گفتگو پیرامون آزمون های نظام مهندسی

Nasim_Feiz_A

عضو جدید
سلام دوستان عزیز
لطفا اخبار مرتبط با آزمون های نظام مهندسی را در تاپیک
اخبار آزمون های نظام مهندسی مطرح نمایید. و جهت حفظ نظم تاپیک نام برده هر گونه صحبت پیرامون آزمون ها را در این تاپیک پیگیری نمایید.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Nasim_Feiz_A

عضو جدید
قابل توجه متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری آزمونهای آتی..تاريخ: شنبه 13 اسفند 1390

قابل توجه متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری آزمونهای آتی..تاريخ: شنبه 13 اسفند 1390


عنوان: قابل توجه متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری آزمونهای آتی تاريخ: شنبه 13 اسفند 1390


بمنظور اصلاح و ارتقاء کیفیت آزمونهای ورود به حرفه رشته معماری و با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام شده و اخذ نظرات ادارات کل مسکن و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان و اساتید دانشگاهها و صاحبنظران رشته معماری مقرر گردید آزمون معماری در دو بخش نظارت و طراحی برگزار گردد.
بدین ترتیب داوطلبان می‌بایست برای اخذ صلاحیت نظارت صرفاً در یک آزمون تستی تلفیق شده از بخش‌های عمومی و تخصصی و برای اخذ صلاحیت طراحی صرفاً در یک آزمون تستی تلفیق شده از بخش‌های طراحی و جزئیات اجرائی ساختمان شرکت نمایند.
لازم بذکر است منابع آزمونهای یاد شده چگونگی تطبیق شرایط شرکت‌کنندگان آزمون‌های سنوات گذشته که در بخش‌هایی از آزمون مذکور قبول شده‌اند، متعاقباً اعلام خواهد گردید.

"دفتر مقررات ملّی ساختمان
 

raha**

عضو جدید
این سایت دفتر امور مقررات ملي ساختمان

اینم چند یادداشت از همون جا
یادتون باشه به سایتش سر بزنید ممکنه مطالبی که الان گذاشتن بعدن تغییر کنه
عنوان: قابل توجه متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری آزمونهای آتی تاريخ: شنبه 13 اسفند 1390

بسمه تعالي

قابل توجه متقاضیان آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری آزمونهای آتی


بمنظور اصلاح و ارتقاء کیفیت آزمونهای ورود به حرفه رشته معماری و با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام شده و اخذ نظرات ادارات کل مسکن و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان و اساتید دانشگاهها و صاحبنظران رشته معماری مقرر گردید آزمون معماری در دو بخش نظارت و طراحی برگزار گردد.
بدین ترتیب داوطلبان می‌بایست برای اخذ صلاحیت نظارت صرفاً در یک آزمون تستی تلفیق شده از بخش‌های عمومی و تخصصی و برای اخذ صلاحیت طراحی صرفاً در یک آزمون تستی تلفیق شده از بخش‌های طراحی و جزئیات اجرائی ساختمان شرکت نمایند.
لازم بذکر است منابع آزمونهای یاد شده چگونگی تطبیق شرایط شرکت‌کنندگان آزمون‌های سنوات گذشته که در بخش‌هایی از آزمون مذکور قبول شده‌اند، متعاقباً اعلام خواهد گردید.

"دفتر مقررات ملّی ساختمان"
منبع سایت دفتر امور مقررات ملي ساختمان
 
آخرین ویرایش:

raha**

عضو جدید
دوشنبه 8 اسفند 1390

بسمه تعالي

اطلاعیه

به آگاهی می رساند آخرین ویرایش(چاپ 1390) از کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرائی آن چاپ و منتشر شده است. بدیهی است مبنای آزمونها و استنادات بعدی چاپ 1390 خواهد بود.

"دفتر مقررات ملّی ساختمان"
منبع سایت دفتر امور مقررات ملي ساختمان
 
آخرین ویرایش:

raha**

عضو جدید
مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) شهریور 1390
رشته عمران (محاسبات)


• اصول و مباني بارگذاري و مبحث ششم( 1385)
• اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي فولادي و مبحث دهم(1387)
• اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي بتني، تكنولوژي بتن و مبحث نهم (1388)
• اصول و مباني طراحي و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي و مبحث هشتم(1384)
• اصول و مباني مكانيك خاك و مهندسي پي و مبحث هفتم (1388)
• * اصول و مباني تحليل سازه‌ها (در حد سرفصل‌هاي رسمي دانشگاهي


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته عمران (نظارت)


• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (1374)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1382)
• مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)( 1385)
• مبحث هفتم (پي و پي‌سازي) (1388)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1384)
• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه) مصوب 1388 و تكنولوژي بتن (مطابق سرفصلهاي رسمي دانشگاهي)
• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي) (1387)
• مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها) ( 1383)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) (1386)
• راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (1382)
• * تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)*
• * روشها و جزئيات اجرايي ساختمان


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات برقي


• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1375 و 1374)
• مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) (1380)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (1382)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي(1387)
• راهنماي مبحث سيزدهم( طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (1382)
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1381)
• * طرح و اجراي تأسيسات برقي


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات مكانيكي


• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1374 و1374)
• مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• مبحث چهاردهم (تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع) (1380)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي) (1387)
• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي)
• مبحث هفدهم (تأسيسات لوله‌كشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمانها)(1387)
• مبحث نوزدهم ( صرفه جويي در مصرف انرژي)
• * طرح وا جراي تأسيسات مكانيكي


* براي موارد ذكر شده از مراجع معتبر فني و مهندسي تأسيسات مكانيكي استفاده گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته شهرسازي
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1374و1375)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1387)
• مبحث بيستم( علائم و تابلوها)(1384)
• حقوق، قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)
• مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران
• * اصول و مباني برنامه ريزي و طراحي شهري
• * روش‌ها و شيوه‌هاي برنامه ريزي و طراحي شهري
• * مسائل شهرسازي ايران اعم از برنامه ريزي شهري و طراحي شهري
• * اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي: هادي، جامع، ساختاري – تفصيلي، آماده سازي، شهرك سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظايرآن


* براي مورد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته نقشه برداري
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1375 و 1374)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• دستورالعمل‌هاي تيپ نقشه‌برداري (نشريه شماره 119 و 95 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)
• * متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري
• نقشه‌برداري عمومي (در حد اطلاعات دانشگاهي)
• * كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي
• * كاربرد عكس‌هاي هوايي و اطلاعات ماهواره‌اي در صنعت ساختمان سازي
• * تعيين موقعيت املاك
• * پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها، محل پي‌ها يا شالوده‌ها، ستون‌ها، قوس‌ها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر
• * گرايشهاي ميكروژئودزي( جهت رفتارسنجي و كنترل سازه‌هاي سنگين)، فتوگرامتري كاربردي، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS,LIS)( درحد كاربردي)


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.رشته ترافيك
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن(1374و1375)
• مبحث دوم ( نظامات اداري) (1384)
• طراحي راه‌هاي شهري
• مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك*
• مشخصات فني و اجرائي معابر *
• مهندسي ترافيك و ترابري *
• ايمني معابر *
• حمل و نقل همگاني *


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر3 :آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
رشته معماري


• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئيننامههاي اجرايي آن
• مبحث دوم ( آئيننامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوهنامه آن)(1384)
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1380)
• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1387)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآوردههاي ساختماني) (1382)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1384)
• مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتنآرمه)(1388)- فصول اول تا نهم
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلههاي برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1387)
• مبحث هجدهم ( عايقبندي و تنظيم صدا) (1380 )
• مبحث نوزدهم ( صرفهجويي در مصرف انرژي) (1381)
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)
• راهنماي صرفهجويي در مصرف انرژي
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)
• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري
• طرح معماري
• جزئيات اجرائي ساختمان *
• روشها و مسائل اجرايي*
• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملي ساختمان)* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نميگردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منبع سایت دفتر امور مقررات ملي ساختمان
 

raha**

عضو جدید
مواد آزمون حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان (كليه پايه‌ها) شهریور 1390
رشته شهرسازي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1374و1375)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1387)
• مبحث بيستم( علائم و تابلوها)(1384)
• حقوق، قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)
• مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران
• * اصول و مباني برنامه ريزي و طراحي شهري
• * روش‌ها و شيوه‌هاي برنامه ريزي و طراحي شهري
• * مسائل شهرسازي ايران اعم از برنامه ريزي شهري و طراحي شهري
• * اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي: هادي، جامع، ساختاري – تفصيلي، آماده سازي، شهرك سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظايرآن


* براي مورد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته عمران (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1374و1375)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1382)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1384)
• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه) (1388)
•مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي)(1387)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• راهنماي اتصالات در ساختمانهاي فولادي
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي
• راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن آرمه
• روشهاي اجرا*


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات برقي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن
• مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (1382)
• راهنماي مبحث سيزدهم( طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها) (1382)
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي)
• مسائل مربوط به اجرا و نظارت بر تأسيسات برقي*


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات مكانيكي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن
• مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• مبحث چهاردهم (تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع) (1380)
• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي) (1382)
• مبحث هفدهم (تأسيسات لوله‌كشي و تجهيزات گاز طبيعي ساختمانها)(1387)
• مباحث مربوط به اجرا و نظارت تأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع*


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته نقشه برداري (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن
• مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• دستورالعمل‌هاي تيپ نقشه‌برداري (نشريه شماره 119 و 95 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي)
• متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري
• نقشه‌برداري عمومي
• كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي
• تعيين موقعيت املاك و پياده كردن آنها *
• فتوگرامتري مقدماتي( در حد شناخت و خواندن عكس‌هاي هوائي)*
• پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها*


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
تذكر1 : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
تذكر2 : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر3 :آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
محل فروش كتب و نشريات: كتابفروشي‌هاي روبروي دانشگاه تهران و انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (پايين‌تر از ميدان وليعصر، روبروي خيابان دمشق، نبش كوچه فيروزه).
رشته معماري (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن
• مبحث دوم ( آئين‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و شيوه‌نامه آن)(1384)
• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمانها)
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1382)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1384)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1385)
• راهنماي مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (با تأكيد بر بخش‌هاي نظارت و اجرا)
• جزئيات اجرايي ساختمان*


* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.


o تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
o تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
o تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

منبع سایت دفتر امور مقررات ملي ساختمان
 

Nasim_Feiz_A

عضو جدید
نامه استان قزوین در خصوص جبران کسری نمره آزمون ورود به حرفه آذر ماه

نامه استان قزوین در خصوص جبران کسری نمره آزمون ورود به حرفه آذر ماه

نامه استان قزوین در خصوص جبران کسری نمره آزمون ورود به حرفه آذر ماه
جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را دانلود نمایید
دریافت فایل پیوست
 

mehras khanum

عضو جدید
این چه کاریه آخه:confused:من کلی خوندم تادیتیلوقبول شدم.بازبرای طراحی بایددیتیل امتحان بدم؟!!!!!!!!!!!!یعنی چی؟مابرای نظارت خودمونوکشتیم تادیتیل قبول شدیم حالادیتیلوازنظارت حذف کردن.ایناخودشونم نمی دونن دارن چیکار می کنن.جایی نیست اعتراض بزاریم؟بچه ها چراساکت نشستین؟دوباره حاضرین واسه دیتیل بخونیین؟
 

دختری تنها

عضو جدید
سلام دوستان خوبم منم امسال نظام مهندسی ازمون شرکت کردم ولی فقط تستی عمومی وتخصصی روقبول شدم حالابااین اوصاف وتغییرات فراوان درامتحان نظام تکلیف دوتاازمونی که قبلادادم وقبول شدم چی میشه من که دوباره که نبایداون دوتاامتحانوشرکت کنم که دیگه بعدم یه سوال دیگه داشتم میخواستم ببینم دوستان شمامیدونید ازمون چه تاریخی یاچه ماهی برگزارمیشه؟واینکه تقریبابه چه صورتی برگزارمیشه؟یعنی برای نظارت بایدچه موضوعاتی روامتحان بدیم وقبول بشیم وبرای طراحی چی روبایدبخونیم وچی روبایدامتحان بدیم خواهشن راهنماییم کنیددوستان باتشکر...
 

MARY TANHA

عضو جدید
سلام.اگه به سایت مراجعه کنی اعلام شده دو بار در سال .شهریور و اسفند.راجع مواد امتحانیو ... بعدا اطلاع میدن
 

MARY TANHA

عضو جدید
سلام به بچه های باشگاه.
من چند تا سوال داشتم.اعتبار قبولی در آزمون نظام تا سه دوره است یا تا سه سال یا . . . ؟برای کسی که یک یا . . . قسمت را قبول شده و هنوز موفق به دریافت پروانه نشده
اگه خبر جدیدی راجع مدل جدید آزمون دارید لطفا بگید.کسی که جزییات قبول شده چیکار کنه؟از اونجایی که شاید شهریور آزمون باشه زودتر منابع را بتونیم تهیه کنیم.
 

Arch-Azadeh

همکار مدیر مهندسی شهرسازی متخصص طراحی شهری
سلام
اعتبار قبولي تا 3 دوره برگزاري آزمون هست
 

MARY TANHA

عضو جدید
24 تير 1391
بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان ورود به حرفه مهندسي -حرفه اي كاردان هاي فني ساختمان و تعيين صلاحيت معماران تجربي مي رساند : اولين نوبت آزمون سال 1391 در تاريخ هاي 30 و 31 شهريور ماه سال جاري در سراسر كشور بر گزار ميشود.تاريخ شروع ثبت نام و ساير آگهي هاي لازم متعاقا اعلام خواهد شد.
 

puma_memar

عضو جدید
خسته نباشی؟؟؟؟!!!!
راستی منابع نظارت معماری با عمرانیا یکیه؟؟؟
 

saghi23

عضو جدید
تاریخ مشخص شد ولی هنوز صحبتی در رابطه باقبول شدگان تعدادی از آزمون های قبلی نشده من عمومی و تخصصی قبول شدم کسی میدونه با این شرایط جدید نظارت میدن یا نه کسی چیزی می دونه؟:(
 

parvin24

کاربر فعال
بچه ها واسه طراحی معماری چی کار باید کرد؟؟؟ به نظرتون چه طور می شه قبول شد؟؟؟؟
 

saghi23

عضو جدید

عنوان: اطلاعیه ثبت نام آزمون شهریور 1391 تاريخ: دوشنبه 26 تیر 1391
بسمه تعالی
در اجراي مواد 26،21،11و28 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت در آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، در رشته‌هاي معماري(نظارت و طراحي)، شهرسازي، عمران(نظارت و محاسبات)، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، نقشه برداري و ترافيك براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي (پايه3) و همچنين آزمونهاي حرفه‌اي كاردانهاي فني ساختمان در رشته‌هاي معماري، عمران، مكانيك، برق، نقشه‌برداري و شهرسازي براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار كارداني (پايه‌3) و آزمونهاي تعيين صلاحيت معماران تجربي براي متقاضيان اخذ پروانه اشتغال به كار تجربي مي‌رساند آزمونهاي ياد شده در تاريخهاي 30و31 شهريورماه‌سال1391برگزار مي‌گردد. ثبت‌نام اين آزمونها از تاريخ 26/4/1391 آغاز و تا تاريخ 31/5/1391 ادامه خواهد داشت لازم بذكر است ثبت‌نام كليه آزمونهاي ياد‌شده ‌به ‌صورت الكترونيكي ‌و از طريق همين وب سايت انجام خواهد شد. كليه داوطلبان عزيز مي‌توانند جهت ثبت‌نام به آدرس‌هاي الكترونيكي WWW.inbr.ir (وب سايت دفترامورمقررات‌ملّي‌ساختمان)مراجعه‌نمايند. ضروري است كليه متقاضيان قبل از انجام ثبت‌نام، راهنما و دستورالعمل ثبت‌نام را به دقت مطالعه فرمايند. ضمناً خاطر نشان مي‌سازد تاريخ ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.
"دفتر مقررات ملّی ساختمان"
 

saghi23

عضو جدید
ای خدا از این نظام مهندسی باید به کی شکایت کرد یعنی من که عمومی و تخصصی قبول شدم باید دو باره نظارت امتحان بدم بی خیال هزینه و وقت مردم:mad:
 

elahe66

عضو جدید
کاربر ممتاز
بچه‌ها قضیه این سازمان مهندسی‌ چیه؟ من سال ۸۹ فارغ‌التحصیل شدم... الان می‌تونم این آزمون شهریورو ثبتنام کنم؟معمولا از کی‌ شروع می‌کنن به خوندن که برسن تموم کنن؟ چیارو باید بخونم؟ چند تا کتابه؟ طراحی‌ چیه ؟ نظارت چیه؟ من کارشناسی پیوسته بودم....چی‌ کار باید کنم؟
 

mehrdad2all

عضو
من هم سال ۸۸ عمومی وتستی قبول شدم و دیتیل رد شدم.
معلوم شد باید واسه نظارت دوباره امتحان بدیم یا همون قبولی قبلی کافیه؟
به نظر میرسه بعد از ثبت نام و گرفتن پول میگن لازم نبود امتحان بدید...
 

saghi23

عضو جدید
من به نظام مهندسی استانمون تماس گرفتم متاسفانه درست بود باید نظارت دوباره امتحان بدیم لطف کردن گفتن هرکیی 2 تا آزمون قبول شده باید 25 درصد بزنه حساب کن این همه کتاب عوض شده به علاوه هزینه آزمون که باید دوباره بدیم و وقتی که اون همه کتاب رو دو باره بخونیم (یکی بهشون بگه بیا این پول دیگه این قدر عذابمون ندین)تازه امتحان طراحی هم که تشریحی شده نه عملی یا تستی معلوم نیست سوال چی میاد
 

saghi23

عضو جدید
رشته معماری(طراحی)
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )-ويرايش 1380
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-ويرايش 1387
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي )-ويرايش 1387
• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا )-ويرايش 1390
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-ويرايش 1389
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-ويرايش 1384
• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري
• *طرح معماري
• *جزئيات اجرائي ساختمان
• *ضوابط آتش نشاني
• *ضوابط بلند مرتبه سازي
• *ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان مي‌باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
رشته معماری(نظارت)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 74 و آئين‌نامه اجرائي آن -ويرايش 1390
• مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش 1384
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )-ويرايش 1380
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-ويرايش 1387
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني )-ويرايش 1389
• مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي )-ويرايش 1384
• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه )-ويرايش 1388
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-ويرايش 1385
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پله‌هاي برقي )-ويرايش 1387
• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا )-ويرايش 1390
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-ويرايش 1389
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-ويرايش 1384
• راهنماي مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-ويرايش 1388
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)-ويرايش 1390
• *گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان
• *روشها و جزئيات اجرائي ساختمان
• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان)
* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملي ساختمان و ساير مدارك فني، مباحث مقررات ملي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
 

rivar

عضو جدید
این دیگه چقدر مسخرس
یعنی منی که جزئیات قبول شدم و اتفاقا به خاطر همین جزئیات سه سال پروانم عقب افتاد باید دوباره امتحان بدم و 50 درصد بزنم تا طراحی بتونم قبول شم؟
درست متوجه شدم دوستان؟
 

mehras khanum

عضو جدید
این دیگه چقدر مسخرس
یعنی منی که جزئیات قبول شدم و اتفاقا به خاطر همین جزئیات سه سال پروانم عقب افتاد باید دوباره امتحان بدم و 50 درصد بزنم تا طراحی بتونم قبول شم؟
درست متوجه شدم دوستان؟
منم همینطور.جزئیاتوقبول شدم حالاکه مااین امتحان سخته رودادیم اومدن ازنظارت حذفش کردن آوردنش توطراحی!!!خب بیاین اعتراض کنیم.نشینیم ببینیم چی پیش میاد.من بانظام استانمون تماس گرفتم .شماهم این کاروبکنید.کسایی هم که تهرانن لطف کنن برن نظام مهندسی اعتراض کنن.
 

mehras khanum

عضو جدید
این چه کاریه آخه:confused:من کلی خوندم تادیتیلوقبول شدم.بازبرای طراحی بایددیتیل امتحان بدم؟!!!!!!!!!!!!یعنی چی؟مابرای نظارت خودمونوکشتیم تادیتیل قبول شدیم حالادیتیلوازنظارت حذف کردن.اینجوری که نظارت خیییییییییییلی راحت میشه وطراحی خیلی سخت.عمدااینکاروکردن که تعدادمعمارایی که بتونن کاربگیرن کم باشه.نظارت هم که رندومه نظام مهندسی خیالش راحته که صدهزارنفرم که قبول شن حالاحالاهااسمشون تورندوم نمیادهمه کاراتودست خودشون میچرخه!خودشونم نمی دونن دارن چیکار می کنن.برین راهنمای آزمونوبخونین همش ابهامه وفراترازابهام،توطئه!فقط زورشون به معمارامیرسه.جایی نیست اعتراض بزاریم؟بچه ها چراساکت نشستین؟دوباره حاضرین واسه دیتیل بخونیین؟!!!زیربارحرف زورنرین خواهشا.....ازماگفتن!
 
آخرین ویرایش:

rivar

عضو جدید
منم همینطور.جزئیاتوقبول شدم حالاکه مااین امتحان سخته رودادیم اومدن ازنظارت حذفش کردن آوردنش توطراحی!!!خب بیاین اعتراض کنیم.نشینیم ببینیم چی پیش میاد.من بانظام استانمون تماس گرفتم .شماهم این کاروبکنید.کسایی هم که تهرانن لطف کنن برن نظام مهندسی اعتراض کنن.
اره موافقم

حتما خیلیا این شرایطو دارن،برای چی آخه ما باید دوباره جزئیات امتحان بدبم
باز خوبه برای نظارت گفتن 37.5 و 25 درصد ،باز یه شرایطی داره
ولی طراحی همون 50 درصد هست
حالا تکلیف اونایی که یکی از این دوبخش آزمون طراحی امسال رو قبول شدن با کسی که هیچ کدوم رو قبول نشده یکی هست
تازه جالب تر اونایی که امتحان سخت اسکیس رو قبول شدن ولی جزئیات رو رد شدن و پروانه نگرفتن طبق این ظوابط جدید باید باز اسکیس امتحان بدن
این بی عدالتیه
بچه ها همه اعتراض کنین لااقل اونایی که یکی از دو بخش رو قبول شدن
 
بالا