش نهايي از حل مساله مي‌دهد.​


LINDOبرنامه‌ريزي خطي، عدد صحيح، مختلط، صفر و يك
حل به دو روش: 1‌- مساله را خودبه‌خود حل كرده و گزارش نهايي بدهد؛ 2‌- مرحله به مرحله آن را حل كند. داراي help خوب، شاملLindo/386 ,Super lindo, Lindo Student است كه Super Lindo از همه قوي‌تر است.​


Lingoبرنامه‌ريزي خطي و غيرخطي
قوي‌ترين نرم‌افزار OR بعد از GAMS، استفاده از مزاياي Windows و help برقراري ارتباط با Excel، ابعاد مساله به طور عادي: 16000 متغير، 8000 محدوديت.​


QSBبرنامه‌ريزي خطي، مسائل حمل و نقل، برنامه‌ريزي پويا، تئوري صف، شبيه‌سازي و مديريت پروژه
تهيه گزارش نهايي، حل مرحله به مرحله، امكانات ويرايشي (حذف و تعديل محدوديت‌ها، تابع هدف و …) امكان ديدن قسمت خاصي از مساله، حل ترسيمي.​


TORAبرنامه‌ريزي خطي، نظريه صف، موجودي مسائل حمل و نقل (99 مبدأ،99 مقصد)
بر اساس متن كتاب «حمدي طه» نوشته شده، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخيره مي‌كند، تهيه گزارش در هر مرحله و گزارش نهايي، قابليت ويرايش و اصلاح كليه موارد.​

شبيه‌سازينام نرم‌افزار
شرح
AutoModكاربرد در مدل‌سازي، سرعت بالا، تكميل خودكار، جزئيات مدل، ساختن مدل سه بعدي به طور اتوماتيك، امكان عيب‌يابي، قابل استفاده براي طرح‌ريزي.​


Micro Saintايجاد سيستم‌هاي پيچيده شامل مدل‌هاي بزرگ از سيستم‌هاي ساخت، مونتاژ و حمل و نقل، ايجاد سريع مدل‌ها، قابليت ايجاد، شبيه‌سازي، آناليز و تفسير و طرح‌ريزي مدل‌ها، براي نشان دادن واقع‌گرايانه سيستم از طرح‌هاي متحرك استفاده مي‌شود.​


Simanاولين زبان شبيه‌سازي براي مدل‌سازي سيستم‌هاي ساخت، اولين زبان قابل اجرا بر روي ميكروكامپيوترها، داراي منوهاي بسيار قوي، مشخص نمودن مشخصه‌هاي ديناميكي و استاتيكي، شبيه‌سازي در 3 قسمت انجام مي‌شود: 1‌- تهيه مدل؛ 2- تهيه چارچوب آزمايش؛ 3- تجزيه و تحليل و آناليز اطلاعات به دست آمده.​


SimFactoryكاربرد در طرح‌ريزي و شبيه‌سازي، رسم طرح مورد نظر در محيط 14 و 13 و ACAD 12 و انتقال به محيط نرم‌افزار، نشان دادن بخش‌ها با جزييات، نمايش جريان مواد به صورت انيميشن، طراحي Layout, Planning, Maintanace Analysis و Transportation Planning، پيشگويي عملكرد فرايندها.​


Taylor​شبيه‌سازي توليد محصولات به صورت تكي و بسته‌اي، رسم طرح مورد نظر در ACAD، امكان ديدن مدل از زواياي مختلف و جهت‌هاي گوناگون، داراي مفسر بسيار قوي به نام TLI ، انواع Fixed Costها، نرخ بهره و ارزش افزوده، ايجاد انواع گراف‌ها و گزارشات متناسب تمام رنگي، ضبط مستندات و مشاهده انواع اطلاعات راجع به عناصر، محصولات، كارها، مسير حركت و… ، در هر لحظه، كاربرد در مدل‌هاي مسيري.​


Vent Ana Simulation Environment (VENSIM
از كامل‌ترين نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي، كاربرد براي مدل‌هاي مفهومي، ايجاد، تجزيه و تحليل، طبقه‌بندي و شبيه‌سازي مدل‌ها، در نسخه‌هاي PLE (ايجاد دياگرام و رمز عبور، شبيه‌سازي، مستند‌سازي)، Standard (قادر به ايجاد طبقه‌بندي و شبيه‌سازي مدل‌ها) Professional (مدل كردن سيستم‌هاي پيشرفته و بهينه كردن آن)، DSS ( قابليت بالا در مدل كردن)، Run Time ارائه مي‌شود.​گرافيك و ترسيمنام نرم‌افزار
نمودارها


visio.vision for business graphics)OPC، FPC، مونتاژ، CPM و گانت چارت.
امكان تغيير شكل و ويرايش و تغيير رنگ، ارتباط با word و Excel، مرتب كردن اجزاء مانند رسم چيدمان توليد و پر كردن فضاهاي خالي.​


Harvard Graphics (HG3
ميله‌اي، سازماني، چند‌گانه، نمودارهاي آماري​


ايجاد جدول‌ها و طرح‌ها، اساس كار استفاده از منوها، تهيه اسلايدهاي 35ميلي‌متري با يكFilm Recorder.​


MS PowerPointنمودارهاي مختلف
قابليت ايجاد فايل‌هاي نمايشي، انيميشن و گرافيكي، راهنماي ارايه مقاله، سمينار و پروژه و قابليت استفاده‌هاي تبليغاتي و آموزشي در شبكه‌هاي جهاني Internet​منبع:وبلاگ تخصصی مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک ایران(صما)
سلام شیدا جون
دستت درد نکنه.من خودم در رابطه با مهندسی صنایع اطلاعات زیادی ندارم.اما کلا بین مباحث شخصا به طرح ریزی واحد های صنعتی و کنترل موجودی و مدیریت تولید علاقه دارم.لطفا اگه بازم در این زمینه ها اطلاعات داشتی برام بفرست. راستی شیدا جون شما ترم چندم هستید؟ دانشگاه آزاد تحصیل می کنید یا سراسری؟
 

woodywood

عضو جدید
سلام دوستان عزیز
راستش من آموزش این نرم افزارو نمی خوام چون بلدم
فقط من توی یک مقاله از این نرم افزار استفاده کردم که حالا باید توی توضیحاتم معرفی این نرم افزار و کاربردهاشو بنویسم
اگه lingo 8 بود بهتر
ولی هیچ متنی ندارم.
کسی می تونه کمکم کنه ؟
لطفا خیلی حیاتیه .
 

mmoi2005

عضو جدید
درخواست فایل آموزشی نرم افزار ها

درخواست فایل آموزشی نرم افزار ها

به نام نامی الله
مرسی از این همه اطلاعاتی که در اختیار گذاشتید ، فقط منبعی هم برای آموزش این نرم افزارها می تونید معرفی کنید؟
 

Fatoum

عضو جدید
سلام دوستان
همگی خسته نباشید
من یک سری اطلاعات پیرامون نرم افزار Lingo می خوام.
تاریخچه و آموزش و ...
لطفا اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید کمکم کنید
ممنون
 

parvina

عضو جدید
net

net

salam man ye list az narmafzarhye marbot be net ro mikham ba ye tozih ejmaly dar mord har kodom az ona agar komak konid kheyli mamnon misham kheyli hayatiye
mr30:cry:
 

mehrangiz najafi

عضو جدید
خیلی ممنون خدا خیرتون بده من خیلی دنبال شناخت نرم افزارهای مهندسی صنایع بودم.
 

ONE DAY

عضو جدید
سلام دوستان
من اموزش خوب برای نرم افزار visual promethee را نیاز دارم خیلی ضروریه تا دو روز
اینده لازم دارم و متاسفانه پیدا نمیکنم ...ممنون میشم کمک کید
 
بالا