کمک فرآیندها در صنایع لاستیک و آمیزه کاری (نرم سازهای شیمیایی)

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
کمک فرآیندها در صنایع لاستیک و آمیزه کاری (نرم سازهای شیمیایی)
موادی هستند که برای اصلاح مراحل فرآیند اختلاط یا کمک به یک روش ویژه، در خلال عمل اکستروژن، کلندرینگ و یا قالبگیری مورد استفاده قرار می گیرد.
بعضی از لاستیک ها خصوصاً لاستیک طبیعی و لاستیک های سنتزی که دارای ویسکوزیته بالا هستند به یک مرحله شکست اولیه زنجیر در خلال اختلاط نیاز دارند؛ که این عمل به منظور نرم کردن لاستیک برای فرآیند پذیری بهتر و افزایش چسبندگی بعد از آمیزه کاری انجام می شود. همچنین نرم سازها میزان و سرعت شکست زنجیر را کنترل و به پخش سایر مواد آمیزه کاری کمک می کنند. این فرآیند با کاهش جرم مولکولی سبب کاهش جمع شدگی (Shrinkage) شده و در نتیجه تهیه محصول به روش های اکستروژن و کلندر و قالبگیری را بهبود می بخشد.

در زیر نام دو گونه از نرم سازهای معمول آمده است:


  1. [*=right]زایلیل مرکاپتان (تیوزایلنول ها) یا اسیدهای سولفونیک حل شدنی در روغن.
    [*=right]نفتالن تیول که همان املاح فنیل هیدرازین می باشند.
 
بالا