کمک در مورد خطایی که در ASPEN PLUS برام ایجاد شده

ali561266

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
بعد از RUN کردن یه شبیه سازی این ERROR رو برو شدم نمیدونم باید چیکارش کنم کسی میدونه برای رفعش باید چیکار کنم ؟؟؟
> Loop $OLVER03 Method: WEGSTEIN Iteration 30
Converging tear streams: S4 S14 S21 S24
* WARNING
CONVERGENCE BLOCK $OLVER03 NOT CONVERGED IN 30 ITERATIONS

53 vars not converged, Max Err/Tol 0.45053E+02
** ERROR
Convergence block $OLVER03 did not converge
normally in the final pass​
 

s.gharib

عضو جدید
بعد از RUN کردن یه شبیه سازی این ERROR رو برو شدم نمیدونم باید چیکارش کنم کسی میدونه برای رفعش باید چیکار کنم ؟؟؟
> Loop $OLVER03 Method: WEGSTEIN Iteration 30
Converging tear streams: S4 S14 S21 S24
* WARNING
CONVERGENCE BLOCK $OLVER03 NOT CONVERGED IN 30 ITERATIONS

53 vars not converged, Max Err/Tol 0.45053E+02
** ERROR
Convergence block $OLVER03 did not converge
normally in the final pass​

احتمالا تعداد تکرار (iteration) کمه... بیشتر از 30 تا کن
 

Similar threads

بالا