چند حقیقت باورنکردنی در مورد آدمها

dina arian

عضو جدید
کاربر ممتاز


* وقتی شخصی حتی به چیزای الکی زیاد میخنده ،مطمئن باشید که عمیقا غمگینه و خیلی ناراحته .* وقتی کسی زیاد میخوابه ، مطمئن باشید که تنهاست .* وقتی شخصی کم حرف میزنه و اگر هم حرف بزنه حرفشو سریع میگه ، مطمئن باشید كه رازی رو حفظ میکنه* وقتی کسی نمیتونه گریه کنه نشون دهنده شکنندگی و ضعف اونه . * وقتی کسی غیر عادی غذا میخوره بدونید که اضطراب داره .* وقتی کسی واسه چیزای کوچیک گریه میکنه ، یعنی دل بی گناه و نرمی داره .* اگه کسی به خاطر چیزای احمقانه و کوچیک از دستت عصبانی شد ، یعنی که خیلی دوستت داره .
انسانهای قوی می دانند چگونه به زندگی شان نظم دهند . حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه می زند همچنان با لبخندی روی لب می گویند "من خوب هستم" این متن را برای کسی بفرست که قوی است ،همان کاری که من کردم. تغییر درپیش است." کارما" اندوه تو را دید و گفت "دوران سختی به پایان رسید"
 

aozita

عضو جدید
کاربر ممتاز


* وقتی شخصی حتی به چیزای الکی زیاد میخنده ،مطمئن باشید که عمیقا غمگینه و خیلی ناراحته .* وقتی کسی زیاد میخوابه ، مطمئن باشید که تنهاست .* وقتی شخصی کم حرف میزنه و اگر هم حرف بزنه حرفشو سریع میگه ، مطمئن باشید كه رازی رو حفظ میکنه* وقتی کسی نمیتونه گریه کنه نشون دهنده شکنندگی و ضعف اونه . * وقتی کسی غیر عادی غذا میخوره بدونید که اضطراب داره .* وقتی کسی واسه چیزای کوچیک گریه میکنه ، یعنی دل بی گناه و نرمی داره .* اگه کسی به خاطر چیزای احمقانه و کوچیک از دستت عصبانی شد ، یعنی که خیلی دوستت داره .
انسانهای قوی می دانند چگونه به زندگی شان نظم دهند . حتی زمانی که اشک در چشمانشان حلقه می زند همچنان با لبخندی روی لب می گویند "من خوب هستم" این متن را برای کسی بفرست که قوی است ،همان کاری که من کردم. تغییر درپیش است." کارما" اندوه تو را دید و گفت "دوران سختی به پایان رسید"
من مث این خطا قرمزم.......برام جالب بود مرسی:smile:
 

Similar threads

بالا