کشف خزه ای که از 50 هزار سال قبل خود را تکثیر کرده

mastane20

عضو جدید
کاربر ممتاز
گروهی از گیاه شناسان در جزایر هاوایی خزه ای را شناسایی کردند که از 50 هزار سال قبل خود را تکثیر کرده است و می تواند یکی از قدیمی ترین ارگانیسمهای چندسلولی زمین باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این خزه که Sphagnum palustre نام دارد، روی کوه "کوهالا" در جزایر هاوایی کشف شده است.
به گفته محققان این خزه یک کلونی قدیمی است که از حدود 50 هزار سال قبل خود را تکثیر کرده است. خزه Sphagnum palustre در تمام نیمکره شمالی زمین گسترده شده است اما به نظر می رسد نمونه ای که در جزایر هاوایی زندگی می کند تنها از طریق یک شبیه سازی تکثیر شده است.
برپایه این تحقیقات، تمام جمعیتهای خزه نمونه برداری شده یک نشانگر ژنتیکی نادر دارند که نشان می دهد این خزه درواقع یک گیاه منفرد هستند که دهها هزار سال قبل توسط باد به هاوایی آورده شده است.
اریک کارلین از کالج راماپو در نیوجرسی درباره این گیاه گفت: "به دلیل اینکه Sphagnum palustre یک گیاه تک جنسی است تولیدمثل جنسی آن امکانپذیر نیست. بنابراین یافتن ویژگی این چنین نادر در یک گیاه پایه گذار به اندازه کافی عادی به نظر می رسد. درحقیقت، غیرمحتمل است که چند گیاه پایه وجود داشته باشند که هریک از آنها یک ویژگی نادر مشابه را نشان دهند."
بقایای فسیلی این گونه خزه در داخل یک گیاه- خاک با قدمت 23 هزار و 900 سال بر روی قله کوه "کوهالا" در جزیره هاوایی کشف شد.
براساس گزارش نشنال جغرافی، این تیم تحقیقاتی با استفاده از این بقایا این فرضیه را مطرح کردند که این خزه حتی اگر تا قبل از این دوره نبوده باشد حداقل از همان زمان در این جزیره وجود داشته است.
این محققان به منظور ارزیابی فرضیه خود، تنوع ژنتیکی جمعیت خزه ای که درحال حاضر در این جزیره زندگی می کند را مورد بررسی قرار دادند و نرخ جهشهای ژنتیکی این خزه را پیدا و آن را با نمونه فسیلی مقایسه کردند.
به این ترتیب، توانستند زمان لازم برای رسیدن به جمعیتهای مختلف خزه ها را محاسبه کنند. نتیجه این محاسبات نشان داد که این خزه از حدود 50 هزار سال قبل خود را تکثیر کرده است.
 

Similar threads

بالا