کی میخواد اینجا شنا کنه؟؟؟ استخر بی نظیر در تگزاس . . .

عاشق پیشه

عضو جدید
درست از بالای وسط اقیانوس میندازیمت پایین بری با کوسه ها شنا کنی!
من باید برم سعت 12 قراره یه از شما بهترون رو بفرستم تو خواب یه لیست آدم!
یه کاری نکن تو رو هم تو لیست قرار بدما!
شب همگی بخیر!!!
منم بذار توی لیست
 

Similar threads

بالا