چطوری یه مقاله استاندارد بنویسم؟مشخصاتش؟

سلام روش نوشتن یه مقاله ی استاندارد درسطح بین المللی را کسی میدونه؟هرکی میدونه لطف کنه جواب بده یا یه منبع معرفی کنید ممنون میشم:(ازفودتکنولوزی ممنون سوال قبلیمو جواب داد:D:gol:
 

foodtechnology

عضو جدید
کاربر ممتاز
 • فهرست مطالب:

 • عنوان( Title) :
  • - عنوان بايد علمي كامل و جامع و مطابق محتواي مقاله باشد.
   - در عنوان بايد متغيرهاي اصلي (وابسته و مستقل) ذكر گردد.
 • چكيده (Abstract):
  • - چكيده بايد شامل بخشهاي مقدمه، روش، نتايج و بحث باشد.
   - چكيده حداكثر 250 كلمه باشد (بين250–150 كلمه) مقدمه 20% - روش ها 30% نتايج 25% - بحث 15%
   كلمه هاي كليدي (Keywords):
   تعداد كليد واژه ها بين 3 تا 10 كلمه فارسي پيشنهاد مي‌گردد.
 • مقدمه ( Introduction):
  • خصوصيات مورد نظر در تدوين مقدمه عبارتند از:
   - حجم مقدمه مقاله از يك پنجم كل مقاله تجاوز نكند. (حداكثر يك صفحه)
   - اهداف مطالعه كه در مقدمه بيان مي شود، بايستي همان مواردي باشد كه در قسمت نتايج به آنها پرداخته مي شود.
   - اهداف جزيي يا فرضيه ها يا پرسش ها بايد به طور كامل در مقدمه آورده شود.
   - در صورتي كه كلمات مخفف نا آشنا در مقدمه به كار رفته باشد مي بايستي واژه لاتين در كنار آن كلمه نوشته شود.
   - بيان مسأله با ويژگي‌هاي آن وهمچنين ضرورت انجام مطالعه ذكر شود.
   - سابقه علمي موضوع به طور خلاصه ذكر گردد.
   - بايستي از اطلاعات گسترده و غيراختصاصي و توصيف مفاهيم، همچنين ارائه جدول و تصوير در مقدمه پرهيز شود.
  • مواد و روش ها (Methods & Materials)
   اين بخش به ترتيب:
   - نوع مطالعه، روش پژوهش، جامعه مورد مطالعه و معيارهاي انتخاب نمونه، حجم نمونه و نحوه نمونه‌گيري ابزار و روش گردآوري داده‌ها، اعتبار و اعتماد علمي ابزار تحقيق، زمان و مكان نمونه‌گيري، نحوه انجام آزمايشها، آزمون‌هاي آماري وسيستم نرم‌افزاري بكارگرفته شده‌ مي‌باشد.
   - ذكر متغيرهاي مورد مطالعه، چگونگي كنترل آنها، تعداد گروه هاي مورد مطالعه و شاهد با توجه به نوع مطالعه، روش و نوع نمونه گيري اندازه و حجم نمونه، چند سويه بودن پژوهش و روش اجراي آن و چگونگي همسان‌ سازي گروه‌ها برحسب نوع پژوهش ذكر شود و ميزان دقت و اطمينان مورد ظر در محاسبه حجم نمونه معرفي گردد.


 • نتايج (Results ):
  • - نتايج با نظم و ترتيب منطقي و بدون توجيه و تفسير و براساس اهداف يا سئوالات ذكر شده در مقدمه بيان شود.
   - از ذكر P-value در مواردي كه نتايج معني‌دار نبوده خودداري شود. مقدار P-value همراه سطح اطمينان بيان شود.
   - هر يافته فقط به يك شكل (يا در متن يا جدول و نمودار) ارائه گردد. (هر 1000 كلمه يك جدول)
   - گزارش‌ميانگين‌ها همراه باانحراف معيارذكرگردد.
   بحث (Discussion ):
   - آثار و اهميت يافته هاي بدست آمده و همچنين محدوديتهاي آن توضيح داده شود. در اين بخش از ذكر تكرار نتايج به شكلي كه در قسمت نتايج آمده است، خودداري گردد.
   - در بحث علت تشابه و تفاوت نتايج مقاله با تحقيق هاي ديگران توضيح داده شود.
   - در بحث موارد كاربرد علمي و قابليت تعميم پذيري نتايج بدست آمده توضيح داده شود.
   - باتوجه به نتايج، بايستي پاسخ قاطعي به سئوالهاي مقدمه داده شود.


 • منابع (References ):
  جهت درج منابع در مقاله ها در حال حاضر در دانشگاههاي علوم ‌پزشكي كشور بيشتر از روش Vancouver يا روش شماره‌گذاري استفاده مي‌شود. در اين روش، يك سري اصول كلي وجود دارد و نمونه منابع در مجله شماره 22 زمستان 1382 بطور كامل ذكر گرديده است.
نحوه نگارش منبع که باید رعایت شود:

ابتدا اسم نویسنده یا نویسندگان ، بعد تیتراژش یا مثلا چاپ دوم، بعد اسم مقاله یا منبع و در نهایت تاریخ مقاله

خلاصه انگليسي (Abstract ):
- عناوين در چكيده انگليسي مشابه چكيده فارسي است وحجم آن حداكثر 250 كلمه و بايد تطابق كامل با متن چكيده فارسي داشته باشد.
 
آخرین ویرایش:
بالا