چگونه پیشنهاد ازدواج دهیم؟

djalix

عضو جدید
کاربر ممتاز
پیشنهاد ازدواج دادن بی شك یكی از مهمترین و بزرگترین گامهایی میباشد كه تا به حال برداشته اید. شما خواهان آن هـستـید كه در آن لحظه همه چیز عالی و بـه بـهتـریـن نحو پیش رود و از آن مهمتر كه میخواهید پاسخ وی مثبت بـاشـد! ایـن نكـات را هــنگام دادن پیشنهاد ازدواج مد نظر قرار دهید تا شانس موفقیت شما افزایش یابد:
1- مطمئن گردید كه فرد مناسبی را برگزیده اید: واضح است نه! امــا حـقـیقت امر آن است كه ازدواج چیزی نیست كه بخواهید بـخاطـر انــگیــزه هــای آنــی وارد آن گردید. ممكن است شما دیوانه وار همدیگر را دوست داشته باشید اما اگر هــمسرتان خواهان فرزند باشد اما شما نه، ازدواج شما قطعا زیاد دوام نخواهد آورد و یا آنكه ارزشهای شما با ارزشهای همسرتان متفاوت باشد. اگر در مورد فردی كه میخواهید با وی ازدواج كنید تردید دارید، بهتر است بیشتر درباره آن بیاندیشید.

2- مطمئن شوید هر دوی شما آمادگی دارید: پیـش از آنـكه پیـشنهاد ازدواج دهید درباره آن كه در زندگی بدنبال چه اهدافی میباشید، حتــی اهداف 50 سال آینده خود با یكدیگر صحبت كنید. هر چه بیشتر بــا یـكدیگر در مــورد آن چـه بــرای شـما حائز اهمیت میباشد گفتگو كنید بیشتر متوجه آن میگردید كه آیا با یكدیگر تفاهم و سازگــاری داریـد یــا خیر. همچنین باید از لحاظ مالی آمادگی داشته باشید. اگر شما قادر نیستــیـد كــه مخارج خود را تامین كنید، بهتر است نامزدی خود را به تعویق بیاندازید.

3- از پدر و مادر وی اجازه بگیریـد: شـما ابـتـدا باید بدانید كه آیا اگر پـیش از ازدواج با پدر و مادر وی مشورت كرده و اجازه بخواهید، آنها را خوشنود میسازد یا خیر. ایـن نـكته شـایـد عـجیـب بـــنظر آید اما شما كه نمی خـواهید پـدر زن و مادر همسر آیـنـده خود را برنجانید؟ این عمل برای آنكه دلشان را بدست بیاورید بسیار موثر خواهد بود.

4- بطریقی پیشنهاد بدهید كه خوشایند وی باشد: به پیـشنهاد ازدواج هـمچون یك هدیه به بانوی زندگی خود بنگرید. آن را بـطریقـی طـرح ریزی كنید كه باب میل و سلیقه وی بوده و مطابق با شخصیتش باشد. آیا وی رومـانتـیـك اسـت و یـا اهـل تـفریح و شوخ طبعی؟ آیا میل دارد بطور محرمانه از وی خواستـگـاری كنـیـد و یا روی دیــوار درخـواست خود را بنوسید؟

5- در باره هدیه دادن به وی تصمیم بگیرید: بـرای دختـرهـا و زنـان هیچ چیز مبهوت كننده تر از یك هدیه غیر منتظره و غافلگیر كننده حلقه برلیان نمی بـاشد. امـا اگـر تـوان مالی شما اجازه این كار را به شما نمیدهد، برای یك حلقه مناسب بودجه شما كفایت میكند. اما حتما پیش از آنكه حلقه را خریداری كنید از نوع سلیـقه وی اطلاع یابـید. ایـن كار را میتوانید با سوال كردن از دوستان و یا خانواده وی و یـا مشـاهـده نوع جواهرآلاتی كه وی استفاده می كند انجام دهید. اما بسیاری از دختران تـمایـل دارند هنگام انتخاب حلقه خودشان حضور داشته باشند. بهرحال باید به خواسته های وی احترام بگذارید.

6- مطمئن گردید پاسخ وی مثبت میباشد: هنگامیكه پیشنهاد ازدواج میدهید، بـاید مطمئن باشید كه پاسخ وی ''بله'' خواهد بود. شما میباست از قبـل در مــورد ازدواج بـه انــدازه كافی صحبت كرده و كــامـــلا از آن چه طرف مقابل از یك شریك زندگی بلند مدت انتظار دارد، آگاهی یافته باشید. درست است كه میخواهید پیشنهاد ازدواج شــما برای او سورپریز باشد اما نباید بی مقدمه دست به این كار بزنید.

7- افراد زیادی را از قصد و تصمیم خود آگاه نسازید: شـما مـمكن اسـت وسوسه شوید كه قصد خود را با دوستان و خانواده خود در میان بگذارید. امـا عـاقلانه تر آن است كه این خبر را تنها با یكی دو تا ازدوستان و یا نزدیكان صمیـمــی خود در میان گذاشته و به آنها اطمینان داشته باشید كه رازدار و محرم اسرار شما میباشند.

8- پیشنهاد خود را از حفظ نكنید: صرفنـظر از آنـكه كـجـا و چــگـونــه پــیشنهاد ازدواج می دهــید، باید آن با نهایت صداقت و ابراز عشق حقیقی شما نسبـت بـه وی هـمــراه باشد. از قبل در مورد حرفهایی كه میخواهید به او بـزنــید یادداشت بردارید اما دقیقا آنها را از بر نكنید. در آن لحظه به وی بگویید كه چرا وی یـك فرد استـثـنایی بـوده و چـرا شما خواهان آن میباشید كه باقی عمر خود را با وی سپری كنید. بـایـد جملات شما از دلتان برآید او میخواهد با یك مرد ازدواج كند و نه یك ربات!

9- مكان و زمان مناسب را بیابید: مكانی كـه پیـشـنهاد ازدواج مـی دهـید می تواند: رسـتوران، پارك، سینما و یا لب دریا باشد.اما بهتر است مكانی انتخاب گردد كــه بــرای هر دوی شما خاطره انگیز بوده و شما را به یاد خاطرات گذشته بیندازد. فـاكتور زمان نیز بسیار مهم می بـاشــد اگر وی شرایط سختی را سپری می كند، اگر خسته و یا گرفتار دغدغه های شخصی و شغلی خود میباشد و یا آنكه از دست كسی عصبـانـی اسـت، زمان مناسبی برای این كار نمیباشد.

10- او را دستپاچه نكنید: شما ممكن است بخواهیـد پیـشنـهاد خود را برای جهانیان فریاد بزنید و یا حداقل برای همسایگان مجاور خود! امـا مـراقب باشیـد اشـتـیاق بـی حد شما كار دستتان ندهد. اگر وی شخص درونگرا بوده و از آن كه مـركز تـوجـه دیـگـران واقع گردید بیزار میباشد، بهتر است این كار را بطور خصوصی با وی در میان بگذارید.

11- انتظار همه نوع پیشامدی را داشته باشید: صـرفنـظر از هـمـه نقشه ها و طرح ریزی ها، امكان دارد امور دقیقا آن طوری كه شما و یا وی تصور میكردید پیـش نرود. خود را برای واكنشهای احتمالی آماده كنید.او مـمكن است دستپـاچـه شـده و یا هیجان زده گـردد و یـا آن كه كاملا آرام و بی تفاوت باقی بماند. وی ممكن است بگوید: ''بله-خیـر'' و یــا ''شاید''. شمـا مـمكن است تصور كنید وی را كاملا می شناسید امـا از پـیـش داوری و آنكه پاسخ وی چگونه خواهد بود پرهیز كنید چون ممكن است مایوس گردید.

12- اگر پاسخ وی منفی بود مایوس نشوید: هـمـواره احـتـمال آن كـه وی ''نه''بگوید وجود دارد. اما دلسرد نشوید با او صحبت كنید و علت عــدم آمـادگـی وی را جـویا گردید. وی ممكن است تـنـها بـه زمـان بـیشتـری نـیـاز داشتـه بـاشـد و یا آن كـه اصلا وی دختر مناسبی برای شما نباشد. اگر این طور باشد بهتر است همین حالا پی بـه آن بـبـرید تا آنكه پس از ازدواج.

13- خیلی زود و یا خیلی دیر پیشنهاد ندهید: زمـان معـیـنـی برای پیشنـهاد ازدواج وجود ندارد اما بهتر است پس از تنها گذشت 2 هفته از آشنایی خـود بـا وی پـیشـنــهاد ازدواج ندهید! زمان پیشنـهاد ازدواج هنـگامی اسـت كـه شـمـا بـــرای مــدتــی كافی به یكدیگر متعهد شده باشید. همچنین زیاد وقت را تلف نكنید شجاع باشید و حـرف دلتان را بزنید. اگر هم خیلی هم كمرو می باشید، می تـوانـید پیــشنهاد خود را در قالب نامه برای دختر مورد علاقه خود ارسال كنید.امتياز نميدي ؟
 

neda_eng

عضو جدید
کاربر ممتاز
من اگه خیلی دوستش داشته باشم و بدونم اونم دوستم داره یه دسته گل سرخ می گیرم ومیرم جلو وبهش می گم دوستت دارم میای ازاین به بعد غصه ها تا بدی به من وتو تنها بخندی اگه قبول کرد میگم خوب وعدهی ما قلبی پر از احساس پلی جدا نشدنی د ر کنار درخت عشق:gol:
 

niyaz_sepas

عضو جدید
کاربر ممتاز
والا پیشنهاد رو که من ندادم ولی توی جریان ما با این جمله شروع شد" ما هر دومون شرایط یه زندگی مشترک رو داریم پیشنهاد من رو قبول میکنین"
 

shamimes

عضو جدید
من اگه خیلی دوستش داشته باشم و بدونم اونم دوستم داره یه دسته گل سرخ می گیرم ومیرم جلو وبهش می گم دوستت دارم میای ازاین به بعد غصه ها تا بدی به من وتو تنها بخندی اگه قبول کرد میگم خوب وعدهی ما قلبی پر از احساس پلی جدا نشدنی د ر کنار درخت عشق:gol:
ميدوني دوست عزيز . من اينكار را كردم پشيمان هم نيستم. اما هر وقت با هم بحث ميكنيم ميگه خودت خواستي . ميخواستي با من ازدواج نكني:gol::gol::gol:
 

m@ys@m

عضو جدید
کاربر ممتاز
یا می تونی با یه شاخه:gol: گل سرخ بری جلوش( :gol::gol::gol:نه یه دسته:gol::gol::gol:) بهش بگی این گل سرخ نیست این یه گل سفید بوده که با خون خودم سرخش کردم و می خوام به کسی تقدیمش کنم که ارزشش و داشته باش و تا ابد با هام بمونه از شما کسی رو بالیاقت تر ندیدم حالا تقدیمش می کنم به شما :gol:


دلم یک دوست می خواهد که خیلی مهربان باشد
دلش آزاده دریا به رنگ آسمان باشد
کسی باشد که حرفم را بفهمد با دلم جانش
پرستوی دلم راحت بخوابد توی دستانش


 

djalix

عضو جدید
کاربر ممتاز
یا می تونی با یه شاخه:gol: گل سرخ بری جلوش( :gol::gol::gol:نه یه دسته:gol::gol::gol:) بهش بگی این گل سرخ نیست این یه گل سفید بوده که با خون خودم سرخش کردم و می خوام به کسی تقدیمش کنم که ارزشش و داشته باش و تا ابد با هام بمونه از شما کسی رو بالیاقت تر ندیدم حالا تقدیمش می کنم به شما :gol:دلم یک دوست می خواهد که خیلی مهربان باشد
دلش آزاده دریا به رنگ آسمان باشد
کسی باشد که حرفم را بفهمد با دلم جانش
پرستوی دلم راحت بخوابد توی دستانش​

افرين
 

neda_eng

عضو جدید
کاربر ممتاز
ما دخترا که باید بشینیم تو خونه
اما واسه شما گفتم
اول یه دسته گل سرخ بزرگ می خرین وبعدش میرید پیش دختر مورد علا قه تونو می گید عشق من حاضری یه عمر کنار من باشی اگه جواب مثبت بود گلا بهش میدید وتو غم وشادی با هم شریک میشید:gol:
 

djalix

عضو جدید
کاربر ممتاز
ما دخترا که باید بشینیم تو خونه
اما واسه شما گفتم
اول یه دسته گل سرخ بزرگ می خرین وبعدش میرید پیش دختر مورد علا قه تونو می گید عشق من حاضری یه عمر کنار من باشی اگه جواب مثبت بود گلا بهش میدید وتو غم وشادی با هم شریک میشید:gol:

موافقم:w27:
 

sma519

عضو جدید
ما دخترا که باید بشینیم تو خونه
اما واسه شما گفتم
اول یه دسته گل سرخ بزرگ می خرین وبعدش میرید پیش دختر مورد علا قه تونو می گید عشق من حاضری یه عمر کنار من باشی اگه جواب مثبت بود گلا بهش میدید وتو غم وشادی با هم شریک میشید:gol:

اگه جواب منفی بود چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :(
 

neda_eng

عضو جدید
کاربر ممتاز
اگه دوستتون داره ودوستش داریدومطمئنید پا جلو میزاری والا چه کاریه ادم خودشا سبک کنه تا مطمئن نشدی کاری انجام نده
 

oxision

عضو جدید
کاربر ممتاز
بهتر آقایون اول با خانواده هاشون هماهنگ کنن بعد قدم پیش بزارن.
در نهایت به فکر جمله و مکان و زمان باشن ;)
 

pinion

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ای بابا چقدر سخته.
همین کارا رو میکنین بعد میگین چرا جوونا طرف ازدواج نمیرن
 

آگرین

عضو جدید
13- خیلی زود و یا خیلی دیر پیشنهاد ندهید: زمـان معـیـنـی برای پیشنـهاد ازدواج وجود ندارد اما بهتر است پس از تنها گذشت 2 هفته از آشنایی خـود بـا وی پـیشـنــهاد ازدواج ندهید! زمان پیشنـهاد ازدواج هنـگامی اسـت كـه شـمـا بـــرای مــدتــی كافی به یكدیگر متعهد شده باشید. همچنین زیاد وقت را تلف نكنید شجاع باشید و حـرف دلتان را بزنید. اگر هم خیلی كمرو می باشید، می تـوانـید پیــشنهاد خود را در قالب نامه برای دختر مورد علاقه خود ارسال كنید.
با این یه موررررررد کاملا موافقم ... مردها از نظر احساسی یا خیلی تنبل هستند یا خیلی عجول هستند:surprised:
 

حمید...HaMiD

عضو جدید
کاربر ممتاز
پیشنهاد ازدواج دادن بی شك یكی از مهمترین و بزرگترین گامهایی میباشد كه تا به حال برداشته اید یا اینكه در آینده خواهید برداشت. شما خواهان آن هـستـید كه در آن لحظه همه چیز عالی و بـه بـهتـریـن نحو پیش رود و از همه مهمتر كه میخواهید پاسخ وی (شخص مورد علاقه تان) مثبت بـاشـد! شما كه در صدد یك پیشنهاد ازدواج موفق هستید بد نیست ایـن نكـات را هــنگام انجام این تصمیم مد نظر قرار دهید تا شانس موفقیت شما افزایش یابد :

جالب بود.
 

Similar threads

بالا