[درخواست استاندارد]-آزمایش های سردخانه ی صنایع غذایی

دوست گرامی در صورت امکان آزمایشات سردخانه سیب و رب و خرما و شلیل و آلو را هم قرار دهید.با تشکر
 

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
دوست گرامی در صورت امکان آزمایشات سردخانه سیب و رب و خرما و شلیل و آلو را هم قرار دهید.با تشکر

استانداردهای

4922(سردخانه ها - آيين كار پيشگيري و مقابله از نشست گاز آمونياك)،

4107 (ميوه هاي نارس - آيين كار رسانيدن ميوه ها پس از نگهداري در سردخانه)،

1758 (آلو- نگه داري در سردخانه- آيين كار)،

830 (ميوه ها و سبزيهاي تازه - روش نگهداري در سردخانه)،

2199 (ميوه و سبزيجات در سردخانه - شرايط فيزيكي نگهداري و روش اندازه گيري آنها)،

3399 (سردخانه - آيين كار روش چيدن كالا)،

5766(رب گوجه فرنگي فله - آيين كار نگهداري در سردخانه)،

1899-16 (آئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذائي) رو مطالعه کنید.


ميوه ها- سيب- آيين نگهداري در سردخانهCode of practice of for cold storage of applesتركيبي از چند منبع946

سردخانه ها - آيين كار پيشگيري و مقابله از نشست گاز آمونياكGuidelines for prevention and control of the escape of ammonia gas in refrigerating plantتركيبي از چند منبع4922
ميوه هاي نارس - آيين كار رسانيدن ميوه ها پس از نگهداري در سردخانهCODE OF PRACTICE FOR RIPENING OF FRUITS AFTER COLD STORAGEISO 3659:19774107

آلو- نگه داري در سردخانه- آيين كارPlum-cold storage-code of practiceتحقيقات وتجربيات1758
ميوه ها و سبزيهاي تازه - روش نگهداري در سردخانهMETHOD FOR KEEPING FRESH FRUITS AND VEGETABLES IN COLD STORAGEندارد830

ميوه و سبزيجات در سردخانه - شرايط فيزيكي نگهداري و روش اندازه گيري آنهاPhysical conditions of foodstuffs in cold stores Definitions and measurementتركيبي از چند منبع2199

سردخانه - آيين كار روش چيدن كالاCode of practice for stacking products in food cold storesتركيبي از چند منبع3399


سردخانه - آيين كار محاسبه ظرفيت وزني سالنهاي نگهداري مواد غذاييCode of practice of calculating weight capacity of food cold storesتركيبي از چند منبع3589


سردخانه مواد غذايي - آيين كار محاسبه بار برودتيCode of practice for calculation of refrigeration load of food cold storageتركيبي از چند منبع2720


رب گوجه فرنگي فله - آيين كار نگهداري در سردخانهTomato Paste - bulk quantities guidline for storage inrefrigerating plantsتركيبي از چند منبع5766


آئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذائيندارد1899-16

فایل های استانداردها::gol:


4922

4107

1758

830

2199

3399

3589

2720

5766

1899-16
 

Similar threads

بالا