کنترل شاقولی بودن ستون بدون دوربین

sshayan59

عضو جدید
سلام دوستان
لطفا اگر مهندسان در رابطه با شاقولی کردن ستونهای بتنی قبل از بتن ریزی و با روشی بجز استفاده از دوربین و شاقول دستی
تجربه و اطلاعاتی دارن کمکی به بنده بکنن
ممنون از شما
 
بالا