یادگیری زبان فرانسه با مكالمه ( با ترجمه فارسی + تکست )

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
31. C’est reparti

31. C’est reparti

با دادن واکمن به من، ماری آنژ مرا متقاعد کرده بود که نادیا در سرقت دست نداشته. قاطعانه تصمیم گرفته بودم که همه چیز را دوباره گوش بدهم، شاید رد مطمئنی پیدا کنم..

دانلود

http://elldownload.persiangig.com/fr...forum.com).zip
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
36. Jean Pierre a disparu

36. Jean Pierre a disparu

برای این که بهتر اطرافیان نادیا را بشناسم، تصمیم گرفتم همۀ قسمت هایی را که در عنوان آنها نام یک نفر هست، گوش کنم..

دانلود

http://elldownload.persiangig.com/fr...forum.com).zip
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
37. Les affaires de René

37. Les affaires de René

کم کم ماجراهایی را برای خودم تجسم می کردم که به دوران رمانتیک شباهت داشت

دانلود
Adc_perse_37(www.ellforum.com).zip
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
43. Une affaire à Marseille

43. Une affaire à Marseille

رنه کمی مثل قاچاقچی ها بود، اما بعید به نظر می رسید که به دوستش اتین خیانت کند

دانلود

Adc_perse_43(www.ellforum.com).zip

 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
44. Vous avez un nouveau message

44. Vous avez un nouveau message

به لطف اتین بالاخره فهمیدم که نادیا به خاطر دزدی و به خاطر چشم هایش به مارسی رفته...

دانلود

Adc_perse_44(www.ellforum.com).zip

 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
45. Au revoir Marie-Ange

45. Au revoir Marie-Ange

برای دیدن نادیا بی صبر بودم... احساسات گم شده ای از اعماق حافظه ام باز می گشت... باید هیجان خودم را با ماری آنژ قسمت کنم

دانلود

Adc_perse_45(www.ellforum.com).zip

 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
46. Gaëlle

46. Gaëlle

مشغول تدارک سفرم به مارسی بودم... قرار بود نادیا را ببینم: یعنی کسی که همه ماجرا با او شروع شده بود...

دانلود

Adc_perse_46(www.ellforum.com).zip

 

Similar threads

بالا