پروژه های کنترل موجودی

ali_fi

عضو جدید
5 پروژه ی عالی مربوط به درس کنترل موجودی و درس مدیریت تولید :


پروژه فوق العاده عالی و کامل MRP : برای دریافت اینجا کلیک کنید

پروژه عالی و جامع ERP : برای دریافت اینجا کلیک کنید

پروژه نظریه فازی با نگاهی گذرا بر کاربرد آن در کنترل موجودی : برای دریافت کلیک کنید

پروژه مدیریت موجودی توسط فروشنده : برای دریافت اینجا کلیک کنید

پروژه مدیریت و کنترل موجودی اقلام فاسد شدنی : برای دریافت کلیک کنید


 
بالا